Współpraca z biblioteką sprawozdanie na dyplomowanego
poznanie pracy psa policyjnego.Najlepiej nie zwlekać z tym i złożyć sprawozdanie już na początku czerwca, ponieważ dyrektor na wystawienie oceny dorobku zawodowego ma 21 dni od daty otrzymania sprawozdania a dokumentację wraz z wymaganymi dokumentami, tzw „teczką" należy złożyć do 30 czerwca, jeśli chcemy podchodzić do dyplomowania w czasie wakacji i .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego wychowawcy świetlicy i nauczyciela języka angielskiego na nauczyciela dyplomowanego Data dodania: 2016-10-20 16:25:10 Autor: Alicja Stefanowska Jestem nauczycielką języka angielskiego pracującą w świetlicy.Podejmując awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego: Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego i przeprowadziłam analizę przepisów prawa oświatowego tj.: Rozporządzenia MEN z dn. 3.08.2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, Ustawy z dn. 26.01.1982 r.- nawiązanie współpracy z biblioteką publiczną: konsultacja przy zakupie książek, wymiana informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo, udział chętnych klas w spotkaniach autorskich i wydarzeniach kulturalnych, wspólne stoisko na festynie Viktoria dla Wiktorii na rzecz chorej uczennicy naszej szkoły,- Współpraca z logopedą, terapeutą pedagogicznym, psychologiem - Współpraca z Biblioteką Miejską Abecadło w związku z kampanią społeczną „Cała Polska czyta dzieciom" oraz udziałem w Międzynarodowym Projekcie Czytelniczym „Magiczna Moc Bajek"..

Sprawozdanie z stażu na dyplomowanego .

S., 02.06.2014 r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego .. z którymi na bieżąco współpracowałam, Poznane strategie starałam się włączać do własnej pracy.. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebuje biblioteka i bibliotekarz - awans zawodowy, gazetki, oferty pracy, informacje na temat czasopisma, edukacja czytelnicza i medialna, forum itp.6.. Współpraca z filią Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzegu.. Doceniając rolę książki w życiu człowieka, zawłaszcz w okresie jego intensywnego rozwoju, jakim jest czas edukacji szkolnej, staram się wypracować u uczniów nawyk korzystania z biblioteki.. Tabela składała się z 4 kolumn (paragraf, zadania, forma realizacji, czas)..

Współpraca z biblioteką.

Polkowice.. .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STAŻU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Beata Tarka Nauczyciel - wychowawca świetlicy MIEJSCE ZATRUDNIENIA: Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie WPROWADZENIE Z dniem 1 września 2017 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela dyplomowanego w Szkole Podstawowej Nr 22 z .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Imię i nazwisko nauczyciela: Ewa Kołakowska - nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz, oligofrenopedagog Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy Czas rozpoczęcia stażu: 1 września 2014 r. Czas zakończenia stażu: 31 maja 2017 r.Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego pisałam w tabeli.. 2.Dostarczałyśmy sprawozdania z poszczególnych konkursów, które zamieszczane były na łamach prasy.. Wiedzę na temat ogólnych problemów oświatowych, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich wzbogacałam dzięki współpracy z pedagogiem szkolnym, udziałowi w Radach Pedagogicznych .sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ nauczyciela dyplomowanego imiĘ i nazwisko: agnieszka bieniek miejsce odbywania staŻu: przedszkole publiczne terminarz: 1. czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy 2. data sporządzenia: 1.06.2013r.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie (półroczne) z realizacji planu na nauczyciela mianowanego Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 - 29.02.2012 mgr SYLWII […]; Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la .2..

Podobnie też napisałam sprawozdanie.

Polkowice.. Współpraca polegała na organizowaniu zajęć w bibliotece.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Krzysztof Święs Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ptaszkowej Adres szkoły: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa Przedmiot: Informatyka, zajęcia techniczneNawiązałam również współpracę z kuratorem sądowym do spraw nieletnich, aby móc monitorować proces dydaktyczny i wychowawczy mojej wychowanki, której trudna sytuacja rodzinna odbijała się na wynikach w nauce, dużej absencji oraz ucieczkach z domu rodzinnego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO .. ubieganie się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.. poznawanie zakresu zadań wykonywanych przez policjanta.. - Okres stażu - Notatki - Zdjęcia - Adnotacja w dzienniku .. Opracowanie projektu konkursu międzyszkolnego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, .. nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi .. poznawanie zasad ruchu drogowego, w szczególności - ruchu pieszego..

Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2008 r., który trwał do 1 sierpnia 2011 r. .. Praca pedagoga polega na nawiązywaniu współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom.. 8.Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami: 1. i ukończyłam w 2005r.. Z uwagi na nieobecność w pracy związaną ze zwolnieniem lekarskim oraz urlopem .. Plany współpracy z rodzicami,SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Maria Szatan Data rozpoczęcia stażu - 1 września 2011 r. Czas trwania stażu - 2 lata i 9 miesięcy Data zakończenia stażu - 31 maja 2014 r .Cząstkowe sprawozdanie z awansu na nauczyciela dyplomowanego za II półrocze 2016/2017.. Współpraca z Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im.. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 grudnia 2004r.. WSPÓŁPRACA Z: a) Współpraca z pracownikami komendy policji Celem podjęcia współpracy z pracownikami komendy policji było: poznawanie znaczenia pracy policjanta.. Zarówno plan jak i sprawozdanie pisałam wg starych paragrafów.Biblioteka w Szkole - miesięcznik i serwis nauczycieli bibliotekarzy.. Cząstkowe sprawozdanie z awansu na nauczyciela dyplomowanego za I półrocze 2016.. Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.. W trakcie stażu współpracowałam z instytucjami:Współpraca z Samorządem Szkolnym przebiegała na wielu płaszczyznach.. Współpraca z całodobowym Domem Pomocy dla Kobiet prowadzonym przez siostry miłosierdzia w Buku.Po zapoznaniu się z treścią art. 8 ust.. Brałam udział w konkursach organizowanych przez Samorząd Uczniowski, uczestniczyłam w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez szkolnych, wspierałam finansowo i rzeczowo działania podejmowane przez Samorząd Uczniowski, takie jak: Loteria Mikołajkowa, loteria fantowa.5.. Redakcja Magazynu Szkolnego oraz Biblioteki w Szkole opublikowały nasze artykuły o działaniach nauczycieli we współpracy z bibliotek± miejsk± na terenie miasta.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela, a także ze znowelizowaną Kartą Nauczyciela, złożyłam na ręce dyrektora szkoły wniosek o zgodę na rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego i z .Współpraca z przedszkolem jest ciekawą formą pracy, daje dużo satysfakcji, można i warto ją włączyć do sprawozdania z awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego (ust.. Współpraca z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Bisztynku-odwiedzanie M-G BP z uczniami SP Bisztynek podczas zajęć zastępczych-cały okres stażu-potwierdzenie kierownictwa M-G BP,-podsumowanie: 2.- program współpracy z pedagogiem szkolnym - sprawozdanie ze współpracy z pedagogiem - sprawozdanie ze współpracy z poradnią 3h.. Formy realizacji W okresie stażu ściśle współpracowałam z biblioteką szkolną..Komentarze

Brak komentarzy.