Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego dyplomowanego 2019
M. Montessori w Sochaczewie Terminarz; 1.. Powrót.. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Imię i nazwisko KatarzynaLangenfeld Nazwa szkoły Szkoła Podstawowa im.. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowego nauczyciela mianowanego.. Plan rozwoju zawodowego; Sprawozdanie ze stażu; Autoprezentacja dorobku zawodowego;Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu: czerwiec 2022 (w ciągu 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego) 6.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. .sprawozdanie z realizacji stażu również przekazuje się dyrektorowi szkoły, dyrektor ma 21 dni na na tzw. ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, którą przygotowuje po zapoznaniu się z projektem oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu przygotowanym przez opiekuna stażu i zasięgnięciu opinii rady rodziców .opracowanym planem rozwoju zawodowego.. Sprawozdanie z przebiegu awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego rok szkolny 2018 /2019, półrocze I. Aneta Szuba..

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy 2.Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego Działania na rzecz szkoły i samorozwoju zawodowego na bieżąco dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, dyplomów, planów pracy, scenariuszy, zdjęć, notatek i zapisów w dokumentacji szkolnej oraz na stronie internetowej.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Sprawozdanie to jest podsumowaniem i udokumentowaniem mojej dotychczasowej działalności zawodowej jako nauczyciela wychowania fizycznego.Pamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku.. W wyniku podjętych działań: poznałam wymagania na nauczyciela dyplomowanego, poszerzyłam wiedzę na temat aspektów prawnych systemu awansu zawodowego,sprawozdanie z realizacji planu zawodowego- dyplomowany edyta stalmirska-nazorek; sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopieŃ nauczyciela mianowanego monika bielawa; sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na stopieŃ nauczyciela dyplomowanego karolina piętkaPodstrona 2 - Omówienie układu teczki - część A..

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

Jana III Sobieskiego w Brzeznej Przedmiot Edukacja wczesnoszkolna Stopień awansu zawodowego Nauczyciel mianowany Data rozpoczęcia stażu 01 września 2015r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r. Plan rozwoju zawodowego realizowałam systematycznie i zgodnie z ustalonym harmonogramem.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Krzysztof Święs Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ptaszkowej Adres szkoły: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa Przedmiot: Informatyka, zajęcia techniczneNauczyciele kończący staż mają 7 dni na złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.Sprawdź, dlaczego w 2019 r. sprawozdanie to najlepiej złożyć w dniu zakończenia stażu.Sprawozdania: nauczyciel bibliotekarz mianowany - awans na dyplomowanego.. Przeprowadzenie analizy własnej pracy.Awans zawodowy nauczycieli - akty prawne.. Wykorzystanie w pracy Internetu, rzutnika multimedialnego, tablicy interaktywnej..

Sprawozdanie cząstkowe z planu rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego - cz. 2.

Plan rozwoju zawodowego.. zm.).Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im.. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 z późn.. Plan awansu zawodowego.Grupa A.. Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego 2017-2020.. Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego..

Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji zadań założonych w planie rozwoju zawodowego.. Dokumentacja awansującego dyrektora szkoły.. Opublikowano: 31 marca 2020 roku .. który zakończył się 31 maja 2019 roku.. Plany rozwoju zawodowego publikujemy bez żadnych ingerencji, zmian, poprawek.. Plan rozwoju zawodowego.. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).. Został on opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskaniaSporządziłam plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Tarnów .. Teczka nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2012 do 31.05.2015 r. .. Armii Krajowej nr 23 w Płocku WPROWADZENIE Pracę w Szkole Podstawowej w Lucieniu rozpoczęłam w dniu .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: mgr Gabriela Jasińska- Duda MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU: Miejskie Przedszkolu nr 7 im.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2016 DO 31.05.2019 ROKU Agnieszka Koperska nauczyciel matematyki i fizyki Szkoła Podstawowa w Lucieniu nauczyciel matematyki Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im.. 2.uzyskania stopni awansu zawodowego, składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2018/2019.. Podjęłam go w celu .. Podstrona 3 - Omówienie układu teczki - część B.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentacji: Cały okres stażu - Zaświadczenia, dyplomy, scenariusze, plany oraz inne dokumenty: 3.. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załączająmgr beata czynsz / sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopieŃ nauczyciela dyplomowanego nauczyciel mianowany: Beata Czynsz data rozpoczęcia stażu: 01.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2013 r. § 8 ust.2.. Sprawozdanie z realizacji planu.. Uwaga!. Prowadzenie zajęć i warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w pracowniach komputerowych przy użyciu sprzętu multimedialnego.. 5 „Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w .mgr Krzysztof Krauza - nauczyciel mianowany Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju str. 9 9.. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - opracowanie, analiza i wnioski: 05.2022 r. - Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowegozatwierdzony plan rozwoju zawodowego nauczyciela oraz sprawozdanie z jego realizacji - kopie poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.. Wrzesień 2019 Cały okres stażu Maj 2022 Wniosek o rozpoczęcie stażu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt