Karty charakterystyki środków do dezynfekcji
z 2003 r. nr 169, poz. 1650)Bakteriobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy płyn do dezynfekcji powierzchni Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 4.1 Opis środków pierwszej pomocy: W razie złego samopoczucia należy się udać do lekarza razem z Kartą Charakterystyki produktu.. Przez cały czas utrzymywać ręce w stałej wilgotności poprzez uzupełnianie preparatu.. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć wkarty charakterystyki używanych środków do dezynfekcji (do pobrania w Internecie) procedury sanitarno-higieniczne książka sterylizacji (jeśli posiadasz autoklaw) umowa na sterylizację narzędzi (jeśli autoklawu nie posiadasz) tabliczka o zakazie palenia papierosów i e-papierosów tabliczka ze schematem mycia i dezynfekcji rąk obok zlewuTrisept Complex 1l.. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi według normy PN-EN 1499, produkt ten wykazuje istotnie efektywne działanie bakteriobójcze na powierzchni skóry rąk podczas kontaktu trwającego 2 minuty.W tym roku powrót do szkoły rzuca zupełnie nowe wyzwania.. Z tego względu za każdym razem sprawdzamy ich aktualność i wysyłamy mailem na życzenie naszych klientów.W przypadku spożycia nie wywoływać wymiotów.. Dezynfekcja to nasza specjalność.Pełna treść zwrotów H została zamieszczona w sekcji 16 karty..

Płyn do dezynfekcji.

Produkt o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i ograniczonym działaniu wirusobójczym wobec adenowirusa i norowirusa, służący do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk oraz do dezynfekcji powierzchni i urządzeń, mających jak i nie mających kontaktu z .RADISOL jest mieszaniną biobójczą.. Bezpieczeństwo stosowania: Przed pierwszym użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu.. Produkujemy akcesoria łazienkowe, mydła w płynie, ręczniki papierowe, papier toaletowy.Producent środków czystości i chemii gospodarczej Karty charakterystyki produktów.. Wspólna odpowiedzialność i dbałość o higienę nabrały nowego znaczenia.. Płyn do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk oraz dezynfekcji powierzchni oraz urządzeń.. typu A lub uniwersalnym (klasa 1,2 lub 3) zgodne z normą EN 141 - nie dotyczy w przypadku stosowania zgodnie z ]Preparat antyseptyczny.. Spłukać ręce wodą..

Środek chemiczny służy do jednoczesnego mycia i dezynfekcji rąk.

Dodatkowo wdrożyliśmy specjalistyczne produkty przeznaczone do mycia: kominków, pieców konwekcyjno-parowych .Merida - wyposażenie łazienek, środki czystości, sprzęt do sprzątania.. Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i .Płyn do dezynfekcji powierzchni produkcyjnych w zakładach przetwórstwa spożywczego.. Przez wdychanie:Poniżej znajduje się lista podmiotów odpowiedzialnych za używane przez nas płyny do dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji maszyn.. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia.KARTA CHARAKTERYSTYKI QUATRODES EXTRA Data wydania 1.03.2014 Data aktualizacji: 31.03.2017 Wersja PL: 3.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r.. produkt BOMASEPT G, podmiot odpowiedzialny : Chemia Bomar Edward Marciniak Sp.zo.o., Chróścina 6c, 49-345 Skorogoszcz, tel: 774121033 karta charakterystyki produktu do pobrania Bomasept-G-karta-charakterystyki-2020_03-1KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 2015/830] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1..

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: PUH CHEMIROL Sp.

Środek chemiczny dla przemysłu spożywczego.. W ofercie Medisept znajdują się zarówno środki do codziennego mycia powierzchni i narzędzi, jak i produkty takie jak .Karta Charakterystyki substancji niebezpiecznej przeznaczona jest przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.KARTA CHARAKTERYSTYKI Roztwór do dezynfekcji ASP GLOSAIR™ Data sporządzenia: 31/05/2012 Wersja: 1.2.1 Data aktualizacji: 12/09/2012 Strona 1/9 Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanychKARTA CHARAKTERYSTYKI MEDISEPT Spray do dezynfekcji powierzchni Data wydania 01.10.2015 Data aktualizacji: 02.07.2018 Wersja PL: 2.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r.. KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem WE1907/2006 (REACH) oraz 2015/830/WE ORLEN OIL Płyn do dezynfekcji rąk Data sporządzenia: 04.03.2020 r. Aktualizacja: - Wersja: 1.0/PL str. 1 z 10 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktuWyniki badań skuteczności bójczej, atesty, wpisy do rejestrów, karty charakterystyki itp. są okresowo aktualizowane - często przed upływem ich terminu ważności..

Nie podawać nic do picia, nie podawać środków zobojętniających.

ze zmianami m.in. w Rozporządzeniu (UE) 2015/830 Przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaninyKARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja: 1.0 NITROSEPT PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK Wydano: 17.03.2020 Aktualizacja - Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH), z późniejszymi zmianami.. 46 863 00 96 adres www: boryszewerg.com.plProwadzimy sprzedaż środków do dezynfekcji oraz autoklawów i sterylizatorów.. Proponujemy Państwu zarówno gotowe do użycia płyny, jak i proszki czy koncentraty do dezynfekcji.. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno NIP: 557-15-89-655 telefon: +48 52 318 8783, +48 52 318 8784 e-mail: [email protected] Osoba odpowiedzialna za Kartę Charakterystyki: [email protected] 1.4.Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 453/2010 z 20.05.2010r.. Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy 4.1 Opis środków pierwszej pomocy W kontakcie ze skórą: nie należy spodziewać się negatywnych skutków zdrowotnych po narażeniu tą drogą, produkt jest przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk.Karta charakterystyki mieszaniny niebezpiecznej Zgodna z przepisami wymienionymi w Sekcji 16 niniejszej karty.. Dokładne informacje chemiczne o produktach Pobierz tutaj pliki pdf!. Strona 1 z 13KARTA CHARAKTERYSTYKI Roztwór do dezynfekcji ASP GLOSAIR™ Data sporządzenia: 11/10/2013 Wersja 1.2.2/PL Data aktualizacji: 30/01/2014 Strona 4/9 Ogólne środki ochrony i higieny Podczas pracy nie spożywać posiłków, nie pić i nie palić tytoniu.. Strona 1 z 16 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktuHigieniczna dezynfekcja rąk 2 razy po 3 ml wcierać w dłonie przez 30 sekund.. [Floor Professional] Mleczko do pielęgnacji podłóg: GD Dezynfekcja Urzadzenia Powierzchnie 750 ml 052020.jpg [Gold Drop] Płyn czyszcząco dezynfekujący do urządzeń i różnych .Karta charakterystyki: Zgodna z rozporządzeniem (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.. Strona 1 z 14Rozlewanie płynu do dezynfekcji - jak powinny być oznaczone zastępcze pojemniki?. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.. Od prawie 30 lat jesteśmy liderem rynku wyposażenia toalet publicznych oraz produkcji i dystrybucji środków czystości i sprzętu do sprzątania.. SURFACLEAN jest mieszaniną dezynfekującą o odczynie obojętnym, przeznaczoną do stosowania zakładach przemysłu spożywczego.. Trzymać z dala od środków spożywczych i napojów.Zastosowanie ogólne: Środek do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk Zastosowania odradzane: nie określono í.. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie ul. 15 Sierpnia 106; 96-500 Sochaczew tel..Komentarze

Brak komentarzy.