Wypełniony arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu




Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.. Arkusz stanowi szablon do wielokrotnego kopiowania, wypełniania podczas obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż.. Doradca metodyczny - na prośbę nauczyciela, lub na prośbę dyrektora i za zgodą nauczyciela.. 5 Karty Nauczyciela zadaniem opiekuna stażu jest teraz udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego awansującego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym tego nauczyciela wypracowanym przez niego w okresie odbywania stażu.Klucz odpowiedzi do arkusza obserwacji lekcji 1.. Wizytator - w procesie ewaluacji zewnętrznej.. Dyrektor przedszkola.. 7 Projekt oceny stażu nauczyciela kontraktowegoArkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez stażystę .. 0,00 Pobrań 141.. Liczba uczniów uczestniczących regularnie (min.. Obserwacja była prowadzona przez studenta: a) sumiennie, wnikliwie, z zaangażowaniem, b) pobieżnie, bez zaangażowania, c) nie prowadził obserwacji.. 7 Projekt oceny stażu nauczyciela kontraktowegoZamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli.. 2 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty; Zał..

Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu 6.

Opiekun stażu - zgodnie z ustalonym z nauczycielem odbywającym staż planem współpracy.. Pobierz (docx, 12,1 KB)4.. Wizytator - w procesie ewaluacji zewnętrznej.. Zgodnie z nową treścią art. 9c ust.. Obserwując lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli PG w Olszance miałam możliwość zapoznania się z różnymi formami prowadzenia zajęć w praktyce takimi jak: nauczanie równym frontem, praca w grupach, dyskusja, czytanie komentarz, indywidualizacja, różnicowanie wymagań.Zadania opiekuna stażu.. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.Obserwację zajęć mogą prowadzić: 1.. 6 Kodeks etyczny opiekuna stażu; Zał.. 3 Arkusz kart hospitacyjnych dla stażysty; Zał.. FORMA PROWADZONYCH .Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować.. OBSERWUJĄCY .. Zapoznanie się zKsięgą zarządzeń dyrektora szkoły.. może ktoś ma taki arkusz obserwacji prosze o .Poradnik opiekuna stażu; Zał.. 2 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty; Zał.. Oto przykładowe opracowanie: ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ (prowadzonych przez stażystę)ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. Omówienie z opiekunem stażu obserwowanych zajęć.. Prowadzenie zajęć przez nauczyciela stażystę w obecności opie-kuna stażu.Warto opracować karty (arkusze) obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (innego nauczyciela) oraz zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu..

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.

3 Arkusz kart hospitacyjnych dla stażysty; Zał.. •Omówienie przeprowadzonych zajęć.. Wicedyrektor.. 6 Kodeks etyczny opiekuna stażu; Zał.. Plik Arkusz obserwacji zajęcia prowadzonego przez nauczyciela.doc na koncie użytkownika kasiaczysz • folder opiekun stażu • Data dodania: 15 sie 2010 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć jest jednym z niezbędnych wymagań do uzyskania stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego.. wrzesień - maj SamodzielniePoradnik opiekuna stażu; Zał.. Stopień .ARKUSZ OBSERWACJI Świetlica szkolna .. Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji .. Student współpracował z nauczycielem - opiekunem praktyki podczas przygotowania i realizacji zajęć oraz innych przedsięwzięć w placówce:Wysłany przez megi23 (at) 2008-04-08 15:36:02: Arkusz obserwacji zajęć Pilnie poszukuje przykładowych arkuszy obserwacji zajęc w świetlicy dla mojego opiekuna stażu, prosze o pomoc gdyż sama nie wiem jak skonstrułowac taki arkusz zeby zawierał wszystkie potrzebne zagadnienia do oceny zajęć prowadzonych przeze mnie w świetlicy.. 4 Arkusz kart hospitacyjnych dla opiekuna stażu Zał..

Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę 4.

Imię i nazwisko nauczyciela………………………………………………………………………………………….. 5 Dekalog opiekuna stażu; Zał.. 1 Kontrakt-umowa; Zał.. Takie kwestie ustala się z opiekunem stażu lub dyrektorem.. Istnieje obowiązek prowadzenia obserwacji, ale nie ma w żadnym akcie prawa oświatowego gotowego wzoru arkusza obserwacji zajęć szkolnych ani przedszkolnych.Nie ma wytycznych, jak powinien wyglądać arkusz obserwacji lekcji.. W załącznikach daję propozycję przykładowego arkusza obserwacji, gdzie wpisuje się elementy, jakie będą podlegały obserwacji oraz spostrzeżenia nauczyciela kontraktowego w trakcie lekcji.ZADANIA I KOMPETENCJE OPIEKUNA STA¯U PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA OPIEKUNA STA¯U na temat przeprowadzanych przez samych siebie, jak i obserwowanych lekcji, mówi¹ tym samym jêzykiem.. Metody nauczania: a) słowne (opis, wykład, referat, pogadanka, gra dydaktyczna, elementy dramy) b) obserwacyjne (pokaz, demonstracja) c) badawcze/laboratoryjne (doświadczenia) 3.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty (na kontraktowego) 7.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.. 1.Pomoc w dokonaniu analizy „zasobów własnych".W przedszkolu powinna funkcjonować procedura prowadzenia obserwacji zajęć, która powinna być podpisana przez dyrektora i wszystkich nauczycieli..

Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela kontraktowego 5.

7.Gromadzenie dokumentacji z przebiegu stażu.. 4 Arkusz kart hospitacyjnych dla opiekuna stażu Zał.. DATA OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ .. przez półroczny okres nauczania) w zaplanowanych i prowadzonych przez Panią/Pana zajęciach dodatkowych dla: ucznia uzdolnionegoDyrektor placówki obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej.. Obserwowanie zajęć w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu, zgodnie z wytycznymi określonymi przez opiekuna stażu.. 5 Dekalog opiekuna stażu; Zał.. Przekazuję go Państwu celem ewentualnego wykorzystania podczas obserwacji wszystkich lekcji prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego.. Poniżej przedstawiamy arkusz obserwacji zajęć nadesłany przez naszą Czytelniczkę - Panią Monikę.. 8.Napisanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.. Wicedyrektor.. Cel hospitacji: hospitacja kontrolno-oceniająca,doradczo-doskonaląca,diagnozująca 2.. 1 Kontrakt-umowa; Zał.. Po każdym zaś działaniu omawiałyśmy przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.Wprawdzie przepisy regulujące awans zawodowy nauczycieli nie przewidują wprost konieczności obserwacji lekcji przez nauczyciela kontraktowego realizującego staż na stopień mianowanego, niemniej jednak takie narzędzie może być wykorzystywane w celu realizacji obowiązków nałożonych na tego nauczyciela.Mieczysława Ożóg; miejscowość: Skawina; dział: Kontrakt z opiekunem stażu; nr: 14771 Karta hospitacji prowadzona przez nauczyciela opiekuna stażu | tekst nr 14771 Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.3)prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone; 4)uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.Hospitowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.. OPIEKUN STAŻU .. Zadania opiekuna stażu.. 6.Przygotowanie i prowadzenie co najmniej jednego zajęcia otwartego w miesiącu.. Techniki edukacyjne: a .Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu umożliwiła mi poznanie ciekawych metod i form pracy z dzieckiem.. •Omówienie przeprowadzonych zajęć.. Opiekun stażu - zgodnie z ustalonym z nauczycielem odbywającym staż planem współpracy.. W tym dokumencie powinny być zawarta informacje w jaki sposób będą prowadzone obserwacje, co jest ich celem, co podlega obserwacji oraz m.in. kto jest uprawniony do jej przeprowadzenia.Title: ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ (wychowanie przedszkolne) Author: Dyrektor Last modified by: Izabela Created Date: 2/4/2013 5:52:00 PM Company: ZESPOL SZKOL NR 33Z OBSERWACJI LEKCJI PROWADZONYCH PREZ OPIEKUNA STAŻU ORAZ INNYCH NAUCZYCIELI PG W OLSZANCE..



Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt