Tematy godzin wychowawczych klasa 8
Dudziak Urszula: Wychowanie w klasie szkolnej.. Strona zawiera informacje z życia uczniów oraz nauczycieli szkoły.. Zapoznanie z historią i tradycją szkoły.. Prawa i obowiązki ucznia.. Spotkanie z funkcjonariuszem KMP w Siedlcach.. ST. STASZICA W PLESZEWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY KLAS III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO na rok szkolny 2013/2014 Realizacja tematów godzin wychowawczych może się zmienić w zależności od potrzeb i okoliczności TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH 1.. W szczególności sekcje dla uczniów, nauczycieli, rodziców, dane kontaktowe oraz galerie ze zdjęciami z wydarzeń szkolnych.. Moje zainteresowania, potrzeby i cele - swobodne wypowiedzi.. św. Jadwigi Królowej Polski.. Dzięki takim lekcjom Twoja klasa stanie się zgranym zespołem, który będzie sprawiał mniej kłopotów.TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE I GIMNAZJUM Program lekcji wychowawczych w klasie I gimnazjum został podzielony na kilka grup tematycznych.. Wybieramy samorząd klasowy.. Dzięki takiemu rozpisaniu zagadnienia wie też, przy którym temacie jest wprowadzana dana wypowiedź, i to od niego zależy, czy ją pominie, czy też omówi na kolejnej jednostce lekcyjnej.. Klasowy piknik - integracja klasy.. Bezpieczna droga do i ze szkoły.Plan pracy wychowawczej w klasie 8C a w roku szkolnym 2020/2021.. 5.PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY Treści wychowawczo - profilaktyczne do realizacji podczas godzin do dyspozycji wychowawcy w klasach IV-VIII Opracowanie programu wychowawczo profilaktycznego oraz załączników do programu wychowawczo-profilaktycznego: 1. mgr Monika Barczyk 2. mgr Jolanta Galmon - Dudzik 3. mgr Barbara Micor 4.Propozycje tematów godzin wychowawczych 1..

filmu na godzinie wychowawczej.

Oglądnijcie go najpierw, a potem krok po kroku opiszę wam co się…1 Tematyka godzin wychowawczych dla klasy IV Tematyka godzin wychowawczych może ulec zmianie w oparciu o bieżące potrzeby, problemy klasy.. Nowy rok szkolny - Pogadanka, prezentacja siebie, oczekiwania i plany.. Kontrakt klasowy.. Oficjalna strona szkoły podstawowej nr 82 w Krakowie im.. Nauczmy dzieci wartości Propozycja 9 lekcji wychowawczych dla szkoły .zarówno indywidualnie, w pracy z klasą, jak i jako zespół pedagogiczno-wychowawczy.. Postarajmy się być dobrym zespołem klasowym .. Przy tematach związanych z konkretnymi datami, podano je w przybliżeniu.TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY V Wrzesień .. Zapoznanie ze Statutem Szkoły.. Zasady wyboru uczniów do samorządu klasowego Sposób głosowania Kodeks Ucznia: prawa i obowiązki Wychowanie patriotyczne i obywatelskie (życie w grupie) 2.. Wybór samorządu klasowego - przypomnienie regulaminu szkoły, BHP na lekcjach, kryteriów ocen z zachowania.. Wycieczka piesza do Witowa (izba regionalna).. Poznajmy się - indywidualne prezentacje.. Jest wspaniałym materiałem do dyskusji i do poruszenia bardzo ważnych tematów.. Zaczęłam go wykorzystywać na godzinie wychowawczej i mimo, że ma tylko 2 min, zajmuje całą godzinę.. Kształtowanie postawy szacunku dla dziedzictwa kulturowego, regionu, kraju, Europy..

Propozycje tematyki godzin wychowawczych.

Wybór samorządu klasowego, ustalenie planu pracy.. Cele szczegółowe Zadania do realizacji Temat lekcji 1, Dbałość o wysoki poziom kultury osobistej.. sygn.. Udział w akcji - " Sprzątanie Świata " idea akcji i jej cele.. Klasowy regulamin zachowania w klasie i szkole, przypomnienie praw i obowiązków ucznia.. wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych.. Uczeń potrafi zachować się w miejscach publicznych Przypomnienie zasad zachowania się w miejscach publicznych i konsekwentne ich egzekwowanie.. Nauczyciel w aforyzmach - świetujemy DEN.. Wybór samorządu klasowego.. św. Jadwigi Królowej Polski.. Przygotowaliśmy zestaw zasobów, które mogą pomóc Wam w organizacji zdalnych lekcji wychowawczych, budowaniu relacji z uczniami oraz wspieraniu ich w organizowaniu sobie środowiska uczenia się na nowo.TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH KLASY VI 1.. Jakie mamy prawa i obowiązki.. 3.Wybór samorządu klasowego.. Pozostałe lekcje przeznaczone są na apele, wyjścia lubna lekcjach wychowawczych z konkretną klasą.. Poznajemy się bliżej.. Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych.. Emocje w moim życiu- pozytywne i negatywne.. „Jak cię widzą, tak cię piszą"- postawa kulturalnego ucznia.. Większość lekcji może być przeprowadzonych w dowolnie wybranym przez nauczyciela terminie.. Moje samopoczucie na lekcjach .TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wrzesień 1..

Plan zawiera 32 tematy.

Nauczyciele w zakresie wychowania pełni ą funkcj ę wspomagaj ącą rodzin ę.. PROPOZYCJE TEMATÓW I ZAGADNIEŃ NA "GODZINY WYCHOWAWCZE" KLASA I. Poznajmy się - indywidualne prezentacje.1.. Plan zawiera 32 tematy.. Moje prawa i obowiązki - poznajemy regulamin obowiązujący w naszej szkole.. 7.Co mogą sprawić 2 min.. Bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły.2 Zało Ŝenia programowe 1.. Każde z opracowań zawiera na wstępie część teoretyczną, umożliwiającą nauczycielowi zgłębienie tematu lekcji.. Kontrakt klasowy.. TEMAT TEMATYKA ZAJĘĆ ŚCIEŻKA EDUKACYJNA TERMIN 1.. Prawa i obowiązki ucznia - przypomnienie Statutu Szkoły, WSO, regulamin ocen z zachowania i pozostałe regulaminy szkoły.TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE V Lp.. Załóż konto i korzystaj z materiałów!TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE IV Lp.. Kiedyś znalazłam bardzo krótki film na YouTube.. 3.Zapoznanie uczniów z WSO, statutem szkoły oraz regulaminami obowiązującymi na terenie szkoły.TEMATY LEKCJI 1.. Sprzątamy Świat.. Nowy rok szkolny - pogadanka, oczekiwania i plany.. Dodatkowo na stronie znajdują się strony poszczególnych klas, na których ich wychowawcy umieszczają .Tematyka godzin wychowawczych dla klas VIII Uwaga: Tematyka oparta jest na planie wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz na głównych kierunkach polityki oświatowej państwa..

Scenariusze godzin .

Zwracanie uwagi naTEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA TECHNIKUM ZSP NR 1 W KRASNYMSTAWIE ROK SZKOLNY 2016/2017.. - Imigranci i uchodźcy - szanse czy zagrożenia dla naszego dziedzictwa kulturowego?. Pozostałe lekcje przeznaczone są na apele, wyjścia lub pogadanki wynikające z jednorazowych akcji szkolnych czy indywidualnych potrzeb klasy.Oficjalna strona szkoły podstawowej nr 82 w Krakowie im.. Dodatkowo na stronie znajdują się strony poszczególnych klas, na których ich wychowawcy umieszczają .PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA KLASY VIII Rok szkolny 2018/2019 Obszar szkolnego programu Tematy lekcji wychowawczych Uwagi Wychowanie prospołeczne:-zasady porozumiewania się-przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej-kształcenie umiejętności pracy w grupie-informacje na temat szkół ponadpodstawowychUniwersytet Dzieci w Klasie oferuje gotowe, bezpłatne scenariusze lekcji i projekty edukacyjne z różnych dziedzin nauki.. Bezpieczna droga do i ze szkoły 2.. Październik.. Szkoła winna zapewnia ć ka Ŝdemu uczniowi warunki niezb ędne do .Propozycja tematów godzin wychowawczych Klasa IV 1.. Wychowanie to powinno uwzgl ędnia ć dojrzało ść dziecka, a tak Ŝe wolno ść jego su- mienia i wyznania oraz jego przekonania.. Wybieramy nasz samorząd klasowy.. Temat Tematyka zajęć Ścieżka edukacyjna Termin 1.. W szczególności sekcje dla uczniów, nauczycieli, rodziców, dane kontaktowe oraz galerie ze zdjęciami z wydarzeń szkolnych.. Przypominamy zasady bezpieczeństwa w szkole i w drodze do niej.. Wybór samorządu klasowego, prawa i obowiązki ucznia.. Rodzice maj ą prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.. Warszawa: , 2002.. Bezpieczny pobyt w szkoleKlasy 4-8.. Uczę się w klasie integracyjnej- co to oznacza?. Bierzemy aktywny udział w akcji „Sprzątanie Świata .LICEUM I GIMNAZJUM im.. Strona zawiera informacje z życia uczniów oraz nauczycieli szkoły.. Klasa I Zespół klasowy i samorząd uczniowski Tematy lekcji Cele lekcji Sposoby realizacji 1.Patron i tradycje naszej szkoły.. Twój idol, twój autorytet.. • uczymy się demokracji • uczeń potrafi pozytywnie zaprezentować koleżankę, kolegę • rozumie potrzebę działania samorządu klasowego wychowanie patriotyczne i obywatelskie (życie w grupie) 2.. - Mój region - najpiękniejsze miejsce" - Nasze prawa i obowiązki w UE.Tematyka godzin wychowawczych dla klas VII 2017/2018 Uwaga: Tematyka oparta jest na planie wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz na głównych kierunkach polityki oświatowej państwa.. Ustalenie zasad współżycia .Tematy i zagadnienia opracowałam na trzyletni cykl nauczania, ale jest ich tak dużo, że wychowawcy klas 5 teraz i później klas 4 mogą wybrać z nich te, których realizacja pomoże wychowankom.. Konspekty zostały zebrane w cztery działy:Przykładowe tematy godzin wychowawczych na rok szkolny 2016/2017: 1.. Bezpieczna droga do i ze szkoły .. Klucze do obrazów .. zawsze może dodać kolejne tematy.. Klasowy regulamin zachowania w klasie i szkole - Praca w zespołach, odczytanie propozycji uczniów, przygotowanie regulaminu na gazetkę .5.. 2.Organizacja pracy w naszej szkole.. Bezpieczna .Tu znajdziesz scenariusze godzin wychowawczych, dzięki którym lepiej poznasz i zrozumiesz swoich uczniów.. Wybór samorządu klasowego, ustalenie planu pracy - Dyskusja z wnioskami, samoocena..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt