Sztuka starożytnego rzymu notatka
Średniowiecze.. Rzymianie przejęli od Greków pałeczkę pierwszeństwa, również w dziedzinie sztuki, jednak nie zmienili podstawowych jej założeń.. Etruskowie i początki Rzymu : ; Etruskowie i początek Rzymu - notatkaArchitektura starożytnego Rzymu - charakterystyczne budownictwo związane z kulturą starożytnego Rzymu i rzymską cywilizacją.. chciano czytad dzieła starożytne w oryginale - pochodziły one głównie z izancjumHistoria Sztuki Starożytnego Rzymu V w. p.n.e - IV w. n.e. .. Informacje przygotowałam w oparciu o własne notatki zgromadzone na zajęciach z liceum oraz na studiach.. 07.Terminem sztuka starożytnego Rzymu określa się zazwyczaj sztukę tworzoną w Rzymie - mieście nad Tybrem oraz całym państwie złożonym z wielu prowincji i nie wykazującą żadnych ścisłych związków kulturowych z sztuką rodzimą konkretnego rejonu pozostającego pod panowaniem imperium, powstałą w okresie od VI w. p.n.e. do końca IV w., czyli momentu podziału cesarstwa na .Informacje wstępne Nazwa Funkcjonują dwa określenia epoki poprzedzającej w dziejach kultury średniowiecze.. W najszerszym rozumieniu sztuka wczesnochrześcijańska obejmuje okres od II do VII wieku n.e.; w węższym, stosowanym m.in. przez André .Sztuka starożytnego Rzymu Wszystkie Rzymskie dzieła przejawiają silne wpływy sztuki greckiej.. Dzięki podbojom jego zasięg objął niemal całą Europę Zachodnią, Bałkany, Grecję, Azję Mniejszą, Syrię, Palestynę i Afrykę Północną.Stopniowy rozwój tej architektury następuje od VI w. p.n.e. do V wieku i ogólnie dzielony jest na kilka .Kultura starożytnego Rzymu początkowo dużo czerpała z dorobku sztuki etruskiej..

Początki starożytnego Rzymu: a).

Spadkobiercami i w dużym stopniu kontynuatorami sztuki rzymskiej były sztuka okres wczesnego chrześcijaństwa, a następnie sztuka Bizancjum.. Rozwinął się ruch kolekcjonerski i muzealny.7.. Tak przetrwała ponad 3 tysiące lat.. Zamieściłam tu krótkie notatki z lekcji.. Dzieła z tego okresu są wałkowane na prawie każdej maturze, trzeba znać je dość dokładnie - od rzeźb, poprzez architekturę (ach te kapitele, bazy, żłobkowania i fryzy!. Skupiłam się na omówieniu podstawowych zagadnień z historii sztuki Rzymu.. KULTURA STAROŻYTNEJ GREJI - NOTATKA _____ 1.. Mają one Wam pomóc, ale nie zwalniają z obowiązku notowania czy czytania podręcznika.Religia Rzymianie byli politeistami, ich wierzenia wywodziły się kultów indoeuropejskich (kult nieba i zjawisk atmosferycznych - Jupiter, kult ogniska domowego - Westa).. Badania archeologiczne pozwoliły na początku XX w. zrewidować ten pogląd i wyodrębniły oryginalne cechy sztuki rzymskiej.Sztuka starożytnej Grecji powstała i rozwijała się po upadku kultury mykeńskiej, spowodowanym w głównym stopniu najazdem Dorów.Za czas jej trwania przyjmuje się okres od ok. 1200 p.n.e. do I w. p.n.e., czyli do czasu podboju starożytnej Grecji przez Rzymian.Jednak wraz z podbojem rzymskim, nie skończył się definitywnie okres sztuki greckiej.SZTUKA STAROŻYTNEJ GRECJI Nareszcie dochodzimy do konkretów..

Kultura antycznego Rzymu - notatka _____ 1.

Wiedza jest oczywiście do indywidualnego uzupełnienia.. Rzym to miasto położone w południowej części Europy, niedaleko Morza Śródziemnego, na Półwyspie Apenińskim.Notatka: Ramy czasowe - Sztuka starożytnego Rzymu rozwijała się od V w. p.n.e - V. w n.e Cechy: architektura - wynaleziono zaprawę murarską; półkoliste łuki z kamiennych klinów; rozwijały się miasta, w których wznoszono budowle użyteczności publicznej, pomniki i łuki triumfalne;Terminem sztuka starożytnego Rzymu określa się zazwyczaj sztukę tworzoną w Rzymie - mieście nad Tybrem oraz całym państwie złożonym z wielu prowincji i nie wykazującą żadnych ścisłych związków kulturowych z sztuką rodzimą konkretnego rejonu pozostającego pod panowaniem imperium, powstałą w okresie od VI w. p.n.e. do końca IV w., czyli momentu podziału cesarstwa na .Rzeźba rzymska, jak cała sztuka rzymska, rodziła się dwukrotnie.Pierwszy okres to wpływy etruskie a drugi, to czas związany z przejęciem wielu cennych dzieł greckich po podbojach dokonanych w II w. p.n.e.. Wierzono w bezosobowe bóstwa (numina), które pojawiały się w każdym działaniu (kiełkowanie ziarna, błysk gromu, stan bydła) określane jedynie nazwą czynności.2 b) zainteresowanie antykiem - od XIV w. we Włoszech pojawiło się zainteresowanie architekturą, literaturą i sztuką antyczną - starożytnej Grecji i Rzymu..

Sztuka starożytnego Rzymu Wszystkie Rzymskie dzieła przejawiają silne wpływy sztuki greckiej.

Naturalne warunki Rzymu.. Tak więc stworzony w Grecji antycznej wzorzec sztuki obowiązywał w Rzymie do V w. n.e. ANTYCZNY RZYM .. Starożytność.. Ekspansja rzymska na południowe tereny i podbój Grecji wywarło duży wpływ na sztukę.. 2010-01-24 09:46:21 na plastykę, sztuka starożytnego rzymu 2010-05-29 19:40:13 Plastyka- sztuka starożytnego Rzymu .1. i bizantyńska.. ROZDZIAŁ III.. Temat 1.. Pierwsza faza bezpośrednich kontaktów Rzymu z ośrodkami artystycznymi świata greckiego naznaczona jest licznymi grabieżami.. Przyjmowany zasięg czasowy jest różny.. Jej dalsze losy musiały się rozstrzygnąć przed dwudziestuHistoria - notatki z lekcji.. Pierwsza faza bezpośrednich kontaktów Rzymu z ośrodkami artystycznymi świata greckiego naznaczona jest licznymi grabieżami.. Początki rozwoju rzeźby rzymskiej przyjmowane są zazwyczaj na koniec II w. p.n.e. Wytworzone zostały na zapotrzebowanie możnych kolekcjonujących dzieła sztuki.KULTURA STARORZYTNEGO RZYMU I WYNALAZKI RZYMIAN Z KTÓRYCH KORZYSTAMY DO DZIŚ Kultura starożytnego Rzymu - fascynuje, zachwyca, budzi podziw..

wiele trwałych wartości; jej bezpośrednimi następcami były: sztuka wczesnochrześc.

Początkowo dominowały w niej wpływy etruskie, a od III i II w. p.n.e. greckie.. Rzymianie rabowali greckie i hellenistyczne dzieła sztuki i przywozili do Rzymu.. Termin "klasycyzm": Sztuka antyku na długi czas określiła europejskie .Część 1.. Pierwsze utwory w języku łacińskim zaczęły powstawać w III wieku p.n.e., wówczas przetłumaczono Odyseję Homera, która stała się wzorcem dla rozwoju twórczości literackiej Rzymian aż do czasów Augusta.Dzieje literatury rzymskiej można podzielić na cztery okresy tj.:Sztuka antyczna Sztuka starożytnej Grecji była tworzona już od XII w. p.n.e.. A. SADURSKA Archeologia starożytnego Rzymu, t. 1-2, Warszawa 1975-80.Za Oktawiana Augusta: Wergiliusz - Georgiki, Eneida Owidiusz - Sztuka kochana i Przemiany Horacy - poeta liryczny Marek Aureliusz - filozof na tronie Religia Janus - opiekun bram Paweł z Tarsu - zaczął organizować gminy chrześcijańskie synod - zgromadzenie biskupów w danym terenie sobór - zgromadzenie biskupów z całego .Opisz ulubione rozrywki mieszkańców starożytnego Rzymu oraz wyjaśnij cytat "Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu" .. Stare Liceum .. Geograficzne położenie Rzymu i rzymskie plemiona.. Później znalazła się pod przemożnym wpływem kultury greckiej.. - była uważana za jej schyłkową fazę.. Tę zależność najwyraźniej widać w rzeźbie, w której powszechnym zjawiskiem stało się kopiowanie dzieł mistrzów greckich.6.. Odkryto je i odkopano w początkach XIX w.. Naturalne warunki Rzymu.. Przez stulecia świątynie pozostawały zasypane przez pustynię.. Ekspansja rzymska na południowe tereny i podbój Grecji wywarło duży wpływ na sztukę.Strona zawiera materiały do nauki historii i wiedzy o społeczeństwie: (notatki, podręcznik, źródła, quizy) oraz tematyczną bibliografię artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki" 3.. Według opowieści jej początki sięgają aż do upadku Troi, z której to uciekinierzy osiedlili się właśnie na tej ziemi.Literatura rzymska zawdzięcza swój rozwój wzorcom zaczerpniętym z Grecji.. Kształtowanie się kultury rzymskiej Kształtowała się przez kilka stuleci.. Sztuka starożytnej Grecji miała wpływ na całą późniejszą sztukę - od starożytnego Rzymu do współczesności..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt