Zajęcia komputerowe klasa 1 scenariusz
- Galeria możliwości ?. Temat jednostki lekcyjnej Internet jako źródło informacji 5.. Stopniuje poziom trudności zadań oraz motywuje dzieci do pracy poprzez zabawę.. rozkład materiału.. Po zapoznaniu się zDla rodziców Zajęcia w soboty Dla nauczycieli Zajęcia w klasie .. Plastyka Matematyka Język polski Zajęcia komputerowe Biologia Chemia Fizyka .. VIII Projekty 2019/2020 Moje konto Nasza metoda Jak powstaje scenariusz Partnerzy.Zajęcia komputerowe - plan wynikowy klasy 1 A. wie, jak się zachowywać w pracowni wie, jakich zasad należy przestrzegać podczas pracy na komputerze.. Gliwice.. Temat lekcji: Lubimy zabawy ruchowe.. Rozkład materiału.. Szkoła podstawowa.. Gry i zadania pozwolą rozwinąć podstawowe umiejętności programistyczne.. Opowiadamy w nich, jak uczyć najmłodszych kodowania na komputerach, na tabletach, a także na… dywanie!. Zapisujemy dokument w komputerze.. Cele operacyjne: • Uczeń wie dlaczego malarze podpisują swoje dzieła, • Uczeń odnajduje ikonę narzędzia Tekst w edytorze grafiki, • Uczeń posługuje się nowym narzędziem (wstawia Pole tekstowe, podpisuje obrazki), • Uczeń .Zajęcia komputerowe.. Budujemy sceny w programie Baltie (PDF) Klasa II Temat 6.. Zajęcia komputerowe - plan wynikowy klasy 1 A Wymagania programowe (edukacyjne) 1,2.. Struktura podstawy programowej dla etapów .. Kolejny etap to uruchomienie edytora Paint (przypomnienie pojęć: aplikacja, grafika komputerowa)..

zajęcia komputerowe klasa 2 ?

Uruchamianie i wyłączanie komputera.. Liczba ćwicz ących: 24.. Myślenie komputacyjne i metodyka pracy z komputerem .Temat zajęć: „Zgodnie gram"- matematyczne zabawy z kolorowymi kubkami, kodowanie na dywanie.. Wszystkie scenariusze zawierają kompletne materiały do pracy - w tym załączniki do bezpośredniego wykorzystania na zajęciach czy .- stanowisko komputerowe i program edukacyjny „Liczę z Reksiem", - plansza ze znakami drogowymi, - papierowe figury geometryczne podklejone taśmą dwustronną (jedna figura dla jednego ucznia).. Proponowany czas realizacji - 4 godz. 2.. Nauka poprawnego używania przycisku SHIFT np. do rysowania linii prostych, kwadratów.SCENARIUSZ ZAJ ĘĆ Z INFORMATYKI W KLASIE VI mgr Katarzyna Srebrowska - Budek BLOK TEMATYCZNY - W komputerowym świecie liter.. Scenariusz zajęć w klasie III - zadania matematyczne .. scenariusz zajęć komputerowych w klasie 2.. Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 .W Klubie Nauczyciela Uczę.pl znajdziesz scenariusze lekcji, sprawdziany, karty pracy, plany wynikowe i inne materiały zgodne z nową podstawą programową MEN.SCENARIUSZ ZAJ ĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE I 1.. Pulpit komputera.. Słowniczek.. Program został przygotowany tak, aby był łatwy w obsłudze dla nauczycieli i wciągający dla uczniów.Klasa 1; Klasa 2; Klasa 3; Klasa 4; Klasa 5; Klasa 6; Klasa 7; Klasa 8; Lekcje archiwalne; Szkoła średnia: liceum i technikum Wstecz..

Zajęcia komputerowe .

skonstruowałam 4 scenariusze zajęć dla klasy 1, 2 i 3.. Przebieg zajęć: I CZĘŚĆ PRZYGOTOWAWCZA.. Liceum 4 letnie (nowa podstawa programowa) - klasa 1; Liceum 4 letnie (nowa podstawa programowa) - klasa 2; Liceum 3 letnie (stara podstawa programowa) - klasa 2; Liceum 3 letnie (stara podstawa .Słuchanie tekstu, rozpoznawanie liter, czytanie wyrazów, zdań, tekstów, przepisywanie zdań.. Zajęcia komputerowe - I etap edukacyjny (szkoła podstawowa) .. 14 3.1.2.. Temat jednostki metodycznej Praca z Internetem 4.. Miejsce odbywania zajęć: Szkoła Podstawowa 3.. Scenariusz zajęć dla dzieci sześcioletnich.Dokument komputerowy w edytorze grafiki - rysunki w programie GIMP Wiedza i umiejętności Pomoce dydaktyczne, ćwiczenia, pytania i zadania z podręcznika, zadania z CDScenariusz lekcji 24. , Informatyka , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.pl.. scenariuszom lekcji oraz prostym filmom instruktażowym .Scenariusz lekcji Scenariusz Lekcja „Wiosenna pobudka" z e-podręcznika (temat 113) Lekcja z e-podręcznika Poćwicz liczenie - część 1 Materiał dodatkowyPodsumowanie wiedzy zdobytej w klasie 1.. Pobierz materiały: Informatyka.. Informatyka.. Klasa I Temat 1.. Tworzymy nowy folder w komputerze..

Elementy zestawu komputerowego.

Cele lekcji: a) dydaktyczne - poznawcze Uczeń zna program Microsoft WordPrzekazujemy w Wasze ręce osiem scenariuszy do nauki programowania w klasach I-III.. TEMAT DNIA - Zaawansowane formatowanie tekstu w edytorze Microsoft Office Word.. Zagadki Z wierzchu ma drewniany płaszczyk, w środku- grafitowy pręcik i rysuje, pisze, bazgrze, po .Czas trwania zajęcia: 45 min.. Cele kształcenia Przypomnienie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze.. Scenariusze zajęć na wrzesień i październik.. Scenariusz zajęć komputerowych dla klasy 4 .. 26 4.2.. 1, 2 tydzień 1.Konspekt lekcji informatyki/zajęć komputerowych 1.. W ruch pójdą też nożyczki i papier kolorowy, zaprojektujemy roboty, które będą nam towarzyszyć przez najbliższe osiem zajęć.klasy I-III • Przewodnik • Scenariusze • Karty Pracy : klasy IV-VI • Przewodnik • Scenariusze • Karty Pracy : gimnazjum • Przewodnik • Scenariusze • Karty Pracy : pomoce dydaktyczne • Piktogramy • Prezentacje • Gry planszowe • Gry komputerowe • Wzór wagi • Domino • Siatki brył • Wzory stempli • Piktografik .Programy nauczania i scenariusze zajęć do kształcenia ogólnego Epodręczniki PO KL .. Na początku uczniowie odpowiadają na pytania zawarte w prezentacji pt. „Figury geometryczne" celem utrwalenia swojej wiedzy..

Zasady bezpiecznej pracy w pracowni komputerowej.

Wychowanie fizyczne.. Klasa III Scenariusze lekcji.. Scenariusze zajęć metodą W .SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH TEMAT: Edytor grafiki.. Szkoła podstawowa klasy 1-3 .Razem ze Squlą dzieci uczą się podstaw obsługi komputera oraz zasad funkcjonowania sieci komputerowych.. Edyta Stanisławska.. Temat 1 1 TTemat 1emat 1 Tworzymy rysunki w edytorze grafiki 1.. Cele główne lekcji: a) motoryka: kształtowanie sprawno ści i zwinno ści ruchowej,3.1.1.. Uruchamiamy programy z menu Start.. Przedszkola.. Klasa… Materiał okołocyklowy .. Data Przedmiot 2.. Lekcje Scenariusze lekcji.. Zapoznanie z tematem zajęć, krótkie przypomnienie nazw figur geometrycznych (wykorzystanie modeli).Plik zawiera rozkład materiału do informatyki do klasy 1.. CELE ZAJ ĘCIA: • poznanie kolejnych narz ędzi słu żą cych do formatowania tekstu .Zajęcia komputerowe - klasy I-III Przykładowe scenariusze lekcji z zajęć komputerowych przygotowane w oparciu o podręczniki Grażyny Koby z serii Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej (klasy I-III) przez autorkę.. Odtwarzamy prezentacje multimedialne (PDF .W dziale „Scenariusze zajęć" znajdziesz materiały do pracy zarówno z dziećmi młodszymi, uczniami, młodzieżą, poprzez pracę z grupami rodziców, aż do grup nauczycieli (rad pedagogicznych lub innych grup zainteresowanych określoną tematyką).. stanowiska komputerowe, napis do globalnego czytania PAINT, worek, przybory do rysowania, listki, zagadki, piosenka- płyta CD Tęczowe nutki Przebieg: 1.. Scenariusze zajęć oparte są na wiadomościach zawartych w prezentacji do poszczególnej pory roku.. Scenariusz zajęć komputerowych dla klasy I .. 25 4.1.5.. Posługiwanie się komputerem w podstawowym zakresie.Zajęcia komputerowe Nowa Era , Zajęcia komputerowe , Szkoła podstawowa klasy 1,3 , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plZajęcia komputerowe Uczeń kończący klasę pierwszą: posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury wie, jak trzeba korzystać z komputera Ŝeby nie naraŜać własnego zdrowia stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputeraScenariusz zajęć z edukacji informatycznej w grupie 6 latków.. Data: Klasa: Cel ogólny: •Zapoznanie uczniów z nowym narzędziem edytora grafiki (Tekst)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt