Ludwik płyn do naczyń karta charakterystyki 2019
Rozporządzenie 1272/2008 Eye Irrit.. nazwa wyrobu : Płyn do mycia naczyń KUBUŚ - MiętaLudwik - płyn do mycia naczyń cytrynowy Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.4 Numer telefonu alarmowego: +48 22 7115900 (7.30-15.30); 112 GRUPA INCO S.A. ul. Wspólna 25 00-519 Warszawa - Mazowieckie - Polska Tel.. nazwa wyrobu : Płyn do mycia naczyń SENSITIVELudwik Ekologiczny to płyny do mycia naczyń, tabletki do zmywarek, płyny uniwersalne oraz do mycia kabin prysznicowych wytwarzane z ekologiczną odpowiedzialnością i z myślą o naszej planecie.TIM PŁYN DO NACZYŃ_Fruit_2017.. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ Preparat nie stanowi zagrożenia, jeśli stosowany jest zgodnie z przeznaczeniem 4.. Data aktualizacji: 28.10.2009r.. Przechowywać z dala od środków spożywczych.Ludwik - płyn do mycia naczyń: miętowy, cytrynowy, brzoskwiniowy, zielone jabłuszko, grejpfrutowy, malinowy, granat z werbeną, limonka z melisą, cytrusy z zieloną herbatą Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EULudwik - płyn do mycia naczyń cytrynowy Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU (Ciąg dalszy) W wyniku spalania lub rozkładu termicznego powstają subprodukty reakcji, które mogą być wysoko toksyczne i w konsekwencji mogąLudwik - płyn do mycia szyb i glazury z alkoholem Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY (Ciąg dalszy) 4.1 Opis środków pierwszej pomocy: Objawy w wyniku zatrucia mogą wystąpić dopiero po narażeniu, w związku z czym w razie wątpliwości, bezpośredniego narażenia naLudwik - płyn nabłyszczający do zmywarek Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH ** (Ciąg dalszy) Identyfikacja Nazwa chemiczna/klasyfikacja Stężenie 4-izopropylobenzenosulfonat potasu⁽¹⁾ Klas..

Karta charakterystyki.

Kup wygodnie online z dostawą do domu w najlepszej cenie.. 2: H319 - Uwaga 1 - <3 %Ludwik - płyn do mycia naczyń: miętowy, brzoskwiniowy, zielone jabłuszko Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 453/2010/WE, 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.4 Numer telefonu alarmowego: +48 22 7115900 (7.30-15.30); 112 GRUPA INCO S.A. ul. Wspólna 25Data sporz ądzenia: 31.05.2004r.. Data aktualizacji: 12.10.2012 KARTA CHARAKTERYSTYKI Ludwik płyn do naczy ń Wersja: 2.3 Karta opracowana przez GRUPA INCO S.A. str.1/11 Podstawa prawna: Rozporz ądzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole ń i stosowanych ogranicze ń w zakresie .Najczęściej używany płyn do mycia naczyń w Polsce (Kantar Millward Brown S.A., TGI styczeń 2016 - grudzień 2016)Data aktualizacji 19.02.2019 Wersja 6.0 Strona 1 z 7 Płyn do naczyń KUBUŚ - Mięta KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKC JA 1 : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa..

Balsam do naczyń aloesowy.

Karta charakterystyki.. 1.1 Identyfikator produktu .. Najczęściej używany płyn do mycia naczyń w Polsce (Kantar Millward Brown S.A., TGI styczeń 2016 - grudzień 2016)Ludwik - Ekologiczny płyn do mycia naczyń Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE (Ciąg dalszy) B.- Ogólne warunki przechowywania.. : +48 22 71 15 900KARTA CHARAKTERYSTYKI GLASS CLEANER - Płyn do mycia szyb Wersja PL: 1.0 Data wydania 01.06.2019 Data aktualizacji 01.06.2019 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 453/2010 z 20.05.2010r.. 1.1 Identyfikator produktu .. Informacja o składnikach.. Legendarna polska marka także w formie tabletek do zmywarek.. Ludwik chusteczki zapobiegające zafarbowaniu ubrań .. Zapraszamy!Ludwik - Ekologiczny płyn do mycia szyb i luster Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE (Ciąg dalszy) Poza już wymienionymi wskazówkami nie jest konieczne stosowanie się do żadnych konkretnych zaleceń dotyczących stosowania tego produktu.Ludwik - Płyn do mycia naczyń, miętowy - 5 l. Ludwik to ikona w polskiej branży utrzymania czystości..

Płyn Ludwik o miętowym zapachu stał się tym samym pierwszym płynem do mycia naczyń w Polsce.

KARTA CHARAKTERYSTYKI.. Zdjęcie produktu.. ZobaczGOLD CYTRUS - Płyn do naczyń - karta charakterystyki.pdf .. Zagęszczony płyn do WC - karta charakterystyki.pdf [Dix] Żel do WC 3 w 1: DIX STRONG - Zagęszczony płyn do WC .. DIX 1L do Rur 2019.jpg [Dix] Żel do udrożniania rur: DIX mleczko 700g Active fresh II2017.jpgLudwik - Ekologiczny płyn uniwersalny Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU (Ciąg dalszy) W zależności od rozmiarów pożaru może się okazać konieczne zastosowanie kompletnej odzieży ochronnej i autonomicznego sprzętu do oddychania.Ludwik 1l płyn do mycia naczyń mięta .. SuperKoszyk.pl - z nami wszystko masz w porządku!Skoncentrowany płyn do mycia naczyń Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH (Ciąg dalszy) Identyfikacja Nazwa chemiczna/klasyfikacja Stężenie Alkohol, C12-14, etoksylowany, siarczan, sole sodowe⁽¹⁾ Klas.. Unikać źródeł ciepła, promieniowania i elektrostatyki.. Data sporządzenia: 31.05.2004r.. Co czyni markę Ludwik tak wyjątkową?. Produkty tej marki spotkać można w każdym domu.. PIERWSZA POMOC Ogólna informacja: Przy wystąpieniu dolegliwości skonsultować się z lekarzem.Data aktualizacji: 07.06.2019 Wersja 1.1 Strona 1 z 9 PŁYN DO MYCIA NACZYŃ SENSITIVE KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKC JA 1 : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa..

XX wieku, a dokładnie 1964 roku - kilka lat po premierze płynu do mycia naczyń na rynku amerykańskim.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt