Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego 2019 wf
.NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Krzysztof Święs Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ptaszkowej Adres szkoły: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa Przedmiot: Informatyka, zajęcia techniczne Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel mianowany Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2014 r.Sprawozdanie ze stażu na stopień nauczyciela mianowanego 2016/2017 .. 2 dyrektor szkoły może skrócić do roku i 9 miesięcy staż nauczycielowi kontraktowemu, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego .Przedstawiam Państwu prezentację związaną z odbywanie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Krempachysprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego-wychowanie fizyczne.. Stopień nauczyciela kontraktowego uzyskałam 24 czerwca 2009 r. 1 września 2012 r. rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego.Opracowano na podstawie przepisów: ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.); rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574 ze zm.);Nauczyciel zakończył staż na stopień nauczyciela mianowanego 31 maja 2010 roku.. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu w szkole 3 lat, a nauczyciel mianowany - po 4 latach od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego..

8 wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Jerzego Michejdy w Ustroniu Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013 r. Data zakończenia stażu: 31 maja 2016 r. WSTĘP1 Jak przedstawić sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty?. poz. 2215) oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ze zmianami z dnia 23 sierpnia .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego z trzydziestoletnim stażem pracy.. Postępowanie egzaminacyjne zakończyło się pomyślnie 20 października 2010 roku.. 3 pkt 1 - Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia sięNauczyciel mianowany.. Staż na nauczyciela mianowanego może bowiem rozpocząć osoba, która od dwóch lat jest nauczycielem kontraktowym (lub od roku, jeśli posiada stopień naukowy doktora), a jego długość to 9 .Staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy lub rok i 9 miesięcy - w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora..

Moje sprawozdanie ze stażu odnosi się do starych wymagań (5 wymagań).

W pierwszym roku mojego stażu prowadziłam grupę dzieci 3 - 4letnich, natomiast w drugim i trzecim ze względu na utworzenie w placówce trzeciego oddziału stałam się wychowawcą dzieci 4 - 5 letnich.. Nauczyciel otrzymał decyzję administracyjna 10 listopada 2010 roku - czyli został mu nadany stopień nauczyciela mianowanego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Joanna Karasiewicz Klimatyczna Szkoła Podstawowa nr 2 im.. Powodzenia 🙂SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela: Małgorzata Goliat Imię i nazwisko opiekuna stażu: Imię i nazwisko dyrektora szkoły: Miejsce pracy: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Lubochni Stanowisko pracy: nauczyciel wychowania przedszkolnego Czas trwania stażu: 01.09.2016 .Oto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli.. Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - 1.09.2017 - 31.05.2019 Joanna Konopka.. Zgodnie z przepisem art. 9c ust.. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Anna Kiełb Ustawa Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r..

za okres stażu: 01.09.2011r.- 31.05.2014r.

My tymczasem wyszukajmy w Ustawie Karta Nauczyciela - Rozdział 3a "Awans zawodowy nauczyciela", a w nim informacje dotyczące awansu na stopień nauczyciela mianowanego: staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa dwa lata i dziewięć miesięcy (są wyjątki),Na stanowisku nauczyciela wspomagającego pracowałam do czerwca 2014 r. Od września tegoż roku prowadzę zajęcia z rewalidacji indywidualnej dla uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi.. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.Obecnie awans zawodowy nauczycieli regulują: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574), ze zmianami z 23 sierpnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1650).Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju .. Okres trwania stażu: 01.09.2016 r. - 03.07.2019 r. Wstęp: .. stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły w dniu 26 września 2016 roku.. Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego jest już dużo trudniejsze, czas do jego osiągnięcia również się rozszerza..

Sprawozdanie z całego stażu (2 lata i 9 miesięcy) na stopień nauczyciela mianowanego.

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. 2. pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły1 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego Za okres stażu 1 września 2010r.. Zostało napisane na podstawieSPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Maria Szatan Data rozpoczęcia stażu - 1 września 2011 r. Czas trwania stażu - 2 lata i 9 miesięcy Data zakończenia stażu - 31 maja 2014 r .2016/2017 rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego.. § 8 ust.. 2. Wdrażanie przepisów oświatowych regulujących funkcjonowanie szkoły Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualne obowiązujących procedur.Ten schemat sprawozdania przeznaczony jest dla osób, które: piszą sprawozdanie po każdym roku stażu a staż od 1 września 2018 r. lub 2019 r. zgodnie z nowymi wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 ze zmianami)Sprawozdanie z realizacji stażu n-la mianowanego (2020-10-18) opis.. Opis i analiza sposobu realizacji wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego ze wskazaniem uzyskanych efektów.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO WOJCIECH BIELECKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 W LUBLINIE CZĘŚĆ A - PODSTAWOWE INFORMACJE IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA - mgr Wojciech Bielecki NAZWA I ADRES SZKOŁY - Zespół Szkół nr 10 w Lublinie, ul. Biedronki 13, 20-543 Lublin NAUCZANY PRZEDMIOT .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2014 r. do 31 maja 2016 r. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.O ewentualnym wsparciu ze strony innych osób piszę na końcu artykułu.. W związku ze zmianą Rozporządzenia ws awansumgr Krzysztof Krauza - nauczyciel mianowany Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju str. 2 § 8. ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt