Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów genialna epoka
Bruno Schulz "Genialna epoka" Zwykłe fakty uszeregowane są w czasie, nanizane na jego ciąg jak na nitkę.. Próbny egzamin na poziome podstawowym rozpoczął się we wtorek, 25 listopada o godz. 9:00.. Bruno Schulz fragment tekstu "Genialna epoka" pochodzący ze zbioru .. Twoja pra-ca powinna liczyć co najmniej 300 wyrazów.. Sformułowanie hipotezy interpretacyjnej, np. - oba fragmenty przedstawiają bohaterów literatury romantycznej - czytelników, oba dotyczą konfrontacji literackich wyobrażeń o świecie z rzeczywistością;Matura 2017 z języka polskiego - mamy arkusze CKE na poziomie rozszerzonym.. Wykorzystaj kontekst 2011-11-01 16:46:27 Dokonaj charakterystyki podanych licencji 2016-09-30 18:47:56Więcej informacji.. 2.Interpretacja porównawcza - podstawy #matura #matura2020 #interpretacja #maturatobzdura - Duration: .. 20.2 Przykład rozwiązania arkusza maturalnego - Duration: .Temat Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. W tym temacie uczniowie otrzymali tekst dwóch wierszy: Marii Pawlikowskiej .Herostrates - interpretacja, bibliografia, analiza i interpretacja, wiersze, poezja, Herostrates - wiadomości wstepne Wiersz Herostrates, jako pierwszy z siedmiu, ukazał się w debiutanckim tomie Jana Lechonia Karmazynowy poemat, opublikowanym w 1920 roku, w którym poeta rozpoczął dyskusję z romantyczną tradycją literacko-filozoficzną, stawiając sobie za cel przewartościowanie .Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów..

Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów.

(arkusz do pobrania tutaj) Utwory: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska - " Obraz cnoty" oraz Zbigniew Herbert - " Pan Cogito o cnocie"Temat 2.. Chodziło o cytowane w arkuszu fragmenty opowiadania "Genialna epoka" Brunona Schulza i powieści Tadeusza .Operon 2015: Próbna matura: Język Polski.. Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów.. Pojawia się uczucie rozczarowania, smutku i zaniku nadziei na poprawę sytuacji.Przykładowy plan interpretacji porównawczej Temat 1.. Chodziło o cytowane w arkuszu fragmenty opowiadania "Genialna epoka" Brunona Schulza i powieści Tadeusza .Interpretacja porównawcza: Jan Kochanowski "Tren XIV", Wisława Szymborska "Nad Styksem" Utwory zostały ze sobą zestawione na zasadzie podobieństwa.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. Teksty posiadają jednak zarówno wspólne cechy jak i dzielące je różnice.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.Temat 2.. Pierwszą czynnością, jaką powinniście wykonać, jest uważne odczytanie obu tekstów (najlepiej kilkukrotne).Temat 2.. Maturzyści mieli do wyboru dwa tematy.Dokonaj analizy i interpretacji porównawczej utworów Adama Naruszewicza i Adama Mickiewicza.. Typy liryki obu utworów .Poziom rozszerzony: Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów.. Trzymaliśmy kciuki za każdego, kto dzisiaj musiał podejść do egzaminu..

Dokonaj interpretacji porównawczej podanych fragmentów utworów.

Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. W obu wierszach występuje nawiązanie do mitologii oraz refleksja egzystencjalna.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. (Jest to prąd literacki, którego podstawą jest katastroficzna wizja mówiąca o końcu kultury, czy świata w ogóle).. Sformułowanie hipotezy interpretacyjnej, np. - oba teksty pochodzą z tej samej epoki; - są to wiersze białe, wolne; - bohaterem lirycznym obu wierszy jest twórca - poeta;Odczuwa się w nich wpływy dekadentyzmu.. Oba wiersze to gorzkie refleksje płynące z mijającej epoki.. Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. rzucająca się w oczy różnica to budowa utworów, w obu przypadkach zresztą bardzo specyficzna..

Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów.

Józef Czechowicz "żal" głowę która siwieje a świeci jak świecznik kiedy srebrne pasemka wiatrów przefruwają niosę po dnach uliczek jaskółki nadrzeczne świergocą to mało idźże.. Odpowiedzi i arkusz CKE znajdziecie na naszej stronie.. "Egzamin maturalny z języka polskiego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym sprawdza umiejętność dokonywania interpretacji porównawczej utworów literackich lub tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (w formie wybranej przez zdającego, np. rozprawki lub szkicu), wymagającej .Punktem wyjścia do interpretacji podanych utworów są ich tytułowe przedmioty, czyli „bardzo stara i zniszczona kamizelka" oraz okulary, w których to „oprawka była zniszczona".. Motto występuje raczej rzadko, ale też może wiele powiedzieć, np. w interpretacji wierszy Ostatni despotyzm Norwida i Garden party Barańczaka powinno pojawić się spostrzeżenie, że cytat z pierwszego utworu stał się mottem drugiego: „Pomarańcza, jak widzę z Malty .Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów.. Poziom rozszerzony.. Sanatorium pod Klepsydrą,Drugi temat brzmiał: "Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów".. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. Sformułowanie hipotezy interpretacyjnej, np. - oba fragmenty przedstawiają bohaterów uczestniczących w nabożeństwie na Jasnej GórzeDrugi temat brzmiał: "Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów"..

Przykładowy plan interpretacji porównawczej 1.

Egzamin na poziomie rozszerzonym uczniowie pisali od godz .Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. Herbert stworzył wiersz wolny, dość uporządkowany, ale co ciekawe podzielił go na kwestie : 2 .Dokonaj analizy i interpretacji porównawczej utworu Czesława Miłosza "Który skrzywdziłeś" oraz wiersza Zbigniewa Herberta "Ornamentatorzy", aby przedstawić poglądy obu autorów na temat zadań poety .. w samym środku epoki socrealistycznej, nazywanej także epoką stalinizmu.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. Sprawdźcie, jak pos[MATURA2018] Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów - Bruno Schultza "Genialna epoka" i Tadeusza Konwickiego "Bohiń".. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. Temat 2.. Jan Kochanowski PIEŚŃ XXV ZE ZBIORU PIEŚNI WTÓRYCH Czego chcesz od nas,.Trwa matura 2016.. Rzeczy te uległy dewastacji, spowodowanej przede wszystkim upływem lat, a mimo to nie utraciły emocjonalnej wartości.Temat tego wypracowania zawsze będzie podobny do tego: Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów.. Język polski.. Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów.. Bruno Schulz Genialna epoka Zwykłe fakty uszeregowane są w czasie, nanizane na jego .Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów: Pieśń XXV, Drogi kąciku porad.. tak chodzić tak oglądać sceny .Interpretacja porównawcza Kolejność interpretacji porównawczej Porównaj tytuł, motto, aluzje literackie.. Tam mają […] swoje konsekwencje, które tłoczą się ciasno, następują sobie na pięty bez przerwy i bez luki.Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt