Karta charakterystyki kret do udrażniania rur
Identyfikacja producenta .. Identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja preparatu.. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: GLOBAL COSMED GROUP S.A. ul.2 KARTA CHARAKTERYSTYKI (IX) Nazwa handlowa produktu: kret GRANULKI do udrożniania rur strona 2/9 H: ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA: H314 Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu H290 Może powodować korozję metali Zawiera: Wodorotlenek sodu, P: ZWROTY WSKAZUJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: P102 Chronić przed dziećmi.Granulki do udrożniania rur.. …Zatrudnij Kret'a a hydraulika zaproś na kawę…KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU.. pH (koncentratu): 12Kret dwuskładnikowy żel do udrożniania, to system głęboko oczyszczający zarówno syfony odpływów jak i ścianki rur.Zawarte w dwóch komorach aktywne składniki przy dozowaniu wchodzą ze sobą w reakcję chemiczną w wyniku której powstaje aktywna piana, która wypełnia szczeliny rur, uwalniając je od zabrudzeń powstałych z resztek mydła, włosów, żywności itp. Specjalna konfiguracja składników, które w połączeniu działają na zatory kompleksowo, przenikają do zatoru nawet przez stojącą wodę.1 KARTA CHARAKTERYSTYKI (wg Rozporządzenia WE nr 1907 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r REACH)Data opracowania karty: 02.08.2007 r strona 1/8 1.. Likwiduje nieprzyjemne zapachy.. Mieszaniny: Treść zwrotów H - patrz p. z o.o. ul. Kresowa Police tel (w godz. 8:00 16:00) fax Numer telefonu .Do syfonu wlać ok. 100ml żelu, pozostawić na 15-30min., spłukać dużą ilością wody: Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu: Nazwa firmy: GLOBAL COSMED GROUP SA Ulica i numer: Kuziennicza 15 Kod pocztowy i miasto: 59-400 Jawor PL Numer telefonu: 76 870 30 31: Zagrożenie: Tak: Karta charakterystyki produktu: Kliknij w link: Hasła .Granulki przeznaczony do udrożniania odpłuywów rur kanalizacyjnych..

Preparat do udrażniania syfonów i instalacji kanalizacyjnych.

Gwarantujemy niskie ceny, duży wybór, promocje i nowości oraz szybką dostawę.kret do rur w żelu - jego formuła jest płynna, dzięki czemu jest w stanie w bardzo skuteczny sposób przeniknąć zarówno przez różnego rodzaju zanieczyszczenia, które odłożyły się w rurach, jak i przez stojącą wodę.. Kod: 704454 Porównaj Do porównania Środek do udrożniania rur i odpływów to świetne rozwiązanie, jeśli zmagasz się z zatykającymi się odpływami w łazience i kuchni.. KRET BIO ŻEL DO UDROŻNIANIA RUR DO ŁAZIENKI I KUCHNI 500G.. Cechy.. 1 szt. z VAT.. Przeznaczony do chemicznego udrożniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych.. Unikalna formuła z aktywatorem aluminiowym, wspomagającym skuteczność działania.. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Produkt przeznaczony jest udrożniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych.. KRET GRANULKI DO UDROŻNIANIA RUR 800G .. 1 szt. z VAT.. ŻEL DWUKOMOROWY DO UDROŻNIANIA 700G, KRET.. Dodaj pierwszą opinię!. Likwiduje nieprzyjemne zapachy.Kup KRET GRANULKI DO UDROŻNIANIA RUR 800Gw sklepie online Selgros.. ♦ zalecana obserwacja medyczna przez 48 g po nara żeniu ♦ na stanowiskach pracy zamontowane s ą urz ądzenia umo żliwiaj ące natychmiastow ą pomoc:Żel do udrożniania rur..

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: ORO-Produkt Polska Sp.

Zastosowanie preparatu.. Aktywny płyn działa szybko i sprawnie, rozpuszczając różnego .Karta charakterystyki produktu: Kliknij w link: Hasła ostrzegawcze: .. Inne produkty z kategorii Środki do udrażniania rur .. 16KARTA CHARAKTERYSTYKI (zgodnie z Rozporządzeniem WE 830/2015) Mr Muscle® Power Gel do udrażniania rur Wersja 1.0 Sporządzono dnia 01.12.2017 Numer specyfikacji: 350000007542 SITE FORM Number: 30000000000000006629.004 2/14 Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo Zawiera podchloryn sodu wodorotlenek sodu Amina, alkilodimetylo, N-tlenki3 KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa handlowa produktu: kret GRANULKI do udro żniania rur strona 3/8 4.3.. Gwarantujemy niskie ceny, duży wybór, promocje i nowości oraz szybką dostawę.Tiret Professional Żel Do Udrażniania Rur 1L - od 7,57 zł, porównanie cen w 3 sklepach.. SANITAR .Plik Karta Charakterystyki Kret Granulki Do Udriżniania I Dezynfekcji Rur(1).pdf na koncie użytkownika aro-zory • folder Karty Charakterystyki - Środki czystości • Data dodania: 9 paź 2012Kup KRET GRANULKI DO UDROŻNIANIA RUR 200Gw sklepie online Selgros.. Nie stosować do instalacji z aluminium.. Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego post ępowania z poszkodowanym .. 6 KARTA CHARAKTERYSTYKI (wersja III) Nazwa handlowa produktu: do udrKret AKTYWNY ŻEL ożniania rur PODWÓJNA SIŁA strona 6/13 Wartości DNEL dla Nadtlenek wodoru CAS: 7722-84-1 Typ Narażenie Wartość Populacja EFEKT DNEL Długotrwałe wdychanie 1,4 mg/m3 Pracownik Lokalnykret ŻEL do udrożniania rur 1.2..

Karta charakterystyki produktu: Kliknij w link: Piktogramy GHS: ... Inne produkty z kategorii Środki do udrażniania rur .

Identyfikacja preparatu.. Nie stosować do instalacji aluminiowej!. 1 szt. z VAT.. Najwa żniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara żenia Kontakt ze skór ą: oparzenia, martwica Kontakt z oczami : oparzenia, martwica, ryzyko utraty wzroku.3 KARTA CHARAKTERYSTYKI (wersja VII) Nazwa handlowa produktu:kret PŁYN do udrożniania i dezynfekcji BAKTERIOM STOP strona 3/11 Sekcja 3: SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH 3.1.. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych.. Wszystko to sprawia, że działa tam, gdzie wymaga tego sytuacja.Plik Karta Charakterystyki Kret żel do udrożniania rur nowy format REACH.pdf na koncie użytkownika aro-zory • folder Karty Charakterystyki - Środki czystości • Data dodania: 9 paź 20121 Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.. Są takie miejsca w domu, gdzie nie jesteśmy w stanie dotrzeć.. Zobacz inne Chemia gospodarcza, najtańsze i najlepsze oferty, opinie.Plik Karta Charakterystyki Kret Aktywny żel do udrożniania rur Podwójna Siła .pdf na koncie użytkownika aro-zory • folder Karty Charakterystyki - Środki czystości • Data dodania: 9 paź 2012Produkt przeznaczony do udrażniania rur przy zlewozmywakach, wannach, umywalkach i innych instalacjach kanalizacyjnych..

Profilaktycznie stosować raz w tygodniu.Doskonały środek do udrażniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych w granulkach.

Przeznaczone do chemicznego udrożniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych.. Produkt higroskopijny.. Samoczynnie usuwa z rur i syfonów zanieczyszczenia stałe, organiczne, tłuszcz, włosy, papier, watę, odpadki kuchenne.6 KARTA CHARAKTERYSTYKI (wersja II) Nazwa handlowa produktu: kret ŁAZIENKA strona 6/11ŻEL DO UDROŻNIANIA RUR Wartości PNEC dla Tlenek N,Ndimetylotetradecyloaminy CAS: 3332-27-2 Typ Dane szczegółowe przedziału medium Wartość Szczegóły metodologii PNEC Świeża woda 0,0335 mg/l----- PNEC Morska woda 0,00335 mg/l ----- PNEC -sedymentacja Świeża woda 5,24 mg/Kg-----3 KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa handlowa produktu: kret ŻEL do udro żniania rur strona 3/9 4.2.. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe „AMIGO" s.c. ul.Kret Nowoczesny środek do chemicznego udrożniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych, który samoczynnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia stałe i organiczne.. Skutecznie usuwa zalegające: tłuszcz, włosy, papier, odpadki kuchenne.. KRET GRANULKI DO UDROŻNIANIA RUR 200G.. Właśnie tam, w kanalizacji, zbierają się zanieczyszczenia powodujące zatory w rurach.. Substancje - nie dotyczy 3.2.. Dodaj .Kup KRET GRANULKI DO UDROŻNIANIA RUR 30X40G SASZETKAw sklepie online Selgros.. 1 szt. z VAT.. Likwiduje nieprzyjemne zapachy z kanalizacji.. Superwydajny - 10 dozowań, zawiera aktywator aluminiowy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt