Wybierz poprawne odpowiedzi my aunt is a teacher at my school
Wybierz które: 1.. 4 I did a really hard w t yesterday.Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-5.. Zdania tego typu łączą się ze zdaniem głównym za pomocą zaimków względnych, które prezentujemy poniżej:.. Test na pocz tek .Przeczytaj teksty.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Zakreśl literę A, B albo C.. 1Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Poziom: Pre-intermediate.Test rozwiązano 6293 razy.. 🎓 Uwaga!. Średni wynik: 78,73 %.1.. Odpowiedź na zadanie z English Class A1+.. Nauka języka angielskiego online za darmo na poziomie elementarnym.. W niektórych zadaniach podanych jest kilka odpowiedzi do wyboru, np. od A do F. Odpowiada im następujący układ na karcie odpowiedzi: Wybierz tylko .. Wstawione wyrazy zostały pogrubione w tłumaczeniu.. 4Ponownie przeczytaj tekst z ćwiczenia 3. i wybierz właściwe odpowiedzi (zdanie prawdziwe, zdanie fałszywe lub brak informacji).. 🎓 Uwaga!. ( pogrubione wyrazy to właściwe .). W zadaniach 1- 4 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną .My best friend Julia is eleven.. (3 pkt) Przeczytaj tekst.. Wybierz poprawne odpowiedzi.. ).prawidłową odpowiedź.. Staraj się nie popełnić błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi,Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Wybierz poprawne odpowiedzi.

Testy i ćwiczenia doskonalące umiejętności językowe.. My favourite is swimming and Julia s is tennis.PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!. Zdania względne (przydawkowe) precyzują informację o rzeczach, osobach lub miejscach.. Zakreśl literę: A, B albo C.. 16 Spójrz na ilustracje klasy szkolnej i wybierz poprawne przyimki.. 1. cities (Lubię duże miasta.). 81.umówiłaś się z chłopakiem na randkę.A an the angielski ćwiczenia.. W zadaniach 7.1.. Odpowiedz na proste pytania.. Wybierz prawidłową odpowiedź na podane pytania.. who - oznacza kto lub który (odnosi się tylko do osób) The man who invented the telephone was A.G.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.2 Wybierz poprawne odpowiedzi.. Lucia / 5 Grammar 5 Wybierz poprawne odpowiedzi.. Please enter your credentials below!W zadaniach 1-7 wybierz wyraz, który poprawnie uzupełnia luki w obydwu zdaniach.. Wybierz właściwe słowo.. Wstawione wyrazy zostały pogrubione w tłumaczeniu.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk (11.1.-11.3.. (przykład) 2. doctor (Fred pojechał do Odpowiedź na zadanie z English Class A1+.. jedną odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą, np. gdy wybrałeś odpowiedź E: 8.. Zarówno odpowiedzi jak i Zadanie w formie PDF znajdziesz na dole strony..

1 Wybierz poprawne odpowiedzi.

7.Bezpłatna usługa Google szybko przetłumaczy słowa, wyrażenia i strony internetowe z polskiego na ponad 100 innych języków i odwrotnie.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt