Części mowy klasa 4 scenariusz lekcji
Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!. Rytualne bębny na lekcji o częściach mowy i nauczycielka wykonująca headbanging gwarantują zainteresowanie najbardziej opornych uczniów.. SCENARIUSZ LEKCJI W KLASIE IV.. Czas realizacji: 45 minut Cele zajęć: • ogólne: - powtórzenie, utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości o poznanych częściach mowy tj. rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, • szczegółowe: - uczeń potrafi nazwać i rozpoznać poznane części mowy, układa poprawne .gra edukacyjna - pisupisu.pl/klasa4 - gramatyka - części mowy (Znajdź czasownik w zdaniu).. Lwówek Śląski.4.. CZĘŚCI MOWY.. Podanie tematu i celów lekcji w języku ucznia.. Nawiązanie do tematu.. 4.Rozwiązanie zagadek dotyczących części mowy - 3. polecenie z podręcznika, s. 194.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Pomysł nr 3. a) Słońce mocno grzało.. Odpowiedzi do sprawdzianu po 3. rozdziale (wersja A) Słowa z uśmiechem .. Program autorski "Lubię przyrodę" - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas IV-V .. Dokumentacja Rozkład .- nazywanie części mowy, - układanie zasad.. METODY: problemowa, praca w grupie .SCENARIUSZ NR 46.. Zastosowanie osiągniętej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do innych przekazów kultury i innych dziedzin sztuki; utrwalenie.. b) Chłopcy grali małą piłką.Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie IV 1..

Części mowy ...Zapisanie tematu lekcji .

Podsumowująca.. III Typ lekcji: a) utrwalająca i sprawdzająca wiedzę dotyczącą poznanych części mowy, .. Nauczyciel dzieli klasę na 4 grupy.. Alicja Skrzydłowska.. Korzystanie ze słowników ortograficznych:Scenariusz lekcji: Wiem, umiem, rozumiem - części mowy na Uczę.pl.. Ocenianie .Scenariusz lekcji: To już znamy, powtarzamy - części mowy Lekcje: Scenariusze lekcji.. Zapisanie w zeszytach zasad ortograficznych.. Wprowadzenie pojęcia: zaimek 3.. Dorota Jeruzalska.. Szkoła podstawowa klasy 4-8.. ILE O NICH WIEMY?. Wklejenie notatki dotyczącej czasownika w formie schematu do zeszytu i rymowanek.. CZASOWNIK - co robi?. Zabawy proponowane w scenariuszu pochodzą z książki „Inteligencje wielorakie w nauczaniu ortografii.. rzeczownika.. Część organizacyjna.. 7 walizek" Danuty Gmosińskiej i Violety Woźniak lub sąLekcja 4.. (Zadanie wykonaj na pustej stronie).. Klasy 4-8 .. Podanie tematu.. 3.Dopisz bezokoliczniki do czasowników: oglądają - piekła - jesteś - 4.Określ osobę, liczbę, rodzaj, czas podanych form czasowników: napisze - biegniecie - gotowałyśmy - będziesz milczał -Scenariusz lekcji: Stanisław Lem „Cyberiada" na Uczę.pl.. Każda z nich będzie stanowić grupę „ekspertów" do spraw wybranej części mowy .Scenariusz lekcji: Wiem, umiem, rozumiem - części mowy Lekcje: Scenariusze lekcji.. Ocenianie Sprawdziany ..

Praca domowa Przebieg lekcji 1.

Autor: .. Szkoła podstawowa klasy 4-8.. PODSUMOWUJEMY NASZĄ WIEDZĘ O CZĘŚCIACH MOWY .. części mowy] 3.Zapisanie tematu lekcji.. Plan wynikowy.. (z przerwą 10 min.).. - uczniowie wpisuj ą razem lub oddzielnie partykułę nie.. Możesz wybrać jeden projekt z różnych dziedzin nauki m.in. z nowych technologii, przyrody, matematyki, sztuki,przedsiębiorczości i techniki.. Scenariusz lekcji języka polskiego przeprowadzonej w klasie IVc .. poprawnie wskazuje i nazywa w nim części mowy.. Zapis wyrazów na tablicy - nazywanie cz ęści mowy.. .bonifacyklara / Dokumenty / Język polski / Kl 4-6 / Gramatyka / Konspekt lekcji języka polskiego.doc Download: Konspekt lekcji języka polskiego.doc Pobierz4.Uczniowie losowo wybrani podchodzą do tablicy, losują kartki z wyrazami, odczytuje na głos i dopasowuje do odpowiedniej części mowy.. Zadanie i wyjaśnienie pracy domowej (praca domowa nie powinna przekraczać możliwości wychowanka .CZĘŚCI MOWY TO NASI ZNAJOMI.. a)wiadomości uczeń zna i rozpoznaje części mowy b)umiejętności uczeń: - potrafi określić poszczególne części mowy, - sprawnie porusza się w obrębie zadadnień związanych z gramatyką j. polskiego.. Szkoła podstawowa klasy 4-8.. Materiał okołocyklowy .. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!1.cele lekcji.. Zabawa na podsumowanie.Scenariusz dotyczy charakterystyki Bilba BagginsaScenariusz dotyczy charakterystyki Bilba Bagginsa..

Podsumowanie lekcji, synteza lekcji.

Prezentacja plansz ortograficznych.. Tematy prac pisemnych po V rozdziale .. Dzięki takiemu układowi nauczyciel może prześledzić, z jaką częstotliwością występuje dana forma wypowiedzi.. Przed uczniami dzień gier i zabaw z częściami mowy.. W klasie czwartej na lekcjach języka polskiego mówiliśmy o następujących częściach mowy: .. / 8 pkt) 8.Napisz, jakie części mowy tworzą podane zdania oraz określ ich formę.. Słowa z uśmiechem.. Huszcza.. ( temat .. rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik) i wskazuje różniceScenariusz lekcji przyrody w klasie 4 z wykorzystaniem TIK.. Uczniowie wklejają wklejki do zeszytów i uzupełniają wpisując po 1-2 wyrazy do tabelki w odpowiednie miejsce.. Szkoła podstawowa klasy 4-8.. Ocenianie Sprawdziany.. PODSUMOWANIE TEMAT: KRAINA JĘZYKA.. Uzupełnianie tekstu z lukami - ćw.2.. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: duże arkusze papieru 7 szt., piłka, schemat kwiatowy, markery, zielony i czerwony chorągiewki.. Szkoła podstawowa klasy 4-8.. CELE: uporządkowani wiadomości o poznanych w klasie IV częściach mowy, kształcenie umiejętności wykorzystywania zdobytych wiadomości w praktyce, wdrażanie do samokontroli, ćwiczenia logicznego myślenia i kojarzenia..

Temat lekcji: O siedmiu przypadkach ….

Będą potrzebne: różne instrumenty (trójkąty, grzechotki, bębny, tamburyny, ptaszki, itp.); wydrukowany tekst wierszyka ,,Rymowane części mowy same wejdą ci do głowy".. Dokumentacja Plan wynikowy.. klasa VI.Autorzy opracowania: Ryszard Pempera, Grzegorz Piątas Przedmiot, klasa: język polski, klasa VII szkoły podstawowej Cel główny:POŻYTEZNE I PRZYJEMNE ZA AWY Z KOMPUTEREM Język polski: Szkoła podstawowa, klasa 4 epodrecznii.pl SCENARIUSZ LEKCJI 1 temat zajęć POŻYTECZNE I PRZYJEMNE ZABAWY Z KOMPUTEREM 2 czas realizacji 45 min 3 grupa .Części mowy - czasownik (podręcznik, strona 114) .. 5.Katalog Agnieszka Kurek, 2013-02-08 Gdańsk Język polski, Scenariusze Części zdania - powtórzenie.. JĘzyk polski | utro jdę w wiat | Klasa Szko a podstawowa 4 82.W podanym zdaniu nazwij wszystkie części mowy: Zdolna Kasia potrafi ładnie śpiewać.. Zapis w zeszycie wyjaśnienia znaczenia terminu zaimek Zaimki - to część mowy, która zastępuje inne części mowy ( rzeczownik, przymiotnik, liczebnik i przysłówek) i pełni w zdaniach ich funkcje.. Słowa z uśmiechem .. Nauczyciel wita się z uczniami i podaje temat, cele i formy pracy na lekcji.. Uczniowie siadają w kręgu.Uniwersytet Dzieci w Klasie to nie tylko scenariusze lekcji, ale także bezpłatne projekty edukacyjne, które zrealizujesz z uczniami z klas I-VIII przez cały rok szkolny!. W pracowni artysty - malarskie techniki plastyczne Na tej lekcji nauczę się rozpoznawać dziedziny sztuk plastycznych - malarstwo, charakteryzować język tej dziedziny, rozróżniać sposoby i style wypowiedzi w jej obrębie.Scenariusz zajęć z języka polskiego w kl.V Temat lekcji: Części mowy dobrze znamy.. PRZEBIEG LEKCJI Lekcja 1.. Ocenianie Rozwiązania.. Scenariusze lekcji z wykorzystaniem .2 lekcje po 45 min.. Sprawdzian z części mowy klasa V - dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia.. Słowa z uśmiechem .. Oznacza czynność i stan Odmienia się przez: - osoby (ja, ty, on, my, wy, oni) - liczby (l. pojedyncza, l. mnoga) - czasy (cz. teraźniejszy, cz. przyszły, cz. przeszły) - rodzaje (w l. pojedynczej- r. żeński, męski i nijaki; w l. mnogiej - r. męskoosobowy i niemęskoosobowy) Mają 3 strony: czynną, bierną i .dzisiejszej lekcji jest utrwalenie poznanych dotychczas części mowy oraz rozwijanie wszystkich typów inteligencji.. Przypomnienie wiadomości o czasowniku z klasy III.. Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie V.Katalog Agnieszka Gołda, 2010-05-17 Piastów Język polski, Sprawdziany i testy Zmodyfikowany sprawdzian z języka polskiego (części mowy) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.. Szkoła podstawowa klasy 4-8.. 2. metoda pracy-metoda ćwiczeń praktycznych 3.środki dydaktyczne materiały własne nauczyciela - zeszyt ćwiczeń ucznia kl.czwartej - karty pracy 4.Przebieg lekcji .U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze .. Realizacja tematu..Komentarze

Brak komentarzy.