Produkcja jednostkowa po angielsku
Podobnie jak w przypadku produkcji masowej produkty w trakcie .Sprawdź tutaj tłumaczenei polski-angielski słowa pracownik produkcji w słowniku online PONS!. U nas także przykłady i wymowa.Przeznaczenia opakowań: Jednostkowe - zawierają określoną ilość towarów sprzedawaną w handlu detalicznym.. Wszystkie miesiące po angielsku różnią się od tych, które występują w języku polskim, zarówno pod względem zapisu jak i wymowy.. Zapoznaj się z przykładami tłumaczeń '"cena jednostkowa"' w zdaniach, posłuchaj wymowy i przejrzyj gramatykę.Tłumaczenie słowa 'cena jednostkowa' i wiele innych tłumaczeń na angielski - darmowy słownik polsko-angielski.. Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne.. The date of manufacture in the form of a group of four digits, the first two showing the week and the last two the year of manufacture .Produkcja jednostkowa - jeden z trzech typów organizacji produkcji wyodrębniony ze względu na jej liczebność pośród produkcji masowej i seryjnej: drobnoseryjnej, średnioseryjnej, wielkoseryjnej.. Zmniejszenie kosztów jednostkowych sprawi, że ich produkty staną się wówczas bardziej konkurencyjne na rynku światowym.Sprawdź tłumaczenia '"cena jednostkowa"' na język Angielski.. Wiele z nas pracuje, lub zamierza pracować w korporacji.. ANGIELSKI NA LATO -40%..

piece production - produkcja jednostkowa .

Zobacz 9 wskazówek, przykłady i wzory CV i listu.. przymiotnik gramatyka .. Z pracą tego typu wiąże się słownictwo, które jest charakterystyczne dla tej branży.. Słownik terminologii prawniczej polsko .. unit ~a cena zakupu unit purchase price ~a nadwyżka cenowa contribution per unit ~a stawka płac piece rate ~y koszt produkcji unit cost of production ~y zarząd powierniczy unit trustcena ~a unit price .Some of these cookies are essential to the operation of the site, while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used.parkiem maszynowym, rozwiązaniami organizacyjnymi w obszarze zarządzania produkcją itp. Przedsiębiorstwa te mocno różnią się także co do typu produkcji.. long run production - produkcja długoseryjna3) kalkulacja kosztu jednostkowego produkcji bieżącego okresu: Pozycje kalkulacyjne Koszty okresu Liczba jednostek kalkulacyjnych Koszt jedn.. Sprawdź, jak wyróżnić swoje umiejętności i jak napisać CV po angielsku.Cykl produkcyjny dzieli się na: Okres roboczy : czas trwania operacji technologicznych, transportowych, kontrolnych, roboczych w procesie ,magazynowania, operacji naturalnych Okres Przerw: przerwy wynikające z organizacji procesu produkcji i przerwy związane z organizacja dnia roboczego Dla potrzeb optymalizacji długości cyklu .Produkcja seryjna - jest to jeden z trzech głównych typów organizacji produkcji ze względu na jej liczebność..

series production - produkcja seryjna .

Samo słowo „miesiące" po angielsku nazywa się „months".. Nie są przeznaczone dla konsumentów.Język angielski w korporacji - słownictwo, które musisz znać.. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.. "produkcja jednostkowa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "produkcja jednostkowa" po polskuprodukcja jednostkowa - Słownik polsko-angielski PWN.. Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych.Przykłady użycia - "jednostkowe" po angielsku.. short run production - produkcja krótkoseryjna .. Zapraszamy do zapoznania się z angielskim słownictwem, z którym spotkacie się w korporacji.. Jakie są opinie, szukaj numerów telefonów.. U nas także przykłady i wymowa.. Gratis trener słownictwa, tabele odmian czasowników, wymowa.produkcja po angielsku: 1. production .. 35.000 325 107,69 107,69*50% = 53,85 Koszty wydziałowe produkcyjneJak zapisuje się miesiące po angielsku.. Tłumaczenia w słowniku polsko - angielski.. Pełnią funkcję ochronną.. Definicja .. Sprawdź..

Pozostałe dwa typy to produkcja jednostkowa oraz masowa.

Pojedynczy +14 definicje .. Opinie i nr tel ubezpieczeń, banków, hoteli, pożyczek, chwilówek, firm, windykacji, usług, ofert olx.Zobacz tłumaczenie dla jednostkowy - słownik polsko-angielski.. Produkcja seryjna jest techniką wykorzystywaną przy wytwarzaniu wyrobów, polegającą na wytwarzaniu serii produktów wykonywanych w identyczny sposób.. Znajdziecie tu miesiące po angielsku wraz z tłumaczeniem, ich skróty, a także przykłady wykorzystania ich w zdaniach.Proces jednostkowy - w inżynierii produkcji jest to elementarna część składowa procesu wytwórczego, w którym surowce są przetwarzane w produkty.. That held for about 50 years, until the 1930's, and then you had the .Wymienione wyżej umiejętności i wiedza merytoryczna absolwenta kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji wskazują potencjalne miejsca zatrudnienia, tj.: małe, średnie i duże przedsiębiorstwa produkcyjne lub usługowe, banki, instytucje leasingowe i ubezpieczeniowe, działy techniczno-marketingowe w urzędach państwowych itp.Sprawdź, jak napisać CV i list motywacyjny pracownika produkcji.. Opakowania te powinny umożliwić rozpoznanie opakowanej jednostki.. Więcej informacji tutaj.Angielski: Polski: production: produkcja: series production: produkcja seryjna: piece production: produkcja jednostkowa: mass production: produkcja masowa: small lot .jednostkowy po angielsku ..

big lot production - produkcja wielkoseryjna .

Produkcja jednostkowa - to wytwarzanie wyrobów unikalnych, niepowtarzalnych, na które jest małe zapotrzebowanie na rynku - zwykle jedna, najwyżej dwie sztuki podobne.Produkcja - działalność gospodarczo-techniczna, której celem jest wytwarzanie produktów.Produkcja to: w ujęciu statystycznym: ogół wytworzonych przez przedsiębiorstwo produktów; w ekonomii: wytwarzanie dóbr użytkowych dla zaspokojenia popytu konsumentów; w aspekcie zarządzania: proces produkcyjny, powiązane ze sobą i wzajemnie uwarunkowane procesy pracy.production - produkcja .. Wiele z nich cechuje się produkcją jednostkową i małoseryjną, najwięcej typem produkcji średnioseryjnej, a zdecydowanie mniej produkcją wielkoseryjną czy masową.cena po kosztach własnych: cost price: czynnik kosztowy: cost factor: dodatek drożyźniany: cost-of-living allowance: dodatek drożyźniany: cost-of-living bonus: kalkulacja kosztów: cost ing: kalkulować cenę: cost a product: koszt jednostkowy: cost per unit: koszt nabycia: cost of acquisition: koszt przeładunku: cost of handling: koszt .Zobacz tłumaczenie dla czas jednostkowy - słownik polsko-angielski.. 9.000 400 22,50 22,50*100% = 22,50 Płace bezpośr.. jednostkowy..Komentarze

Brak komentarzy.