Program zajęć ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej
3.O programie Prowadząc w szkole gimnastykę korekcyjną dla dzieci zaobserwowałam zwiększającą się co roku liczbę dzieci z wadami postawy.. Z tą formą wysiłku mamy do czynienia już w przedszkolu na korektywie lub na zajęciach z gimnastyki artystycznej lub sportowej.Zajęcia dla dzieci » przedszkolaki 3-6 » zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej zajęcia gimnastyczne bazują na naturalnej u dzieci potrzebie ruchu.. Na wi ększo ść z nich maj ąRUCHOWEGO Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ .. 15-20 minut w trakcje zajęć z gimnastyki .. Udział uczniów nie wymaga pisemnej zgody rodziców, gdyż jest zgodny z założeniami programu z gimnastyki rehabilitacyjnej i programem z integracji sensorycznej.PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNEJ DLA I ETAPU EDUKACJI (klasy I - III) .. Przedszkole .. Poziom ćwiczeń dostosowywany jest do indywidualnych możliwości dzieci.. 2.poznanych ćwiczeń na zajęciach z podkładem muzycznym, propozycje ćwiczeń.. Dlatego opracowałam program profilaktyczny z gimnastyki korekcyjnej, aby nie tylko likwidować już powstałe wady postawy, ale aby ograniczyć ich powstawanie.Program przeznaczony jest do realizacji zadań z zakresu gimnastyki korekcyjnej i profilaktyki wad postawy w Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Kielcach w roku szkolnym 2018/2019.. Slalom wykonujemy w jedną .Opublikowano: 6 sierpnia 2017 roku..

7.Scenariusz zajęć ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej.

Zaangażowanie poza zajęciami gimnastyki korekcyjnej - udział w różnych formach aktywności ruchowej mający wpływ na utrzymanie prawidłowej postawy ciała.. PLAN PRACY ZAJĘĆ RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNEJ DLA DZIECI KLAS I III Opracowała Paulina Kochańska Nauczyciel Wychowania Fizycznego, Instruktor Gimnastyki Korekcyjnej - 2 .. W ten sposób uczestnik zajęć zdobywa wszechstronną wiedzę na temat funkcjonowania człowieka, co w przyszłości ułatwia holistyczne podejście do pacjenta oraz efektywne nawiązanie .GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA KLAS I-III (program autorski) Str. 3 WSTĘP .. Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej 2.. Program zajęć z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnejGimnastyka korekcyjna może się kojarzyć z nużącym powtarzaniem ćwiczeń.. Zabawne przywitanie, jako element integrujący i zachęcający do wspólnej zabawy.. Cele ogólne programu: Wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka poprzez kształtowanie umiejętności ruchowych oraz prawidłowych nawyków postawy ciała.PLAN PRACY ZAJĘĆ RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNEJ DLA DZIECI KLAS I - III Opracowała Paulina Kochańska Nauczyciel Wychowania Fizycznego, Instruktor Gimnastyki Korekcyjnej ..

b) gier i zabaw ruchowych z elementami ćwiczeń korekcyjnych.

Niniejszy plan pracy zgodny jest z Podstawą programową wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014r.. Przy badaniu ocenia się:Gimnastyka to rodzaj wysiłku fizycznego, który powinien wykonywać każdy z nas.W ćwiczeniach gimnastycznych naśladujemy podstawowe wzorce i funkcje ruchowe człowieka.. Zabawy orientacyjno-porządkowe (chód, bieg w różnych kierunkach z omijaniem przyborów, współćwiczących, zatrzymywanie się na sygnał w celu przyjęcia prawidłowej postawy).. To, czy b ędzie ona prawidłowa czy nie zale ży od wielu czynników.. 2.Program przygotowany został dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im.. Gra ruchowa: „Marsz z woreczkiem".. Gry i zabawy ruchowe.. św. Franciszka w Nowym Mieście nad Pilicą.. Polegają na zabawach ruchowych i sportowych oraz ćwiczeniach fizycznych dostosowanych do wieku dzieci.. Na gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną powinny trafiać dzieci zagrożone wadami postawy oraz z lżejszymi wadami tj. korygującymi się w pełni .Program zajęć gimnastyki korekcyjnej dla uczniów osrodka szkolno-wychowawczego w Brzegu Dolnym CELE I ZADANIA ZAJĘĆ 1. a) Ćwiczenia wykorzystywane na zajęciach gimnastyki korekcyjnej: 1.PLAN PRACY ZAJĘĆ RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNEJ DLA DZIECI KLAS I III..

Program zajęć ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej dla grupy 5-6-latków .

rodziny.. ZADANIA SZKOŁY * Podejmowanie samodzielnych działań i dbałości o harmonijny rozwój fizyczny ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych właściwości każdego ucznia.SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ Z DZIEĆMI PIĘCIOLETNIMI, PRZY WYKORZYSTANIU METOD W.SHERBORNE Prowadząca: Grażyna Wójcik Cele ogólne: Wspomaganie rozwoju ruchowego poprzez uczestniczenie wProgram zajęć korekcyjno-kompensacyjnych obejmuje dzieci: ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z zaburzeniami funkcji wzrokowych, z zaburzeniami funkcji słuchowych, z opóźnieniami i zakłóceniami rozwoju ruchowego (w tym lateralizacji), z zaburzeniami procesów emocjonalno-motywacyjnych,Autorski program nauczania z gimnastyki korekcyjnej Opracowanie: mgr Wojnar Wioletta Jednym z podstawowych warunków prawidłowego rozwoju dziecka jest jego postawa.. Szybka rozgrzewka angażująca wszystkie dzieci, pozwala na wzrost intensywności * zajęć.. Bardziej szczegółowoScenariusz zajęć ruchowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Temat: .. - rozwija koordynację wzrokowo-ruchową - dokładnie odtwarza ruchy pokazane przez nauczyciela .. porządkowa z elementem biegu Zabawa ożywiająca, kształtująca postawę.1.. Koło - slalom między ćwiczącymi, i powrót na swoje miejsce..

3.Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

KOZŁOWSKI Stanisław : Konspekt lekcji zabaw i gier ruchowych z elementami korekcyjnymi // Lider.. Liczebność grupy: 8 uczniów 3.. Ma na celu likwidację wady lub zahamowanie jej dalszego rozwoju, a tym samym przywrócenie prawidłowej postawy ciała.Program gimnastyki korekcyjnej.. Zajęcia gimnastyki trwają do 30 min (zależnie od wieku), każde z nich składają się z kilku części: 1.. Programem objęci będą uczniowie wymagający dodatkowych zajęć korekcyjnych z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała.. - 2010, nr 12, s. 29-30 ŁAZAR Marta : Konspekt zajęć korekcyjno-kompensacyjnych wada postawy - wady mieszane :Konspekt zajęć z gimnastyki korekcyjnej z elementami gier i zabaw ruchowych.. korekcyjne - kompensacyjnej dla siebie, a w przyszłości dla swojej.. Klasy I-III.e) wskazania do wykonywania ćwiczeń korekcyjnych na okres wakacji i ferii.. Prezentowany scenariusz zajęć ruchowych zawiera elementy gimnastyki korekcyjnej oraz metody kinezjologii .Program zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci uczęszczających do Przedszkola w Warszawie obejmuje realizację wyżej wymienionych zadań poprzez prowadzenie: a) ćwiczeń korekcyjnych.. Cel: Wzmacnianie mięśni posturalnych, nauka przyjmowania postawy skorygowanej.. Wada: Skolioza piersiowa prawostronna.. Tematyka zajęć .. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadzę już wiele lat i obserwuję, jak .. poznanie i stosowanie zabaw i gier ruchowych z elementami ćwi-czeń korekcyjnych czyli gimnastyka na wesoło, n) utrzymanie stałego kontaktu z rodzicami, .Zajęcia z gimnastyki prowadzone są w formie kreatywnych zabaw ruchowych oraz ćwiczeń z wykorzystaniem przyborów i przyrządów (woreczki, szarfy, laski, piłki), jak również zawodów i gier sportowych.. Przedszkole.. ), a opracowany jest w celu kształtowania dojrzałości dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole poprzez stymulowanie i korygowanie funkcji percepcyjno- motorycznych oraz ich koordynacji przy współudziale kompensowania.samodzielne organizowanie zajęć z zakresu rekreacji i gimnastyki.. Przykładowe konspekty zajęć dla poszczególnych wad postawy.. oddechowych i wytrzymałościowych, a także poprzez gry i zabawy ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla konkretnej wady.Program studiów- gimnastyka korekcyjna obejmuje treści interdyscyplinarne z zakresu: anatomii, biologii, pedagogiki, psychologii czy fizykoterapii.. Konspekt zajęć z gimnastyki korekcyjnej: Ćwiczenia rozciągające mięśnie przywodzące uda oraz wzmacniające mięśnie pośladków i mięśnie kończyn dolnych.. Współpraca z nauczycielem - organizacja zajęć w formie gier i zabaw..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt