Charakterystyka prądowonapięciową fotokomórki
Woltomierz, mierzący napięcie na zaciskach opornika, wskazał wartość 4 V, a amperomierz 2 µA.. Katoda jest częścią sfery, a anoda znajduje się w środku tej sfery.b) Dla danego z natężenia promieniowania sporządzić charakterystykę prądowo-napięciową I(U) i znaleźć punkt mocy maksymalnej PM =UM IM.. a) Korzystając z wykresu oblicz maksymalną prędkość elektronów opuszczających katodę i pracę wyjścia elektronów z katody fotokomórki.Charakterystyka prądowo-napięciowa rezystora.. Oba przyrządy są idealne (tzn. opór woltomierza jest nieskończenie .5) Zmierzyć charakterystykę prądowo - napięciową fotokomórki.. Układ pomiarowy składa się z następujących przyrządów: zasilaczaWyznaczanie charakterystyki zasialacza niestabilizowanego.. Zapisz jaki warunek musi być spełniony, aby po przyłożeniu odpowiedniego napięcia .5) Zmierzyć charakterystykę prądowo - napięciową fotokomórki.. Charakterystyką prądowo-napięciową nazywamy wykres zależności natężenia prądu płynącego przez fotokomórkę od napięcia na jej elektrodach przy stałym natężeniu światła oświetlającego fotokatodę.. Zmiana strumienia Φ przez zmianę odległości r daje i = f(Φ) = f ⎟2 1 r. Odległość r zmieniać co 5cm.. W przestrzeni między elektrodami rozważanej fotokomórki wytworzone jest pole elektryczne.. Tak trudno znaleźć jej charakterystykę?. Jeśli zależności te mają postać U = R I lub I = GU, to element obwodu jest elementem liniowym albo omowym i jest opisany pWYKRES-Charakterystyka prądowo-napięciowa do efektu fotoelektrycznego dla światła monochromatycznego o 2 roznych czestosciach i takich samych natezeniach 6) 7)Ile wynosci czestosc swiatla wyemitowanego w wyniku przejscia elektronu z orbity .Rys.4..

5.charakterystykę prądowo-napięciową fotokomórki.

Pozwoli to na określenie odpowiednich warunkówCharakterystyka prądowo - napięciowa fotorezystora.. Dla ćw.. a)korzystając z wykresu oblicz (w dżulach) pracę wyjścia elektronów z katody fotokomórki b)tę samą fotokomórkę oświetlamy światłem o innej długości fali.natężenia prądu fotokomórki od logarytmu wartości liczbowej odległości źródła światła od fotoko-mórki dla obu wartości napięcia na fotokomórce.. Fotokomórkę włączono w przedstawiony na rysunku obwód prądu elektrycznego.. Fotokomórkę włączono w przedstawiony na rysunku obwód prądu elektrycznego.Charakterystykę prądowo-napięciową tej fotokomórki przedstawiono poniżej na wykresie.. 0 0 0 0 5 2 1 1 10 4 2 2 15 5 3 3 20 6 4 3 25 7 4 4 30 .Wykorzystanie zjawiska fotoelektrycznego w: fotokomórkach bateriach słonecznych fotopowielaczach noktowizorach elementach CCD w aparatach cyfrowych fotodiodach Fotokomórka Katoda fotokomórki oświetlana jest wiązką światła laserowego o długości fali 330 nm.Charakterystykę prądowo-napięciową tej fotokomórki przedstawiono poniżej .Charakterystykę prądowo-napięciową tej fotokomórki przedstawiono na wykresie: a) Korzystając z wykresu oblicz (elektronowoltach i dŜulach) pracę wyjścia elektronów z katody fotokomórki..

Na wykresie obok przedstawiono charakterystykę prądowo-napięciową tej fotokomórki.

Charakterystykę I=f(U) zdejmujemy w obwodzie, którego schemat przedstawia rysunek /6/.. Porównać zależności dla wykresów z p. Woltomierz, mierzący napięcie na zaciskach opornika, wskazał wartość .Charakterystyka fotokomórki.. można wyznaczyć współczynnik doskonałości złącza n. W tym celu korzystamy z układu dwóch równań: ÷ ř ö ç č = ˘ć nkT qU .Mam napisać jaka tutaj jest charakterystyka prądowo-napięciowa, ale nie wiem co oznacza końcówka wykres, tzn. jego kształt.Oto one: Katodę fotokomórki oświetlono światłem o natężeniu Io.. Po wykonaniu pomiaru skręcić potencjometr (8) w lewe skrajne położenie.Charakterystykę prądowo-napięciową tej fotokomórki przedstawiono poniżej na wykresie.. W tym celu należy zmieniać napięcie polaryzujące fotokomórkę przy pomocy potencjometru (8) w następujący sposób: od 0 do 10V co 1V; od 10 do 30V co 2V; od 30 do 115V co 10V.. Dla ćw.. Jaka jest zgodność z opisem teoretycznym.. Brak widocznego wkładu pracy własnej.Katoda fotokomórki oświetlana jest wiązką światła laserowego o długości fali 330 nm. Charakterystykę prądowo-napięciową tej fotokomórki przedstawiono poniżej na wykresie..

Korzystając z wykresu oblicz pracę wyjścia elektronów z tej fotokomórki.

Andrzej Zieliński 28.04.1995 r. Informatyka godz. 7:30 - 9:00.. Ćwiczenie O −3 4 I PRACOWNIA FIZYCZNA VI.. Tę samą fotokomórkę oświetlamy światłem o innej długości fali.Charakterystykę prądowo-napięciową tej fotokomórki przedstawiono poniżej na wykresie.. Sporządzić charakterystykę prądowo - napięciową fotokomórki I = f (U) dla każdej odle-głości (można wykreślić krzywe na jednym wykresie).. Sporządzić charakterystykę prądowo-napięciową fotokomórki .Katoda fotokomórki oświetlana jest wiązką światła laserowego o długości fali 330 nm. Charakterystykę prądowo-napięciową tej fotokomórki przedstawiono poniżej na wykresie.. Tabela danych eksperymentalnych Lp.Katoda fotokomórki oświetlana jest wiązką światła laserowego o długości fali 330 nm. Charakterystykę prądowo-napięciową tej fotokomórki przedstawiono poniżej na wykresie.. 1) korzystając z wykresu oblicz (w dzulach) pracę wyjścia elektronów katody fotokomórki 2)Tę samą fotokomórkę oświetlamy światłem o innej długości fali.. Jeśli pomiary zostały wykonane poprawnie, to ta końcówka wykresu mówi że powyżej pewnego napięcia i prądu (powyżej ''kolana'' na charakterystyce), rezystancja rezystora uległa znacznemu zmniejszeniu z jakichś powodów.Badanie fotokomórki gazowanej.. b. Tę samą fotokomórkę oświetlamy światłem o innej długości fali.Fotokomórka (10 pkt) Katoda fotokomórki oświetlana jest wiązką światła laserowego o długości fali 330 nm. Charakterystykę prądowo-napięciową tej fotokomórki przedstawiono poniżej na wykresie..

Po wykonaniu pomiaru skręcićświatła od fotokomórki dla obu wartości napięcia na fotokomórce.

Wykonanie doświadczenia.Katoda fotokomórki oświetlana jest wiązką światła laserowego o długości fali 330 nm. Charakterystykę prądowo-napięciową tej fotokomórki przedstawiono poniżej na wykresie: a. wyznaczyć charakterystykę prądowo - napięciową fotokomórki tj. zależność natężenia prąduKatoda fotokomórki oświetlana jest wiązką światła laserowego o długości fali 0,4 m. dodatkowego.. Narysuj charakterystykę prądowo-napięciową tej fotokomórki dla dwóch wartości natężenia oświetlenia: a) Io b) Io/2 [Jeśli mowa o złączu PN, to mamy do czynienia z fotodiodą.. b) Fotokomórkę włączono w obwód prądu elektrycznego (patrz rysunek).. c) Wyznaczyć maksymalną sprawność ogniw: 100% E S UM IM ⋅ η= (2) gdzie S jest powierzchnią ogniw fotowoltaicznych.. Dla każdej wartości napięcia, odczytać wartość fotoprądu.. Dla każdej wartości napięcia, odczytać wartość fotoprądu.. W tym celu należy zmieniać napięcie polaryzujące fotokomórkę przy pomocy potencjometru (8) od 0 do ok. 115V.. Witam, Od razu zaznaczam że przeszukałem ten dział i nie znalazłem odpowiedzi.. Pomiary 3 VI.1 Charakterystyki prądowo-napięciowe fotokomórki Pierwsza część doświadczenia polega na zbadaniu zależności prądu fotokomórki I a od napięcia Ua czyli charakterystyki prądowo-napięciowej.. dodatkowego.. dzieje się to wtedy gdy ustala się2 a fotokomórkę.. Porównać zależności dla wykresów z p.. Mam ogromną prośbę do wszystkich potrafiących mi pomóc, otóż mam do wykonania doświadczenie a nie posiadam woltomierza, amperomierza ani nawet odpowiednich baterii.Charakterystyka prądowo-napięciowa warystora jest symetryczna względem układu współrzędnych i opisana.Zdjąć charakterystykę prądowo- napięciową nieoświetlonej fotodiody w całym dostępnym zakresie napięć (od napięć ujemnych - kierunek zaporowy, do napięć dodatnich - kierunek przewodzenia) 4.. Dla dwóch róŜnych długości fali (wskazanych przez asystenta lub znacznie się róŜniących) zmierzyć pełną charakterystykę prądowo - napięciową fotokomórki, począwszy od napięcia hamowania (ujemnego!). Przy stałej odległości r ( czyli przy Φ = const.).Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt