Głoska litera sylaba sprawdzian klasa 4
Nauka głoskowania to bardzo ważny etap w nauce czytania.. 4.Policz sylaby w wyrazach z ramki, a następnie uzupełnij tabelę.. Materiał okołocyklowy .. Uwaga: w drugiej sylabie musi być chociaż jedna spółgłoska, np. ka‑rtka, kar‑tka, kart‑ka.Sprawdzian wiadomości - "Litery, głoski, sylaby" Wypisz wszystkie samogłoski występujące w języku polskim.. W dwóch wersjach - grupa A i B.SPRAWDZIAN Z FONETYKI KL IV .. Język polski 4-6.. Potrafisz dzielić wyraz na sylaby, litery i głoski.. Litera i oznacza tylko głoskę [i], np.: igła [igła], poigrać [poigrać].NACOBEZU: 1.. Uzupełnij zdania: Pojedynczy dźwięk mowy ludzkiej, dający się wyodrębnić słuchem, nazywamy .Sprawdzian z fonetyki dla klasy IV zawiera polecenia dotyczące przeliczenia głosek i liter w wyrazach, ułożenia słów w kolejności alfabetycznej, oznaczania miękkości, dzielenia na sylaby oraz krzyżówkę sprawdzającą znajomość pojęć fonetycznych typu samogłoska, sylaba, litera itp. Wypisz głoski nosowe(4p)Litera "i" zmiękczająca poprzedzające spółgłoski w wyrazach, a liczba GŁOSEK: Jeżeli litera "i" występuje przed samogłoską, nie oznacza ona głoski, lecz jest tylko znakiem zmiękczenia poprzedzającej ją spółgłoski.. To znaczy, że w słowie ran d ka nie ma dźwięcznej głoski "d" tylko jest bezdźwięczna "t" , bo wymawiamy [ran t ka] .4 Fonetyka praca klasowa.doc • Sprawdzian z fonetyki..

Sylaba - sprawdzian w klasie IV 1.

Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Głoska, litera, sylaba - sprawdzian dla klasy IV.. Z przytoczonych przykładów chyba wyraźnie wynika, że istnieją duże rozbieżności między wymową i pisownią.. Napisz zdanie, dzieląc wyrazy na głoski.. Zadanie 2.. Sprawdzian podsumowujący nr 2.. LICZBA UCZNIÓW: 23.. W klasie trzeciej są dzieci młodsze niż w czwartej.. Powinno być: dź-i-k 3 głoski, 4 litery I nie ma tu żadnych wątpliwości ani różnic między podziałami.. Literą „i" zapisujemy: a) tylko zmiękczenie spółgłoski, b) tylko samogłoskę „i", c) dźwięczność głoski, d) zmiękczenie spółgłoski oraz samogłoskę.Przy podawaniu cech danej głoski trzeba uwzględnić te 4 kryteria.. Po prostu w dwóch ostatnich podziałach popełniono elementarny błąd.. PRZEDMIOT: język polski.. Głoska.. Litera i jest znakiem miękkości głoski oraz znakiem spółgłoski j w wyrazie: cień .. zmiana artykulacji głoski zależna od głosek z nią sąsiadujących wymowa niestaranna uproszczenie grup spółgłoskowych.. Podziel podane wyrazy na głoski i litery.. Chełm Poznań Ustka Kołobrzeg 2p.. Dla każdego szeregu wybierz jedną samogłoskę, która wraz z sąsiednimi spółgłoskami utworzy wyrazy.Play this game to review Other.. Sytuacja wygląda jeszcze inaczej, gdy w wyrazie występuje głoska i .Katalog Katarzyna Zielke, 2010-05-07 Konin Język polski, Sprawdziany i testy Alfabet..

TEMAT LEKCJI: Głoska a litera (45 min.)

Słuchaj ten test jest super miałam takie same pytania na teście takim w mojej szkole on był z głoska,litera,sylaba.. Wyraz zupa składa się więc z 4 głosek i 4 liter.. CELE LEKCJI: I CELE W ZAKRESIE WIEDZY: Uczeń: zna definicję głoski i litery, potrafi odróżnić głoskę od litery, wie, czym jest język mówiony, a czym pisany, II CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI .Tak jak w sytuacji nr 1 litera i informuje o miękkości poprzedzającej spółgłoski, ale sama nie oznacza oddzielnej głoski.. Jeśli na granicy dwóch sylab znajduje się kilka spółgłosek, np. kartka, to wyraz dzielimy w dowolnym miejscu.. To nic innego jak ćwiczenie słuchu fonematycznego, to w końcu dzielenie wyrazów na głoski, czyli pojedyncze dźwięki, które dziecko jest w stanie usłyszeć.. Głoska to: a) znak graficzny litery, b) część alfabetu, c) najmniejsza część wymawianego wyrazu, d) środek stylistyczny oddający dźwięki słyszane w naturze.. Znasz alfabet, potrafisz porządkować wyrazy zgodnie z kolejnością alfabetyczną,.. Zadanie 21 Zobacz podpowied .KLASA: IV a.. Powinno być: ź-i-m-a 4 głoski, 4 litery dzi-k 2 głoski 4 litery — źle..

Sprawdzian dla klasy IV "Głoska, litera, sylaba" 1.

Rozwiąż quiz na eduelo.pl i zbierz jak najwięcej punktów!. Szkoła podstawowa klasy 4-8.. Pełni więc tylko jedną funkcję: jest de facto odpowiednikiem znaku diakrytycznego (kreseczki, która pojawia się w literze ź lub dź).. Szkoła podstawowa.Materiał dydaktyczny | orzeł - 2 sylaby, 4 głoski, 5 liter, pomnik - 2 sylaby, 6 głosek, 6 liter, muzeum - 3 sylaby, 6 głosek, 6 liter.zi-m-a 3 głoski, 4 litery — żle.. Wypisz wszystkie samogłoski występujące w języku polskim.. komin .SPRAWDZIAN Z FONETYKI grupa2 1.. Przy każdym punkcie wpisz nazwę miasta, w której występuje podana liczba głosek.. Materiał jest dostępny tylko dla nauczycieli, którzy mają uprawnienia do jego pobrania.. 6.Podkreśl litery oznaczające głoski wymawiane niezgodnie z wymową.. I jeszcze jedno - jeśli analizujemy głoski w podanym wyrazie, nie opisujmy liter, tylko dźwięki !. Uzupełnij tabelę(10p) Wyraz Ilość głosek Ilość liter Samogłoski Głoski bezdźwięczne fluor czekolada zmarznięty Szczebrzeszyn źródło 2. ewa stwierdza: 7 Paź 2013 o 13:32zgrzyt: 1 sylaba zgrzyt 5 głosek z-g-rz-y-t 6 liter z-g-r-z-y-t Tu jest tylko jedna sylaba, bo pojawia się jedna samogłoska, a do tego różna ilość liter i głosek.. Pobierz (doc, 45,0 KB) Komentarze.. Podziel wyrazy na sylaby.. Pobierz.. 1 głoska = 2 litery, np. w wyrazie dzwon: głoska dz oznaczona jest 2 literami: d oraz z, głoska w - literą w, głoska o - literą o, głoska n - literą n.Zerówka Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Logopedia Utrwalanie wymowy głoski r tr/dr Asymptoty funkcji homograficznej zapisanej w postaci kanonicznej Znajdź parę wg Magdauczygłoska litera wyraz sylaba ..

Zadanie 2. sprawdzian fonetyka 5.pdf - Google Drive.Głoska, litera, sylaba.

Myślisz, że wiesz już, o co w tym chodzi?. Sprawdzenie wiadomości w klasie IV.Plik Sprawdzian j.polski głoska litera sylaba kl.IV.odt na koncie użytkownika beatka143 • folder klasa 4 testy • Data dodania: 23 lut 2012głoska z oznaczona jest literą z, głoska u - literą u, głoska p - literą p, głoska a - literą a.. Diagnostyka Diagnozy na .Więcej prezentacji i quizów na: Uzasadnij tę pisownię dopisując wyrazy pokrewne.Nie dzielimy liter oznaczających jedną głoskę, np. cz, dz, sz. P.Chcesz wytłumaczyć dziecku, czym są głoski - przykłady znajdziesz w artykule..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt