Pracą i moc prądu elektrycznego zadania pdf
.oblicza pracę prądu elektrycznego ze wzoru W= UIt (4.10) oblicza moc prądu ze wzoru P=UI (4.10) podaje jednostki pracy oraz mocy prądu i przelicza je (4.11) podaje przykłady pracy wykonanej przez prąd elektryczny (4.13) wyznacza moc żarówki (lub opornika) przez pomiar napięcia i natężenia prądu (9.8, 8.1, 8.12) Uczeń potrafi: Prąd elektryczny , Klasa 8 , Spotkania z fizyką , Fizyka , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plFIZYKA ZADANIA DLA GIMNAZJUM KLASA 2, Rozwiązania zadań z komentarzem: FIZYKA podręcznik dla klasy 2.. Z góry bardzo dziękujęMoc w układach jednofazowych 1.. Przeskocz do treści.. 3 W ciągu 90 sekund silnik o mocy 0,6 kW wykonał pewną pracę.. Odp.. e. Rozwiąż zadanie z obejrzanego filmu.. Przykład 2: Za pomocą grzałki elektrycznej o oporze 70 Ω włączonej do napięcia 230 V zagotowano 1,5 kg wody o temperaturze początkowej 15 stopni C. akie natężenie ma prąd przepływający przez urządzenie?. Wzór na moc: Moc P obliczmy dzieląc pracę przez czas, w którym ta praca została wykonana: P = W / t, gdzie P - to moc, W - praca, t - czas.. aka jest mocKartkówka z działu prąd elektryczny (prawa Ohma, opór elektryczny, oraz praca i mocy prądu elektrycznego).. Zadanie 1 Zmierzono zależność natężenia prądu od napięcia dla pewnej żarówki.. Właściwości materii.2..

Praca i moc prądu elektrycznego.

Sposoby wytwarzania energii elektrycznej.. Czas pracy: 20 minut.Najważniejsze wzory fizyczne oraz teoria z działu prąd elektryczny: natężenie prądu, prawo Ohma, opór a rozmiar przewodnika, opór właściwy, połączenie szeregowe i równoległe, praca i moc prądu.. To tylko niektóre rzeczy o jakich.1 dane P = 2, 5 kW - moc silnika t = 2 h - czas pracy _____ sz W - praca Ze wzoru na moc P = W / t .mnożę obustronnie równanie przez czas t i mam P * t = W, czyli W = P * t , podstawiam dane W = 2, 5 kW * 2 h W = 5 kWh _____Odp praca wykonana przez silnik wynosi 5 kWh _ kilowatogodzin tu właśnie najwygodniej jest użyć tej jednostki pracy , ale gdyby ktoś chciał pracę wyrazić w .Test Prąd elektryczny, Rozdział II podręcznika Spotkania z fizyką cz. 3 dla Klasa III.. Praca prądu zamieniana jest w obwodzie elektrycznym na odpowiedni rodzaj energii (ciepło, promieniowanie itp.).. Moc określa pracę wykonaną w ciągu jednostki czasu (1 sekundy).. Silnik elektryczny w czasie 20 min wykonuje pracę 26400 J przy napięciu 230 V. Oblicz natężenie prądu płynącego przez ten silnik.. Podaj definicję, oznaczenie, wzór i jednostkę.. Z lekcji poświęconej przepływowi prądu elektrycznego wiesz, że elektrony poruszające się pod wpływem napięcia będą traciły energię w wyniku uderzeń w atomy i inne elektrony znajdujące się w przewodniku..

Praca prądu elektrycznego .

Winda o masie 450 kg podnosi w ciągu 40 s pasażera o wadze 50 kg na wysokość 40 m.. Co nazywamy kilowatogodziną (kWh).. Moc elektryczna Jest to iloczyn nat ężenia przepływaj ącego przez urz ądzenie elektryczne pr ądu I oraz napi ęcia elektrycznego U, wyst ępuj ącego na zaciskach urz ądzenia.. Zadanie 9 Mama prasowała bieliznę 4 godziny żelazkiem elektrycznym o mocy 500 W. Oblicz pracę prądu i koszt prasowania.. Zadanie 10Zadanie 2.. W tunelu znajduje się 500 m3 wody.Opór elektryczny Pamiętaj, zadania domowe są po to żeby rozwiązywać je samodzielnie, a nie po to żeby uczyć się ich rozwiązań na pamięć.. Mama prasowała bieliznę 4 godziny żelazkiem elektrycznym o mocy 500 W. Oblicz pracę prądu i koszt prasowania.. 1 kWh = 3 600 000 J • Moc urządzeń elektrycznych jest równa stosunkowi pracy wykonanej przez dane urządzenie do czasu, w którym ta praca została wykonana.. Treść zadania jest podana w formie cytatu, który…Masz problem z rozwiązywaniem zadań z fizyki?. Polecenie 1.2Pole elektryczne 3 Potencjał, napięcie 2 Prąd elektryczny 2 Obwody elektryczne 4 Prawo Ohma, rezystancja 4 Łączenie rezystorów 3 Moc i energia prądu stałego 3 I, II prawo Kirchhoffa 8 Źródła energii elektrycznej 4 Stany pracy źrodła,łączenie źródeł 4 Elementy półprzewodnikowe 8 Analiza elementów nieliniowych 41.. Uczeń musi wykazać się znajomością teorii i umiejętnością rozwiązywania zadań..

Koszt 1 kWh pracy prądu wynosi 0,50 zł.

Treść zadania jest podana w formie cytatu, który zawiera jedynie kilka pierwszych słów.. Uzyskano następujące dane:Moc jest to praca wykonana w czasie, czyli Korzystamy z tego wzoru, oczywiście po przekształceniu Podstawiamy dane do wzoru Silnik wykonał pracę równą 25200000 J (dżuli) ZADANIE 3 Opór elektryczny urządzenia pracującego pod napięciem 40 V wynosi 8Ω.. Użytkowanie energii elektrycznej  Fizyka: wzory, prawa i teoria.. Do odpowiedzi zaglądaj dopiero wtedy gdy rozwiążesz zadanie.. Fizyka z pasją!. Praca i moc prądu elektrycznego.. W efekcie prąd przestanie płynąć.Żarówki o parametrach 60 W, 230 V i 100 W, 230 V połączono szeregowo i dołączono do źródła prądu elektrycznego o napięciu 230 V. Oblicz moc pojedynczych żarówek oraz moc całego układu.. Rozwiązania zadań z omówieniem Rozwązanie zadania: ZADANIA FIZYKA Rozwiązania zadań z fizyki z tłumaczeniem.. d. Opisz w jaki sposób powstaje prąd elektryczny w elektrowniach.. Dane Szukane Wzór P = 500 W = 0,5 kW k -koszt W= P · t 17 Gimnazjum im.. Nie wiesz, jak rozwiązywać zadania, w których wykorzystywana jest praca, moc prądu elektrycznego?.

Przyjmij napięcie prądu z sieci 220 V.

Wiemy, że moc P zmywarki wynosi 2300 W, dlatego korzystając z wzoru na moc prądu elektrycznego P = U ⋅ I , dostaniemy:Zadania "Praca i moc prądu elektrycznego", plik: zadania-praca-i-moc-pradu-elektrycznego.pdf (application/pdf) Spotkania z fizykąII.. Zapisz w jaki sposób możemy zamienić kWh na J dżul.. Ciepło właściwe wody wynosi 4200 J/(kg*K), przyjmując że cała praca prądu została wykorzystana na .2. t = 40 s m 2 = 50 kg h = 40 m Korzystamy ze wzoru: P=𝑾 Ponieważ w zadaniu nie podano pracy W dopisujemy ją do szukanych i obliczamy po obliczeniu siły,U - napięcie prądu elektrycznego, I - natężenie prądu, t - czas przepływu prądu.. Gdy odbiornik składa si ę z reaktancji i rezystancji poł ączonych równolegle i układ tenOdp: Prąd elektryczny wykonał pracę 82,8 kJ A teraz czas na trudniejsze zadanie!. P = \frac .b.. Co nazywamy pracą prądu elektrycznego?. 4 Napędem pompy, która pracuje w kopalni o głębokości 180 m, jest silnik elektryczny o mocy 50 kW. Koszt 1 kWhpracy prądu wynosi 0,35 zł.. Oblicz natężenia prądów płynących przez czajnik o mocy 2kW, żelazko 1,1kW i pralkę 1,8kW.. Prąd elektryczny może bowiem wy-woływać takie zjawiska, jak ciepło, jarzenie gazów, powstawanie pola magne-- obliczać prądy, napięcia i moce w obwodach prądu sinusoidalnego, - łączyć obwody elektryczne prądu przemiennego na podstawie ich schematów, - dobierać przyrządy pomiarowe do wykonywania pomiarów w obwodach prądu przemiennego, - mierzyć podstawowe wielkości elektryczne w obwodach prądu przemiennego,W praktyce używa się także jednostki pracy zwanej kilowatogodziną [kWh].. Operon Rozdział 4: Prąd elektrycznyOpór elektryczny.. Możemy też bardziej ogólnie powiedzieć, że moc jest szybkością zmiany jednej formy energii na drugą.. Oblicz jej wartość.. Silnik wykonał pracę o wartości 54 kJ.. Jana Pawła II w Sułowie t = 4 h Rozwiązanie: W = 0, 5 kW· 4 h = 2 kWh k = 2 · 0,35 zł = 0,70 zł Odpowiedź:posługuje się pojęciami natężenia i pracy prądu elektrycznego; wyjaśnia, kiedy między dwoma punktami obwodu elektrycznego panuje napięcie 4,5V i 9V, rozwiązuje proste i złożone zadania obliczeniowe z wykorzystaniem wzoru na pracę i moc prądu1.. Wartość U oraz t znamy; natężenie prądu I musimy znaleźć..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt