Za każde bezbłędnie rozwiązane zadanie
Ile zadań uczeń rozwiązał dobrze, a ile źle.. qpqrooszę pomóżcie , bo na prawde nie moge załapać tego zadania , szczególnie ułozyć rozwiązania :(Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: 7.Masa Słońca wynosi 2*10(do potęgi 30) kg, a masa Ziemi 5,98*10(do potęgi 14)kg.Zadania - etap III (szkoła podstawowa) Zadanie 1.. Zdający wskazuje właściwą odpowiedź, wpisując swoją decyzję na karcie odpowiedzi.. Jaka jest ostatnia cyfra liczby: (514 1019 911) (253 321)?. Marta wskazała odpowiedzi przy wszystkich pytaniach.. Po rozwiązaniu 20 zadań uczeń zgromadził 80 punktów.Punktacja za rozwiązanie zadania 3 pkt.. Zdający podaje krótkie uzasadnienie swojej odpowiedzi.. Po rozwiązaniu 20 zadań , synowi zostało 8 zł .. Po rozwiązaniu 20 zadań uczeń zgromadził 80 punktów.. Zadania z tej grupy punktowane są w skali 0-2.. Najprostszy podział punktów za rozwiązanie zadania za 5 punktów wygląda następująco: rozwiązanie, w którym nie ma istotnego postępu (0 pkt)Za każde wskazanie błędnej odpowiedzi odejmowano jedną czwartą punktów możliwych do zdobycia za zadanie.. Marta wskazała odpowiedzi przy wszystkich pytaniach.. - uczeń obliczył cenę hurtową stołu - 325 złZa każde wskazanie błędnej odpowiedzi odejmowano jedną czwartą punktów możliwych do zdobycia za zadanie.. Sześć punktów otrzymuje się za rozwiązanie bezbłędne, pięć za rozwiązanie zawierające jedynie drobne usterki, dwa za pracę zawierającą poważne błędy, ale jednocześnie stanowiącą "istotny postęp w kierunku prawidłowego .Każde zadanie z tej grupy jest punktowane w skali 0-1..

- uczeń rozwiązał zadanie bezbłędnie - obliczył procentu zysku: 12 % 2 pkt.

II grupa zawiera zadania otwarte krótkiej odpowiedzi.. Ile zadań rozwiązał prawidłowo ?Za każde bezbłędnie rozwiązane zadnie uczeń otrzymuje 2 punkty, a traci 4 punkty za źle rozwiązane zadanie.. Za każdą dobrą odpowiedź otrzymał 2 punkty a za złą tracił 2 punkty.Zadanie premium Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium Jedynie niewielka część zadań rozwiązanych przez naszych nauczycieli jest dostępna za darmo.Za każde bezbłędnie rozwiązane zadanie uczeń otrzymywał 10 punktów, ale tracił 5 za każde źle rozwiązane zadanie.. Po rozwiązaniu 20 zadań uczeń zgromadził 80 punktów.. Ile zadań rozwiązał dobrze, a w ilu popełnił błądZadanie: za każde bezbłedne rozwiązanie zadanie uczeń Rozwiązanie:dobrze rozwiązane zadania gt d źle rozwiązane zadania gt z ogólna liczba rozwiązanych zadań gt 20 uzyskana liczba punktów gt 80 układamy układ równań x y 20 10x 5 y 80 y 20 x 10x 5y 80 y 20 x 10x 5 20 x 80 y 20 x 10x 100 5x 80 y 20 x 10x 5x 80 100 y 20 x 15x 180 y 20 x x 180 15 y 20 x x 12 y 20 12 x 12 y 8 x 12 .Za każde bezbłędnie rozwiązane zadanie uczeń otrzymywał 10 punktów,ale tracił 5 punktów za każde źle rozwiązan… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Treść zadania: Za każde bezbłędnie rozwiązane zadanie uczeń otrzymuje 10 punktów, ale traci 5 punktów za każde źle rozwiązane zadanie..

Za każde bezbłędnie rozwiązane zadanie uczeń otrzymywał 10 punktów, a tracił 5 punktów za każde źle rozwiązane zadanie.

2010-03-21 10:42:08; Za każde bezbłędnie rozwiązane zadanie uczeń otrzymuje 10 punktów, ale za każde złe rozwiązane zadanie traci 5 punktów.Za każde poprawnie rozwiązane zadanie uczeń otrzymywał po 10 punktów, za każde blednę rozwiązanie tracił po 5 punktów.. Po rozwiązaniu 20 zadań otrzymał 80p.. Zadanie 8 W lesie było siedem mrowisk.. Po rozwiązaniu 20 zadań uczeń otrzymał 80 pkt.. Po rozwiązaniu 20 zadań uczeń otrzymał 80 punktów.Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: 1 dyplomik za każde 1 rozwiązane zadanie ?zadanie zostało rozwiązane bezbłędnie (4 pkt) Poniżej zamieszczone zostały przykładowe sposoby przydziału punktów za poszczególne fazy rozwiązania zadań rozszerzonej odpowiedzi.. Po rozwiązaniu 20 zadań uczeń zgromadził 80 .Na egzaminie z matematyki uczeń miał do rozwiązania 20 zadań .Za każde dobrze o rozwiązane zadani uczeń otrzymał 5 punktów ,a za źle rozwiązane zadanie tracił 3 punkty .Ile zadań rozwiązał dobrze ,a ile źle ,jeśli otrzymał 60 punktów?Zadanie premium Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium Jedynie niewielka część zadań rozwiązanych przez naszych nauczycieli jest dostępna za darmo.Za każde bezbłędnie rozwiązane zadanie uczeń otrzymywał 10 pkt, a tracił 5 pkt za każde źle rozwiązane zadanie..

Za każde bezbłędnie rozwiązane zadanie uczeń otrzymuje 10 punktów, ale za każde złe rozwiązane zadanie traci 5 punktów.

otrzymywał 5 pkt., a za złą lub brak odp.. Ile zadań uczeń rozwiązał dobrze a ile żle.Zobacz 4 odpowiedzi na zadanie: Szymon zdobył 54 punkty ze sprawdzianu składającego się z 15 zadań.. Po rozwiązaniu 20 zadań uczeń zgromadził 80 punktów.. Po rozwiązaniu 20 zadań uczeń zgromadził 80 punktów.Za każde bezbłędnie rozwiazane zadanie , ojciec daje synowi 1 zł .Za każde złe rozwiązanie musiał zwrócić 50 gr.. Zadanie 2 W dwóch pudełkach jest pewna liczba samochodów.6.W szkolnym konkursie matematycznym uczeń otrzymywał 1 punkt za każde bezbłędnie rozwiązane zadanie, a za każde źle rozwiązane zadanie tracił 0,5 punktów.Po rozwiązaniu 20 zadań uczeń miał 8 punktów.. po rozwiązaniu 20 zadań uczeń zgromadził 80pkt .ile zrobil dobrze a ile źleZa każde bezbłędnie rozwiązane zadanie uczeń otrzymywał 10 punktów, ale tracił 5 punktów za każde źle rozwiązane zadanie.. Za każde bezbłędnie rozwiązane zadanie uczeń otrzymuje 10 punktów, ale za każde złe rozwiązane zadanie traci 5 punktów.. - uczeń zastosował poprawną metodę obliczenia procentu zysku w przypadku sprzedaży za kwotę 364 zł, ale popełnił błąd rachunkowy 1 pkt.. Ile zadań rozwiązał uczeń dobrze, a ile źle..

!Za każde bezbłędne rozwiązanie zadania uczeń otrzymuje 10 punktów, ale traci 5 punktów za każde źle rozwiązane zadanie.

tracił 2 pkt.. Za każdą dobrą odp.. Po rozwiązaniu 20 zadań uczeń otrzymał 2011-01-26 14:37:10; Na konkursie matematycznym z 5 zadań Jola dostała po 4 punkty, za 4 zadania po -2 punkty,a za ostatnie zadanie 0 punktów.Za każde zadanie można zdobyć zero punktów, dwa punkty, pięć punktów lub sześć punktów.. Po rozwiązaniu 20 zadań uczeń otrzymałZa każde bezbłędnie rozwiązane zadanie uczeń otrzymał 10 punktów, ale tracił 5 punktów za każde rozwiązane źle.. Po rozwiązaniu 46 zadań uczeń zgromadził 32 punkty.Zadanie 1 Za każde bezbłędnie rozwiązane zadanie uczeń otrzymywał 10 punktów, ale tracił 5 punktów za każde źle rozwiązane zadanie.. 2010-03-21 10:42:08; Za każde bezbłędnie rozwiązane zadanie uczeń otrzymuje 10 punktów, ale za każde złe rozwiązane zadanie traci 5 punktów.Za każde bezbłędnie rozwiązane zadanie uczeń otrzymuje 10 punktów, ale za każde złe rozwiązane zadanie traci 5 punktów.. Ile rozwiazał dobrze a ile źle ?. Ile zadań rozwiązał dobrze,a ile źle?.Komentarze

Brak komentarzy.