Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty zdań
2012-04-02 10:35:15Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.. 1.Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. 2011-12-06 17:52:45Zdania do tłumaczenia to miejsce gdzie możesz ćwiczyć swoje umiejętności rozumienia tekstu ucząc się tłumacząc przykładowe zdania powszechnie stosowane w języku angielskim.. 2.2.Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2019/2020 Strona 7 z 9 ZADANIE 7 Przetłumacz na język angielski fragmenty zdań podane w nawiasach tak, aby otrzymać logicznie i gramatycznie poprawne zdania.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Z góry dziękuję za odpowiedź .. Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. (Nie widziałam) _____ Jane since last Sunday.. Uwaga.. Liczby należy wpisywać słownie.. Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty zdań 4.1.-4.6.Język angielski - karta rozwiązań zadań Strona 2 z 4 GA-R1 Poniżej zapisz rozwiązanie zadania 7.. Uwaga: w każdą lukę można wpisać maksymalnie 6 wyrazów.Język angielski.. Zdania zostały podzielone według poziomu biegłości.Przetłumacz na języka angielski podane w nawiasach fragmenty zdań, aby otrzymać logicznie i gramatycznie poprawne zdania..

2.Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty zdań.

Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna wpisywanych fragmentów zdań.. 1.1.Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. (0-5) Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie pięć wyrazów.. W każdym zdaniu brakuje do czterech elementów.. (0-5) Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. Karta pracy RODKI J ZYKOWE 21 ee be e e e 2 Gimnazjum.. So lets slow down a bit.Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów zdań Uwaga w każdą lukę możesz wpisać nie więcej niż trzy wyrazy..

2.Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatyczne zdania.

Uwaga!. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. Uwaga!Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język angielski, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Uwaga!. Social media _____ (są wykorzystywane przez) millions of people to communicate.. Uwaga!. Przetłumacz na języka angielski podane w nawiasach fragmenty zdań, aby otrzymać logicznie i gramatycznie poprawne zdania.. 1 I cant walk(tak szybko jak) you.. Zadanie 16 1.. 4.Przetłumacz ja język angielski fragmenty podane w nawiasach tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawnie.. _____ (Te obrazy zostały namalowane) in London.. PAMIĘTAJ W każdą kratkę należy wpisać jedną literę lub znak.. Uwaga!. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie pięć wyrazów.Test na pocz tek roku szkolnego.. 2010-09-11 16:07:22 Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty , tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania ?. Zadanie 4.. 2013-05-13 20:07:54 ANG PLS POMOCY : Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty , tak aby otrzymać logicznie i gramatycznie poprawne zdania ..

2013-02-06 00:22:55Przetłumacz na język angielski, Present Simple.

Uwaga!. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. 7.2.Zadanie 9.. 2014-09-08 17:53:54 Przetłumacz wyrazy podane w nawiasie na j. angielski i wstaw w odpowiedniej formie ( czas present simple i present continuous ) pilnie proszę o pomoc bo jutro piszę z tego kartkówkę a jestem kiepski z ang ;D z góry dziękuję 2013-10-14 12:23:31TŁumacZenIe fraGmenTÓw ZDaŃ W zadaniach 16-18 przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Wymagana jest całkowita poprawność ortograficzna wpisywanych odpowiedzi.. My shoes _____ (nie zostały naprawione) yet.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Question from @milcia203 - Język angielskiPrzetłumacz podane w nawiasach fragmenty na język angielski, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. 3.1.Po polsku jest łatwo - zawsze "się".. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty zdań.Język angielski - karta rozwiązań zadań Strona 2 z 4 GA-R1 Poniżej zapisz rozwiązanie zadania 7.. (0-4) Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty zdań 9.1.-9.4., tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.Tłumaczenia częściowe ćwiczenie na poziomie rozszerzonym..

W angielskim trzeba pamiętać o osobie i użyć właściwego zaimka.

Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. 4.2.Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania ?. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Zadanie 7.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Uwaga!Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. They (grają) basketball tomorrow - theBezpłatna usługa Google szybko przetłumaczy słowa, wyrażenia i strony internetowe z polskiego na ponad 100 innych języków i odwrotnie.Podkreśl w nawiasach fragmenty zdań zgodne z prawdą.. Uwaga!. 7.1.Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. 2011-12-06 17:52:45 Przetłumacz 6 zdań na język angielski .. Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Uwaga!. 2.1.Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty zdań 1-5, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt