Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego 2019
Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).Plan rozwoju zawodowego R.(Rozporządzenie z 1 XII 2004, z późn.. 2019-10-02 12:39:54: Data modyfikacji .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r. Plan rozwoju zawodowego realizowałam systematycznie i zgodnie z ustalonym harmonogramem.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im.. Uwaga!. poz. 2215) oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018r.. Plany rozwoju zawodowego publikujemy bez żadnych ingerencji, zmian, poprawek.. Jana III Sobieskiego w Brzeznej Przedmiot Edukacja wczesnoszkolna Stopień awansu zawodowego Nauczyciel mianowany Data rozpoczęcia stażu 01 września 2015r.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: mgr Gabriela Jasińska- Duda MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU: Miejskie Przedszkolu nr 7 im.. Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - 1.09.2017 - 31.05.2019 Joanna Konopka..

Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego 2017-2020.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień .Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załączająPlan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2019/2020.. Mikołaja Kopernika w Lipnie.. W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły.. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - opracowanie, analiza i wnioski: 05.2022 r. - Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowegomgr beata czynsz / sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopieŃ nauczyciela dyplomowanego nauczyciel mianowany: Beata Czynsz data rozpoczęcia stażu: 01.mgr Krzysztof Krauza - nauczyciel mianowany Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju str. 2 § 8. ust.. Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego - zmiana stanowiska ..

Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ze zmianami z dnia 23 sierpnia 2019r.. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota .Tymczasem w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli w § 3 zawarto informację o tym, że należy złożyć dyrektorowi wniosek o rozpoczęcie stażu wraz z planem rozwoju, a w §7.1 wskazano powinności nauczyciela.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego.. Armii Krajowej nr 23 w Płocku WPROWADZENIE Pracę w Szkole Podstawowej w Lucieniu rozpoczęłam w dniu .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Przeprowadzenie analizy własnej pracy.Komisja kwalifikacyjna dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji, o której mowa w § 9, i przeprowadzonej .z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego..

- czyli do 20 września 2. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego .

Powrót.. Radków .. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy 2.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Author: Golec Last modified by: Emilia Chmielewska Created Date: 4/23/2019 11:12:00 AM Other titlesSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Krzysztof Święs Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ptaszkowej Adres szkoły: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa Przedmiot: Informatyka, zajęcia techniczneNauczyciele kończący staż mają 7 dni na złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.Sprawdź, dlaczego w 2019 r. sprawozdanie to najlepiej złożyć w dniu zakończenia stażu.Sprawozdania: nauczyciel bibliotekarz mianowany - awans na dyplomowanego..

Sprawozdanie z realizacji planu.

Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. Imię i nazwisko: mgr Marta Turska - Grochocka.. Wrzesień 2019 Cały okres stażu Maj 2022 Wniosek o rozpoczęcie stażu.. Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.. W wyniku podjętych działań: poznałam wymagania na nauczyciela dyplomowanego, poszerzyłam wiedzę na temat aspektów prawnych systemu awansu zawodowego, opracowałam i wdrożyłam do działania plan rozwoju zawodowego.Pamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku.. KrempachySPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2016 DO 31.05.2019 ROKU Agnieszka Koperska nauczyciel matematyki i fizyki Szkoła Podstawowa w Lucieniu nauczyciel matematyki Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im.. Imię i nazwisko KatarzynaLangenfeld Nazwa szkoły Szkoła Podstawowa im.. Jeśli jesteś nauczycielem, który rozpoczął staż na dyplomowanego przed 1 września 2018 r. i zakończy go w 2019 r. lub później, w kolejnych latach (2020, 2021) - to realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora na początku stażu, a na koniec stażu piszesz sprawozdanie z realizacji t e g o k o n k r e t n e g o planu .Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentacji: Cały okres stażu - Zaświadczenia, dyplomy, scenariusze, plany oraz inne dokumenty: 3.. Możecie tu Państwo znaleźć również przykładowe zapisy planu rozwoju .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - nauczyciel dyplomowany (2020-06-08) sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - nauczyciel dyplomowany Język polski i język niemiecki.. 2. pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkołyDokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.. 5 „Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w .Grupa A.. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 3 im..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt