Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej w przedszkolu 6 latki 2018
W trakcie trwania II półrocza szkolnego nikt z dzieci nie dołączył ani nie zrezygnował z uczęszczania do grupy.· przedstawienie Planu Pracy Przedszkola na rok szk.. Do grupy powróciły dzieci Paulina P.i Filip Sz., które okres zimowy spędziły w domu.SPRAWOZDANIE Z ZAJĘC DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO .. klasyfikowania, analizy i syntezy, układaniu wzorów z mozaiki.. Grupa złożona jest w całości z dzieci 6letnich.Plik sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej.doc na koncie użytkownika megi144 • folder podsumowanie pracy • Data dodania: 23 cze 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej w II półroczu.. Sześciolatki realizują program „Kocham przedszkole program wychowania przedszkolnego" wydawnictwa .Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona była w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" zatwierdzoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2009 (Dz. U. z dnia).. W trakcie trwania II półrocza szkolnego nikt z dzieci nie dołączył ani nie zrezygnował z uczęszczania do grupy.Podsumowanie pracy dydaktyzno - wychowawczej za rok szkolny 2011/2012 r. w grupie 6 - latków Nauczyciele: mgr Agnieszka Jędrusik lic Izabela Piłat Grupa 6 - latków liczyła 27 dzieci w tym dwadzieścia dwoje 6 - latków i pięć 5 - latków..

Wszystkie dzieci dobrze zaadoptowały się w przedszkolu.

Grupa Żabek w roku szkolnym 2017/2018 liczyła 22 dzieci : 12 dziewczynek i 10 chłopców.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski „Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .sprawozdanie z pracy wychowawczo - dydaktycznej w grupie dzieci 2,5 - 3 letnich gminnego przedszkola samorzĄdowego w sulĘczynie za pierwsze pÓŁrocze roku szkolnego 2017/2018.. Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola (sala, ogród).Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w grupie dzieci 6 - letnich za I półrocze 2004/2005.. Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programowąPlik Podsumowanie pracy wychowawczo.doc na koncie użytkownika monika75107 • folder sprawpzdania • Data dodania: 1 kwi 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Organizacja pracy.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.Plik Podsumowanie pracy dydaktyczno.doc na koncie użytkownika k.r.j • folder różne • Data dodania: 25 wrz 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Plan pracy kółka muzyczno-ruchowego na rok 2017/2018 dla 4-6 latków Ocena opisowa pracy z dzieckiem autystycznym Program plastyczny pt. „Strefa wyobraźni"Sprawozdanie z pracy w grupie 4-latków „Marynarze" za I półrocze roku szkolnego 2011/2012 Grupa „Marynarze" prowadzona jest przez Beatę Barańczuk i Izabelę Kaszubę..

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej w I półroczu w grupie Ekoludki w roku szkolnym 2017/2018 Nauczycielki: Katarzyna Seroka Grupa Ekoludki liczy 25 dzieci.

Grupa moja liczy 20 dzieci 6 - letnich.. Grupa Żabek w roku szkolnym 2017/2018 liczyła 22 dzieci : 12 dziewczynek i 10 chłopców.. Kalendarz roku przedszkolnego 2020/21; Czas pracy Przedszkola; Rada Pedagogiczna Przedszkola; Rada Rodziców PM 21; Plan współpracy z rodzicami; Raport z ewaluacji wewnętrznej; Dokumenty.. Działalność opiekuńcza, wychowawcza i dydaktyczna przedszkola.Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej za I półrocze roku szkolnego 2015/2016 GRUPA „Bolka i Lolka" Grupa liczy 25 osób (18 dziewczynek i 7 chłopców, a pod względem wieku 7 - 4-latków, 18 - 5-latków)..

W podejmowanych przez nas działaniach dydaktyczno - wychowawczych kierowałyśmy się odpowiednim doborem zajęć do potrzeb i możliwości ...SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI .

Grażyna Pellowska Luty 2019 r. I .. Chętnie uczestniczyły w proponowanych zajęciach zorganizowanych.. Procedury; Grupy; Zajęcia dodatkowe; Raport z ewaluacji zewntrznej; Uroczystości w Przedszkolu; Plan pracy wychowawczo - dydaktycznej…Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej w II półroczu.. Głównym celem mojej pracy było wspomaganie, ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i .Bardzo dobrze układa nam się współpraca z rodzicami, o czym świadczą ich miłe, ciepłe słowa na temat naszej pracy dydaktyczno- wychowawczej.. Czworo dzieci uczęszcza do przedszkola pierwszy rok.Frekwencja za I półrocze wynosi .Grupa jest bardzo żywa, wesoła, ruchliwa oraz głośna.…Plik sprawozdanie z I semestru.doc na koncie użytkownika catherina2202 • folder zerówka - dokumenty n-la • Data dodania: 1 lut 2015 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Roczne sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie "maluchów" W grupie V stan liczbowy dzieci ulegał ciągłym zmianą.. 15 stycznia 2009.Nr 4,poz17), wspierana programem edukacji .SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z I SEMESTRU DZIECI 6‑LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 - GRUPA KOTKI..

Prowadzona jest przez Izabelę Woźniak, Martę Akus.Roczna analiza pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie 6 latków Grupa III "Motylki" to 28 dzieci, w tym troje 5 latków.

W swojej pracy skupiałam uwagę na rozwijaniu wyobraźni twórczej i pomysłowości dzieci, kształtowaniu postaw społeczno- moralnych, na uczeniu umiejętności współżycia i współdziałania z .Praca wychowawczo-dydaktyczna w grupie obejmuje realizację treści zawartych w programie edukacji przedszkolnej "Nasze Przedszkole" M.Kwaśniewskiej, W.Żaby-Żabińskiej oraz podstawie programowej "Wychowanie w Przedszkolu".. PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA .. 2020/2021 · zapoznanie ze statutem placówki, · procedury bezpieczeństwa pobytu dziecka w przedszkolu, · umowa z rodzicami za godziny pobytu dziecka w przedszkolu, · bieżące informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych, Wrzesień., Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki oraz o zachowanie porządku w otoczeniu.. Starałyśmy się angażować rodziców w życie przedszkola poprzez pomoc w organizowaniu wycieczek, uroczystości, spotkań, udział w Przeglądach Taneczno- wokalnych, Przeglądzie Teatrzyków .PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ - wrzesień MOJE PRZEDSZKOLE Cele główne: Rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.. I półrocze Opracowanie: Małgorzata Loroch.. A to ze względów zdrowotnych, lub też pobytowych.. Grupa „Kotki" w roku szkolnym 2018/2019 liczy 29 dzieci: 12 dziewczynek i 17 chłopców.. W PINCZYNIE ROK SZKOLNY 2018/2019..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt