Demokratyczne ateny notatka z lekcji
Po raz pierwszy w historii został on wprowadzony w VI wieku p.n.e. w Atenach.Do obywateli posiadających pełne prawa polityczne należeli tu wyłącznie mężczyźni pochodzący z rodziny rodowitych Ateńczyków.Dozwolone jest pobieranie materiałów oraz ich modyfikacja (przystosowanie, przeróbka) wyłącznie do własnego użytku dydaktycznego związanego z wykonywanym zawodem nauczyciela w danej placówce szkolnej i prezentowanie ich na forum szkoły (w tym innym nauczycielom i rodzicom uczniów).Konspekt do lekcji historii w kl. I gimnazjum Demokratyczne Ateny , ladami przesz o ci Nowa Era.. Wyobrażenie Akropolu i Areopagu w klasycznym okresie Aten.. 4. wymienię grupy mieszkańców Aten i ich zajęcia.. Pełnoprawnymi obywatelami Aten byli cudzoziemcy mieszkający w mieście.. Demokratyczne Ateny str. 60 - 63.. Za jednego z twórców demokracji ateńskiej uznaje się Peryklesa.. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.Demokracja ateńska - forma ustroju polis ateńskiej, położonej w greckiej krainie Attyce.Zazwyczaj uważa się, że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e., z przerwami w V wieku p.n.e. a. do polis należeli mieszkańcy miasta i otaczających je obszarów rolniczych.. Uzupełnienie notatki do lekcji: W Atenach po raz pierwszy w dziejach wykształcił się ustrój zwany., co po grecku oznacza.W rzeczywistości rządził nie cały lud, ale., czyli pełnoletni mężczyźni urodzeni w Atenach.Historia klasa 5Demokratyczne Ateny..

Konspekt do lekcji historii w klasie I gimnazjum Temat: Demokratyczne Ateny.

Do kompetencji Zgromadzenia Ludowego należało: Obok Zgromadzenia Ludowego, najwyższym organem do którego należał zarząd nad państwem ateńskim, była Rada ./ Notatki.. W Atenach, podobnie jak w całym świecie starożytnym, istniało niewolnictwo.. Wczoraj i dziś, wyd.. Treści programowe: - Ateny jako przykład dużego miasta - instytucje polityczne demokracji ateńskiej: Zgromadzenie Ludowe, Rada, urzędnicy, działalność sądów skorupkowych - działalność Peryklesa - wynagradzanie ludzi pełniących funkcje publiczne Cele lekcji - po zakończonych zajęciach uczeń: - pamięta:„Demokratyczne Ateny" - karta pracy do scenariusza lekcji 89 kB.. 5.Konspekt lekcji historii Etap edukacyjny II, kl. IV Czas pracy: 45 min Temat: Demokratyczne Ateny Realizowane treści z podstawy programowej: 9.2 Cel ogólny: poznanie cywilizacji antycznej Grecji i ustroju starożytnych Aten Cele operacyjne Uczeń:: definiuje pojęcia: Hellada, polis, agora, demokracja, kolonia, Akropol zgromadzenie ludowe,Atena, córka Zeusa, była opiekunką mądrości i nauki, a także rzemieślników.. b) złoża naturalne - marmur i srebro w Górach Laurion c) zajęcia ludności - uprawa roli, rzemiosło 2.. TEST W starożytnej Sparcie STRESZCZENIE.. 3-Zgromadzenie ludowe-główny organ władzy w Atenach.Zgromadzenie decydowało o .2..

Nikogo nie dziwiło wówczas, że człowiek może być traktowany jak ...Największy rozkwit Aten i ustroju demokratycznego - V w. p.n.e. za rządów Peryklesa.

Według mitu Atena narodziła się z głowy Zeusa, wyskakując z niej w pełnym uzbrojeniu.. b. każda polis posiadała własne władze, wojsko i bóstwo opiekuńcze Ustrój demokratyczny - ustrój w państwie, który dawał wszystkim mężczyznom będących obywatelami państwa prawo do uczestnictwa w życiu politycznym.. Dowiesz się, gdzie i kiedy narodziła się demokracja 2.. Hellenowie żyli w niewielkich wspólnotach, które nazywali polis.. Grecja to górzysty kraj o rozwiniętej linii brzegowej, leżący na Półwyspie Bałkańskim i otaczających go wyspach.. W starożytnych Atenach nie istniało niewolnictwo.. "rządy nielicznych" arystokracja - gr.. Notatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.. W starożytnej Sparcie str. 64 - 67.Okres największego rozkwitu Aten przypadał na VI w. p.n.e.. Jakakolwiek dyskusja, a nawet jakakolwiek wypowiedź na ten temat jest wykluczona.. poleca 82 % .. Praw obywatelskich pozbawieni byli również przybysze z innych krajów oraz mężczyźni, których tylko jedno z rodziców pochodziło z Aten.. a) Ateny - duża polis, która leżała w Attyce na północ od Przesmyku Korynckiego..

Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.4.

Archiwum .. TEST Demokratyczne Ateny STRESZCZENIE.. Starożytne Ateny.. ZALETY DEMOKRACJI - wpływ obywateli na funkcjonowanie .Demokratyczne Ateny.. Według niektórych ocen, w Atenach okresu Peryklesa, obywatele z prawem głosu (demotes) stanowili około 40 tysięcy, spośród około 120 tysięcy ogółu ludności.Notatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.. 2.Demokratyczne Ateny.. Wpisz właściwe słowa w .WADY DEMOKRACJI - powolność działania - korupcja (łapówki, przekupstwa) - brak stabilności rządu - konflikty między siłami politycznymi oraz ich zwolennikami - zachwianie pierwotnych założeń demokracji np. Wolności szykanowanie za wiarę, sposób bycia:(- bardzo duża nie równość materialna - bezrobocie - znieczulica.. ATENY - NOTATKA _____ 1.. Ptakiem jej poświęconym była sowa.. Starożytna Grecja.. Pola uprawne, Góry Laurion, port Pireus, liczne wsie.. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: Demokratyczne ateny.. Seria:Z tego powodu wszyscy obecni, z wyjątkiem trzech obecnych kobiet, będziecie przewiezieni do obozu koncentracyjnego..

Notatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.

Była boginią-wojowniczką, dlatego przedstawiano ją zwykle w hełmie, z włócznią i tarczą8.. Kto stawi opór przy wykonywaniu mego rozkazu, będzie zastrzelony".Wybierz test z rozdziału Antyczna Grecja lub podrozdziałów podręcznika Śladami przeszłości dla Klasa I Gimnazjum.. 1-Obywatelem był mężczyzna urodzony w państwie oraz dzieci obywateli.. Ateny w okresie .DEMOKRATYCZNE ATENY Notatka z lekcji W Atenach powstał ustrój nazywany _____, co oznacza władzę ludu.W rzeczywistości jednak rządy sprawowali tylko _____, czyli mężczyźni pochodzący z Aten.Praw politycznych nie posiadały _____.. Demokratyczne Ateny.. Słowo demokracja pochodzi z języka greckiego i oznacza władzę ludu.. Demokratyczne Ateny.. Leo van Klenze, Wyobrażenie Akropolu i Areopagu w klasycznym okresie Aten, 1846, olej na płótnie, Nowa Pinakoteka w Monachium, domena publiczna .. w którym jeden z dawnych podróżników opisywał swoje wrażenia z pobytu w Atenach.. "władza najlepszych" demokracja - gr.. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.Strona zawiera materiały do nauki historii i wiedzy o społeczeństwie: (notatki, podręcznik, źródła, quizy) oraz tematyczną bibliografię artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"zadania zgromadzenia: -uchwalało prawa -decydowało o wydatkowaniu pieniędzy -decydowano o wypowiedzeniu wojny i zawarciu pokoju - wybierano urzędników POLIS -miasto państwo W centrum stolicy znajdowała się AGORA Początek cywilizacji greckiej II tysiąclecie p.n.e. Jaką rolęCELE LEKCJI 1.. Poznasz cechy demokracji ateńskiej.. KRYTERIA SUKCESU: 1. zapamiętam V wiek p.n.e. jako okres demokracji i Peryklesa w Atenach.. 2. podam 5 cech pierwszej demokracji i jej instytucje.. Przypomnienie najwa niejszych wiadomo ci - notatka w zeszycie wicze s. 34 Za cznik 1 W niej dowiecie.Ateny dbały o przestrzeganie prawa przez organy państwowe, z tego też względu powoływano corocznie urzędników stojących na straży przestrzegania prawa przez Zgromadzenie.. Położenie geograficzne i warunki naturalne.. 3. wymienię 3 działania Peryklesa..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt