Zdanie a równoważnik zdania prezentacja
Ale zdania, wypowiadane w rozmaitych sytuacjach komunikacyjnych, są przecież nie tylko gramatycznym konstruktem, lecz także pewnym użyciem języka i konkretną wypowiedzią oraz odniesieniem do rzeczywistości pozajęzykowej.Cele lekcji: •Uczeń odróżnia zdanie od równoważnika zdania.. Mam pytanie o wypowiedzenie typu: Należy zadbać o bibliotekę.. •Uczeń rozumie, że równoważniki zdania można zastosować m. in.. Określ rodzaj orzeczenia w zdaniu: Mój przyjaciel wkrótce zostanie pilotem.. ; podział zdań na pojedyncze i złoż.Wypowiedzenia podrzędne w wypowiedzeniach złożonych mogą być zdaniami: Założyłem spodnie, które kupiłem wczoraj.. Dodawanie komentarzy zablokowane - Zgłoś nadużyciePrezentacja nieoficjalna: Zmiana prezentacji: .. Jutro!a) Zdanie - wypowiedzenie, które zawiera formę osobową czasownika, np. - Mało kto nie potrafi odnaleźć w zadaniu wyrazu nazywającego czynność lub stan.Zdanie to wypowiedzenie, które zawiera orzeczenie w formie osobowej, a równoważnik zdania to wypowiedzenie nie zawierające orzeczenia-czasownika np.Brzydki samochód.. Już jutro będzie klasówka!. a) czasownikowe b) brak orzeczenia-jest to równoważnik zdania c) imienne d) żadna z tych możliwości 4.. Użyto w tym równaniu różnych liczb.Wypowiedzenie - to uporządkowana gramatycznie grupa wyrazów, która zawiera zrozumiałą informację..

Zdanie i równoważnik zdania DRAFT.

- ZDANIE A RÓWNOWAŻNIK ZDANIA (czym różni się zdanie od równoważnika?. Równoważnik zdania - to wypowiedzenie, w którym nie ma orzeczenia (w równoważniku zdania orzeczenie nie występuje).. Co jakiś czas pada deszcz - dwa oddzielne zdania pojedyncze.Przekształć zdanie w równoważnik zdania: - Dzieci wypożyczają książki w bibliotece.. I. Równoważniki zdań mogą być zbudowane z wszystkich samodzielnych części mowy poza czasownikami.Zdanie czy równoważnik?. Co na końcu?Spocząć na laurach) FRAZY - Związki które same w sobie tworzą zdanie lub równoważnik zdania (np.. Odcinek 23.. Jest to konstrukcja, która składa się z imiesłowu przysłówkowego + określeń.. Wykonać dekoracjię sali 4.Imiesłowowy równoważnik zdania W zdaniu złożonym jedno ze zdań składowych może być imiesłowowym równoważnikiem zdania.. Jeśli chcesz wprowadzić różne podmioty, musisz posłużyć się formami czasownika, rezygnując z użycia imiesłowu przysłówkowego.. Rozwijanie zdań - Zdania pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte.. Czasownik odpowiada na pytania ; co robi ?. Już jutro!. Wtedy właśnie mamy do czynienia z imiesłowowym równoważnikiem zdania podrzędnego.. - równoważnik zdania.Cele operacyjne: Uczeń potrafi odróżnić zdanie, równoważnik zdania, zawiadomienie Uczeń potrafi stosować różne wypowiedzenia w zależności od sytuacji komunikacyjnej Uczeń potrafi sprawnie pracować z zeszytem ćwiczeń Cele nieoperacyjne: Uczeń utrwala wiadomości o zdaniu, równoważniku zdania, wypowiedzeniu Metody: Elementy heurezy Formy pracy: Praca zbiorowa Praca .Czym jest imiesłowowy równoważnik zdania?.

Czy to zdanie czy równoważnik zdania?

b) Wypowiedzenie, które nie zawiera osobowej formy czasownika - równoważnik zdania - wypowiedzenie, które nie zawiera formy osobowej czasownika, ale na podstawie kontekstu można ją wprowadzić budując zdanie lub zawiera formę2.. Niekiedy jednak pomijamy spójnik (pojawia się sam przecinek), a w języku mówionym granice między poszczególnymi zdaniami wyznacza dłuższa pauza.. Zdanie bez orzeczenia staje się równoważnikiem zdania, a z więcej niż jednym orzeczeniem staje się zdaniem złożonym.. Kupić prezenty dla uczniów 3.. Napisawszy do brata list, pobiegłem z nim na pocztę.. Jutro klasówka!. Pamiętaj, że równoważniki zdań posiadaja czasownik w formie bezokolicznika!. lub równoważnikami zdań: Muszę wychodzić, bo już za piętnaście piąta.. imiesłowowy równoważnik zdanie nadrzędne zdania podrzędnego ↓.1) Zdania charakteryzują się tym, że pojawia się w nich osobowa forma czasownika, np.. W trakcie zapisywania przez nauczyciela poleceń na tablicy, uczniowie przepisują je do zeszytu, a następnie wykonują zadania.Wybrani uczniowie prezentują swoją pracę na forum klasy.Rozpoznaj, jakie wypowiedzenie pojawiło się na ekranie - przeciągnij je na właściwe pole.Równoważnik zdania to wypowiedzenie, które nie zawiera orzeczenia wyrażonego osobową formą czasownika.Przekazuje informację skróconą, którą obiorca rozumie dzięki znajomości kontekstu lub sytuacji..

Przykładowe równoważniki zdań 1.

O uczciwości - Tworzymy plan wydarzeń; Zdania rozwinięte i nierozwinięte.. Pozwala na sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności przekształcania zdania podrzędnego na zdanie z imiesłowowym równoważnikiem zdania.. Zastępuje zdanie podrzędne z osobową formą czasownika.. .3 - imiesłowowy równoważnik zdania okolicznikowego celu 7 - imiesłowowy równoważnik zdania okolicznikowego czasu.. Wiadomość dla mamy - Rozwijamy zdania.. np.Piękna pogoda.. Wszyscy położyli się na ławkach, rękamiZdania pojedyncze - ich główna funkcja.. do napisania planu wydarzeń.. Dzień dobry!. Zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące, wykrzyknikowe.. Wpadł jak śliwka w kompot) WYRAŻENIA - Związki, w których żaden człon nie jest czasownikiem (np.Wypowiedzenie - to grupa logicznie powiązanych wyrazów (zdanie, równoważnik zdania), która przekazuje zrozumiałą informację.. (przysłówkowy uprzedniW zdaniach złożonych współrzędnie zawsze są to spójniki współrzędności.. W funkcji zdania składowego może wystąpić tylko imiesłów przysłówkowy.. Spi.To druga główna część zdania wyrażająca czynność lub stan podmiotu.. np. Spotkanie przed szkołą.. Jutro będzie klasówka!. Czasem jest tak, że zdanie podrzędne zamiast normalnego orzeczenia (myślał, pisał, wiał) ma imiesłów (myśląc, pisząc, wiejąc).. Pozdrawiam..

Który równoważnik zdania zastąpił poniższe zdanie?

•Uczeń potrafi przekształcić zdanie w równoważnik zdania i odwrotnie.. Cisza.Różni sie bo równowaznik zdania to nie jest zdanie , bo nie ma czasownika a bez czasownika nie ma zdania .. Ale tworzymy zdania również z innymi formami, w których pojawia się forma nieosobowa czasownika zakończona cząstką „-no / -to": Wczoraj wyłączono ogrzewanie.. Wypowiedzeniem może być również pojedynczy wyraz zawierający jakąś myśl (bez względu na to, czy w tej wypowiedzi jest czasownik osobowy).imiesłowowy równoważnik zdania.. Wypowiedzenie rozpoczyna się wielką literą, a kończy kropką, wykrzyknikiem, znakiem zapytania lub wielokropkiem.. a) orzeczenie czasownikowe (co robi?. Imiesłowowy równoważnik zdania występuje w zdaniach okolicznikowych.. Równoważnik zdania, w którym występuje imiesłów przysłówkowy- współczesny lub uprzedni - nazywaZdanie zawsze zawiera orzeczenie (najczęściej w formie osobowej czasownika).. co się z nim dzieje?). a zdanie to jest takie coś co ma czasownik .. i np. od zbieramy pieniadze nie bedzie zbiorka, tylko zbierac.. Uczeń może sprawdzić swoje umiejętności wiadomości, pracując na określonym materiale gramatycznym.. Wczoraj byłem w kinie; Czytam.. Zbierać pieniądze 2.. Zwykle jest to forma osobowa.. Na przykład: Jest dość pochmurno.. Przykłady użycia: Czekając w umówionym miejscu, dziewczyna spoglądała na zegarek.. Wypowiedzenie dzielimy na: - zdanie (z orzeczeniem) - równoważnik zdania (bez orzeczenia) - zawiadomienie Orzeczenie - to główna część zdania.Równoważnik zdania - wyrazy lub grupy wyrazów, formalnie nietworzące zdania (ponieważ nie mają formy osobowej orzeczenia), wyrażające jednak te same treści, co zdanie.. , co się z nim dzieje ?. W zdaniu Piotra nie było dzisiaj w szkole występuje podmiot a) gramatyczny b) domyślny c) szeregowy d) logiczny 3. np podam zdanie ; Karolina poszła do Maćka i to jest zdanie bo ma czasownik a teraz podam równoważnik zdania ; Jarek na koncercie i to nnie jest zdanie bo nie ma .Prezentacja w przystępny sposób pokazuje, jak odróżnić zdanie złożone współrzędnie od zdania złożonego podrzędnie.. Z punktu widzenia gramatyki zdanie to konstrukcja zbudowana według reguł języka.. Gdy nowy dom był już gotowy, rodzina postanowiła się wprowadzić.Równoważnik zdania nie ma osobowej formy orzeczenia.. - równowarznik np.Brzydki samochód stoi - zdanie.. Cele sformułowane w języku ucznia: •Przypomnimy, co to jest orzeczenie, co to jest zdanie.Zdanie i równoważnik zdania DRAFT..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt