Różne sposoby zapisywania długości i masy klasa 5
Korzystając z internetu dzieci mogły poznać jednostki długości i masy obowiązujące w Europie i na świecie.T: Różne sposoby zapisywania długości, masy i kwot pieniężnych.. Zadania dla ucznia: 1/ Pamiętając o poznanych wiadomościach na poprzedniej lekcji wykonaj zadania: Zad.3 str.150 i zad.4str.. 7 mm = 0,7 cm b) 75 m - jaka to część kilometra?. Termin wykonania 26.03.2020r.. zad.1/9 zeszyt cwiczen MATEMATYKA 5 Zmierz długości narysowanych odcinków zad.. Przypomnienie potrzebnych treści do wykonania ćwiczeń znajdziesz na stronachRÓŻNE SPOSOBY ZAPISYWANIA DŁUGOŚCI I MASY Nauczyciel powinien przygotować przed lekcją rozwiązania zadań z Podręcznika.. np: 2,18 m = 2 m 18 cm 7,180 km = km m 2,5 t = t kg 3,25 godz = godz min Różne sposoby zapisywania długości i masy | SP Bierzwienna Przejdź do treściTemat lekcji: Różne sposoby zapisywania długości i masy.. Przykładowe zadania z rozwiązaniami: Zad.. Zanim przystąpimy do zapisywania długości i masy za pomocą ułamków dziesiętnych, przypomnimy sobie jakie są jednostki długości i masy i zależności między nimi.. Prowadzący: Marta Zielonka - Materko Temat lekcji: Ćwiczenia w zapisywaniu długości i masy na różne sposoby.. 75 m = 0,075 km c) 9 cm - jaka to część metra?. Jeśli nie będziesz zadowolony ze swojego wyniku,Różne sposoby zapisywania długości klasa 5 2 70 000 cm 5,4 mm 9,1 m 0,0395 km 39,5 m 0,742 m 0,54 cm 0,078 km 3,52 dm..

« Różne sposoby zapisywania długości i masy.

Zeszyt ćwiczeń: ćw.1 i 2/str.72; ćw.4 i 5/str.73 - obowiązkowe ćw.3/str.72 i ćw.4/str.73 -dla chętnych Rozwiązane ćwiczenia w formie zdjęcia proszę przesłać na adres [email protected] lub sms 796 851 758 do 18.04.. 2/9 wpisz odpowiednie liczby zad.3/9 zmierz swój stolik w klasie możesz wymyśleć jakeś wymkiary tylko zeby były oki?. Wpisz odpowiednie liczby: a) 7 mm = .. cm 8 cm 5 mm… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Temat: Różne sposoby zapisywania długości i masy.. Zapisz w zeszycie zależności między jednostkami długości.. « Zapisywanie treści zadania za pomocą równania - cd.. Po wykonaniu testu ukaże się raport razem z oceną.. Różne sposoby zapisywania długości » 8 odpowiedzi na „Różne sposoby zapisywania długości i masy" Anonim mówi: 25 marca 2020 w 18:49.Temat 8: Różne sposoby zapisywania jednostek długości i masy - ćwiczenia 1.. Darmowy quiz: Różne sposoby zapisywania długości i masy - klasa 5 w kategorii NaukaZapisywanie liczb dziesiętnych za pomocą ułamków zwykłych #4 [ Liczby dziesiętne - wprowadzenie ] - Duration: 12:51.. Rachunek pamięciowy.. - Operacyjne: Uczeń po zakończonych zajęciach powinien:Jednostki Masy: 1 gram 1 dekagram = 10 g; 1 kilogram = 100 dag = 1000 g 1 tona = 1000 kg, Jednostki długości: 1 mm 1 cm = 10 mm, 1 dm = 10 cm, 1 m = 100 cm 1 km = 1000 m, Jednostki powierzchni: 1 mm2 1 cm2 = 100 1 dm2 =100 cm2 =10 000 mm2 1 m2 =100 dm2 =10 000 cm2 =1 000 000 mm2 1 ar = 100 m2 1 hektar = 100 arów =10 000 m2, 1 km2 =100 ha = 1 .Temat: Różne sposoby zapisywania długości i masy..

Temat: Różne sposoby zapisywania długości i masy.

150 Wyrażenia dwumianowane to np. 5,28m= 5m28cm 3,7cm= 3cm7mm itd.Wymagania, przedmiot: matematyka, klasa 5.. Możesz sprawdzić się z zapisywania ułamków dziesiętnych ähnliche App erstellen.. Narysuj odcinek AB.. Rozwiązywali zadania matematyczne, liczyli, przekrzykiwali się, podając różne sposoby rozwiązania, cieszyli się z sukcesów, uczyli się poprawiać własne błędy - ale nikt nie marudził, że jest trudno, że trzeba rozwiązywać kolejne zadanie.5B Temat:Różne sposoby zapisywania długości i masy - ćwiczenia(praca na ocenę).. Temat: Różne sposoby zapisywania jednostek długości i masy - utrwalenie wiadomości.. Jednostki walutowe 1 zł = 100 gr → 1 gr = zł = 0,01 zł Uzupełnij : 3 zł 27 gr = zł 2 zł 5 gr = zł 145 gr = zł gr = zł 2003 gr = zł gr = zł 2,17 zł = zł gr 46,5 zł = zł gr .. Jednostki długości Uzupełnij : 5 cm 2 mm = cm 10 dm 3 cm = dm .To jest ogólny sposób: jak chcesz zamienić miarę w jednostkach a na jednostki b i wiesz, że 1a= n b, to zastępujesz symbol a, np. w zapisie 12345a, wartością 1a wyrażoną w jednostkach b, czyli liczbą nb, i mnożysz jedno przez drugie (bo 12345a to to samo, co 12345x1a).Podane wielkości zapisz w postaci wyrażeń dwumianowanych.. Szczególnie wiesz o tych ostatnich, bo ceny towarów są podawane w postaci z przecinkiem.Temat: Różne sposoby zapisywania długości i masy..

9 dag = 0,09 kgTemat: Różne sposoby zapisywania długości i masy.

9 cm = 0,09 m d) 5 dm - jaka to część metra?. Często korzystamy przy tym z ułamków dziesiętnych.. Rozwiązywanie równań .Matematyka klasa V I tydzień pracy (16-20.03.2020r.). 5 dm = 0,5 m Przykłady: a) 9 dag - jaka to część kilograma?. Cele: Potrafisz zapisać długość i masę w postaci ułamka dziesiętnego.. Dodaj do zakładek Link.. Przypomnijmy sobie podstawowe jednostki długości: 1mm.. Dodaj do zakładek Link.. Przypomnienie: Przykłady: a) 7 mm - jaka to część centymetra?. Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych - powtórzenie wiadomości z klasy IV.. Pi-stacja Matematyka 53,460 views 12:51Tagi klasa_5.. Dodawanie i mnożenie 2 P rozróżnia i stosuje pojęcia związane z sumą i iloczynem, dodaje i mnoży liczby w pamięci, stosuje w działaniach sposoby ułatwiające obliczenia, w tym przemienność i łączność dodawania i mnożenia,Na dzisiejszej lekcji matematyki uczniowie klasy piątej odwiedzili Matlandię.. Korzystając z ułamków dziesiętnych, możemy w różny sposób zapisać masy przedmiotów.. Ćwiczenie wykonaj w pamięci.. Cele operacyjne Uczeń: † powtarza wiadomości na temat jednostek długości i masy, † posługuje się zapisem w postaci wyrażeń dwumianowanych, † zamienia jednostki, używając zapisu dziesiętnego.. Dzisiejszą lekcje rozpoczynamy od zabawy, wykonasz dwa testy interaktywne i dowiesz się, czy potrafisz zamieniać jednostki długości i masy..

Przypomnij sobie, jak ...Różne sposoby zapisywania długości i masy 1.

Zapiszcie poniższe informacje w zeszycie i postarajcie się je zapamiętać na kolejną lekcję.Klasa: V c Data: 02.02.2011r.. Długość odcinka można zapisać za pomocą różnych jednostek.. MateriałyZadanie: różne sposoby zapisywania długości i masy Rozwiązanie:2 wpisz odpowiednie liczby a 1 cm 10mm 1 mm 0,1cm 7 mm 0,7cm 8 cm 5 mm 8,5cm 13 mm 1,3cm b 1dm 10cm 1cm 0,1dm 3cm 0,3dm 5dm 7cm 5,7dm 28cm 2,8dm c 1m 100cm 1cm 0,01m 32cm 0,32m 2m 35cm 2,35m 3m 4cm 3,04m d 1km 1000m 1m 0,001km 145m 0,145km 42km 50m 42,05km 1km 1m 1,00100 kmUłamki dziesiętne - praca klasowa w 5 klasie szkoły podstawowej - plik pdf Kalkulacje na granicy - gra - Marek Pisarski - plik pdf Różne sposoby zapisywania długości i masy - Elżbieta Grzybek, Izabela Solarz - plik pdf Zapisywanie ułamków dziesiętnych - archiwum zip Szacowanie - rachunki na zawołanie - archiwum zipRóżne sposoby zapisywania długości i masy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt