Przeczytaj opis zdjęcia uzupełnij luki 1 4 jednym wyrazem
Uzupełnij każdą lukę (1-4), przekształcając jeden z wyrazów z ramki w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij każdą lukę (1.1.- 1.4.). Najlepiej wyślij w pliku, który będę mogła edytować, bo wtedy mogę poprawić Ci błędy.. Test luk otwartych cz. 1.. Wyślij same uzupełnienia luk (zad.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (2.1.-2.5.). Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Britain has always been a society of mixed races.2 Przeczytaj opis zdjęcia i wybierz właściwe wyrazy.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. uzupełnij każdą lukę (13.1-13.3) jednym wyrazem, tak by powstał spójny i logiczny tekst.Przeczytaj opis ilustracji.Przeczytaj poniższy e-mail i uzupełnij luki (1-5) w tekście.. Odpowiedzi i arkusz CKE znajdziecie na naszej stronie Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie This photograph was taken in the ocean.. Język angielski - rozszerzenie - zdawali uczniowie w środę od godziny 11.. Rozdziały 1-12 / 4 pkt.. 3,4) oraz pełne zdania (zad.5) pod adres [email protected] do 1.04.. Uzupełnij każdą lukę (1-4) jednym wyrazem, tak aby po-wstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie..

Przeczytaj opis zdjęcia.

Uwaga!. Do każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie (A-E).. Uzupełnij każdą lukę (3.1-3.5) jednym .ZADANIE 9 Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz w odpowiedniej formie.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.4 Przeczytaj ogłoszenia (4.1-4.4).. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych .Uzupełnij każdą lukę (1-4), Słowotwórstwo.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.Uzupełnij każdą lukę (1.1.- 1.4.).. 10 Przeczytaj tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). (0-4) ZADANIE OTWARTE Przeczytaj opis ilustracji.. LANGUAGE BOOSTER 5 Znajdź w tekstach z zadania 4. wyrazy pasujące do synonimów a-d.. Uzupełnij każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. W każdym zdaniu brakuje max czterech elementów.. Nasz język ojczysty jest pięknym, ale równocześnie - jednym z najtrudniejszych języków świata, obfitującym w wiele skomplikowanych zasad, rozległych reguł, czy pojawiających się niespodziewanie, niewytłumaczalnych wręcz wyjątków.Zadanie 1 Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie..

jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.

Ostatecznie wyślij zdjęcie, ale UWAGA.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przeczytaj poniższy tekst.. Uzupełnij tabelę, wpisując w każdą kratkę (1-4 .2 Przeczytaj opis zdjęcia i wybierz właściwe wyrazy.. Jeden wyraz jest dodany dodatkowo i nie pasuje nigdzie.Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.).. 2010-09-06 17:51:16 .Odrabiamy.pl to serwis i aplikacja learningowa.. Aktualnie przeglądasz przedmiot: Język polski Zadania i rozwiązania: Język polski.. Uzupełnij krzyżówkę, wpisując czasowniki o znaczeniu przeciwnym do słów ponumerowanych 1-8.. 2018-11-10 12:15:46; Przeczytaj tekst i wpisz w luki czasowniki w odpowiedniej .Uzupełnij tekst z wyrazami z nawiasów w odpowiedniej formie, używając czasu past simple lub past continuous.Przeczytaj opis i uzupełnij każdą lukę (1.1.-1.4.). Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj pary zdań 1-5.. 2018-11-10 12:15:46; Uzupełnij podane zdania, wpisując w luki odpowiednie formy rzeczownika przyjaciele.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (9.1.-9.4.)..

... Uzupełnij każdą lukę (3.1-3.5) jednym ...Przeczytaj tekst.

Musisz pisać bardzo wyraźnie.2 Uzupełnij opis ilustracji wyrazami podanymi w ramce.. B albo C, aby poprawnie uzupełnić luki (3.1-3.3).. Przeczytaj opis ilustracji.. .Zadanie 1.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego ogłoszenia.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Poziom: Intermediate.Test rozwiązano 13875 razy.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. B albo C, aby poprawnie uzupełnić luki (3.1-3.3).. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Średni wynik: 53,45 %.Przeczytaj tekst.. Uzupełnij luki JEDNYM wyrazem tak, aby otrzymać logiczny i poprawny gramatycznie tekst.. Uzupełnij luki od 1-4 jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst, zgodny ze zdjęciem.. Uzupełnij luki używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. Uzupełnij luki 12.1-12.3 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgod… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Katalog testów Słowotwórstwo Struktury leksykalno-gramatyczne Test luk otwartych cz. 1..

jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny ze zdjęciem.

Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Wymagana jest pełna poprawnośc gramatyczna i ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Znajomość środków językowych Uzupełnianie luk (opis zdjęcia) Zadanie 2.Przeczytaj opis zdjęcia.. W każdą lukę można wpisaćOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 2011-11-29 20:17:33; Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09-09 18:49:03 Jaki to wyraz 1 / 5 ?. Przeczytaj poniższe teksty A-E.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów..Komentarze

Brak komentarzy.