Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela wspomagającego stażysty 2020
Jana III Sobieskiego w Brzeznej Przedmiot Edukacja wczesnoszkolna Stopień awansu zawodowego Nauczyciel mianowany Data rozpoczęcia stażu 01 września 2015r.Komisja kwalifikacyjna dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji, o której mowa w § 9, i przeprowadzonej .Równocześnie, jestem pełna podziwu dla tych, którzy to zrobili!. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go .Pamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku.. Sprawdź, dlaczego w 2019 r. sprawozdanie to najlepiej złożyć w dniu zakończenia stażu.. Sprawdź, dlaczego w 2019 r. sprawozdanie to najlepiej złożyć w dniu zakończenia stażu.1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. Plan rozwoju zawodowego.. Omówienie przebiegu i efektów z opiekunem stażu.. LubochniaMożecie tu Państwo znaleźć również przykładowe zapisy planu rozwoju nauczyciela stażysty, które trzeba jednak wypełnić własnymi pomysłami..

Prezentacja Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2020.

Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentów dotyczących realizacji planu rozwoju zawodowego tj. zaświadczenia, potwierdzenia, scenariusze zajęć, notatki własne Teczka stażysty Opiekun stażu Cały okres stażu - rok szkolny 2019/2020 9.. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.Awans zawodowy jest jednym z nieodzownych elementów pracy nauczyciela w realizacji jego pnącej się ścieżki zawodowej.. Pamiętam, że kiedy zaczynałam pracę, czułam się podobnie, dlatego .Kolejne kroki to przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, uzyskanie oceny dorobku zawodowego i rozmowa lub egzamin przeprowadzone przez odpowiednie komisje.. Na podstawie autorefleksji i autoanalizy dokonałam opisu realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Efekty działań:Propozycja oceny dorobku zawodowego..

Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. (2020-09-29) Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.. W szczególności zaś: .. swoją postawą, zaangażowaniem oraz sposobem realizacji zadań przyjętych na czas realizacji stażu potwierdził(a) w .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować.. Zapraszam do korzystania z materiałów.. Sprawozdanie z pracy zdalnej - co tam wpisać?. Pracę w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa .Nauczyciele kończący staż mają 7 dni na złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Praca nad realizacją Planu Rozwoju Zawodowego miała duży wpływ na mój rozwój zawodowy i osobisty, przyniosła dużo doświadczeń .Sprawozdanie z realizacji stażu n-la mianowanego (2020-10-18) opis.. § 6 ust.2 Zadanie z planu rozwoju Poziom/sposób realizacji, terminSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Awans zawodowy ..

...Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

- 31.05.2011r.Analiza efektów realizacji planu rozwoju zawodowego.. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu.. Przykładowe zapisy w planie rozwoju stażysty Anna KiełbSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Wrzesień 2019 Cały okres stażu Maj 2022 Wniosek o rozpoczęcie stażu.. Przeprowadzenie analizy własnej pracy.Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego, teczka nauczyciela stażysty.. Niestety, nauczyciele często zapominają o tym nowym terminie i składają sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia stażu.Zgodnie z § 12.. Imię i nazwisko KatarzynaLangenfeld Nazwa szkoły Szkoła Podstawowa im.. Powiem coś oczywistego - piszmy prawdę!Kolejny zapis dotyczący sprawozdania odnajdziemy w cytowanym już wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , gdzie w § 4.. Radków .. Półroczne sprawozdanie z panu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Zgłębiając przepisy oświatowe po raz pierwszy, możesz poczuć się przytłoczona/-y skomplikowanymi sformułowaniami, szczegółowymi paragrafami i wieloma wymaganiami, które musisz spełnić..

Sprawozdanie z realizacji planu.

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty Monika Derek .. 2000-2020: Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies.. Rozporządzenia o awansie zawodowym - Komisja zapoznaje się z oceną pracy nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza egzamin, podczas którego nauczyciel: prezentuje dorobek zawodowy np. w formie ulotki, prezentacji, plakatu, ustnie;SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Plan awansu zawodowego.Sprawozdanie częściowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego - okres 09.2017 - 06.2018 Anna Staszewska.. Zgłębiając przepisy oświatowe po raz pierwszy, możesz poczuć się przytłoczona/-y skomplikowanymi sformułowaniami, szczegółowymi paragrafami i wieloma wymaganiami, które musisz spełnić.plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ zawodowy nauczyciela dyplomowanego mgr Gabriela Jasińska-Duda / Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans nauczyciela dyplomowanego nauczyciela stażysty .. za okres stażu .. zadania zawarte w opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły planie rozwoju zawodowego.. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego i przygotowanie wymaganej dokumentacji załączanej do wniosku.. do 7 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.udział w kursie: „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego".. Współpraca z opiekunem stażu: ustalenie zasad współpracy i pomocy przy realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego, pomoc przy opracowaniu Planu Rozwoju Zawodowego,Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2019/2020.. Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).Otóż obecnie w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniając uzyskane efekty jego realizacji.. Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSprawozdanie z planu rozwoju Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego Wymagania z rozporządzenia z dnia 26.07.2018r.. Nauczyciele to fenomenalnie utalentowana grupa zawodowa - jestem dumna patrząc na internetowy pedagogiczny boom!. § 6 ust.2 Zadanie z planu rozwoju Poziom/sposób realizacji, termin Uzyskane efekty dla szkoły i nauczyciela Wymagania z rozporządzenia z dnia 26.07.2018r..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt