Plan pracy godzin wychowawczych klasa 6
Bezpieczna droga do i ze szkoły 4.. 5.Dokument zawiera tematykę godzin wychowawczych dla klasy V szkoły podstawowej.. Wykaz uczniów z orzeczeniami Poradni psychologiczno - pedagogicznej 5.. Prawa i obowiązki ucznia- statut szkoły- praca w grupach 3.. Lista obecno ści na zebraniach z rodzicami .Plany, programy.. Strona zawiera informacje z życia uczniów oraz nauczycieli szkoły.. TEMAT.. PŁKA JANA POKRZYWY W ZESPOLE SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W CZYŻOWIE SZLACHECKIM Program uwzględnia w różnym stopniu wiele kierunków pracy z uczniami .Tematy godzin wychowawczych w klasie 6.. 3.PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO OPRACOWANY DLA KLAS IV - VI ( z tematyką godzin wychowawczych) opracowały: Magdalena Frőhlich.. Cele główne: Uczeń zna swoje mocne i słabe strony, potrafi nad nimi panować.Oficjalna strona szkoły podstawowej nr 82 w Krakowie im.. Informacje, opinie Pedagoga szkolnego 6.. CELE I ZADANIA WYCHOWAWCZE.. oraz budowanie poczucia więzi z grupą.. Bardziej szczegółowoKompetencje społeczne i ich nauczanie to pojęcia odmieniane ostatnio w edukacji przez wszystkie przypadki.. Zapoznanie z kryteriami oceniania zachowania i z przedmiotów.. św. Jadwigi Królowej Polski.. Informacje o uczniach korzystaj ących z pomocy społecznej 7.. 4.Sporządzenie klasowego kontraktu.. Konspekty zostały zebrane w cztery działy:5.. Działania wychowawcze -zabawy integrujące grupę, -pomoc koleżeńska, -praca w grupie, -udział w imprezach szkolnych i klasowych, Okres realizacji 2.Komunikowanie się z rówieśnikami i dorosłymi..

Propozycje tematyki godzin wychowawczych 3.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY VId.. sygn.. Wybór samorządu klasowego, ustalenie planu pracy - Dyskusja z wnioskami, samoocena.. Plan pracy w nowym roku szkolnym, kalendarz imprez klasowych.. Cele operacyjne Tematy godzin wychowawczych Formy realizacji Termin Uwagi Plan pracy wychowawczej klasy V.. 5.Poznajemy się wzajemnie.. Plan uwzględnia również priorytety Ministra Edukacji oraz wytyczne Kuratora Oświaty w Gdyni.. Plan wycieczek i wyj ść klasy z wychowawc ą 4.. Nowy rok szkolny - pogadanka, oczekiwania i plany.. 3.Zapoznanie uczniów z WSO, statutem szkoły oraz regulaminami obowiązującymi na terenie szkoły.. Każde z opracowań zawiera na wstępie część teoretyczną, umożliwiającą nauczycielowi zgłębienie tematu lekcji.. Poczucie współodpowiedzialności za klasę 2.2 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLASA TO MY Zadania szczegółowe 1.Wdrażanie do współżycia w grupie i klasie.. Oczywiście jak zawsze znajdują się tacy, którzy będą w nich widzieli panaceum na wszystkie możliwe bolączki współczesnej szkoły, ale i tacy, którzy uznają to za kolejną chwilową modę, niespecjalnie wartą, by się nią na poważnie zainteresować.TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE IV ..

Scenariusze godzin .

TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH 1.. Planowane efekty działań wychowawczych: Uczeń zna swoje prawa i obowiązki.. Program wychowawczy klasy dla gimnazjum / Edyta Sztyler Program jest opracowany dla klas I-III gimnazjum.. FORMY REALIZACJI.. Dorota Grzesiak.. Tematyka godzin wychowawczych: - Zapoznanie ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 1.. ODPOWIE-DZIALNI.. Dodatkowo na stronie znajdują się strony poszczególnych klas, na których ich wychowawcy umieszczają .Plan pracy wychowawczej klasy IV.. Dzień Chłopaka i Dzień Kobiet w naszej klasie.. TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH KLASY VI 1.. Magdalena Gubernat SZKOŁA PODSTAWOWA IM.. Program wychowawczy liceum .. 3.Wybór samorządu klasowego.. Udział w akcji - " Sprzątanie Świata " idea akcji i jej cele Październik 1.. Kto potrzebuje pomocy koleżeńskiej w naszej klasie?. - nasze „paczki" i motywy przynależności do nich.TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY V Wrzesień 1.. Wybór samorządu klasowego, ustalenie planu pracy.. Ja w szkole.. Dudziak Urszula: Wychowanie w klasie szkolnej.. Plan pracy godzin wychowawczych w klasie VI na rok szkolny 2008/2009 Tematy i cele edukacyjne Korelacja ze ścieŝką edukacyjną Sposoby realizacji 1.Wybór samorządu klasowego, prawa i obowiązki ucznia..

Planowanie i organizowanie własnej pracy.

Przy realizacji niniejszego programu są przewidziane różnorodne formy pracy z uczniami.Oficjalna strona szkoły podstawowej nr 82 w Krakowie im.. Postarajmy się być dobrym zespołem klasowym .. -kształtowanie .. NA ROK SZKOLNY 2013/2014 .. Załóż konto i korzystaj z materiałów!Plan pracy godzin wychowawczych w klasie VI.. Wybory samorządu klasowego 2.. Pozostałe lekcje przeznaczone są na apele, wyjścia lub .. 9 Wartość pracy w życiu każdego człowieka.2.Organizacja pracy w naszej szkole.. W szczególności sekcje dla uczniów, nauczycieli, rodziców, dane kontaktowe oraz galerie ze zdjęciami z wydarzeń szkolnych.. Wybór .. -Dzień Chłopaka w naszej klasie.. W szczególności sekcje dla uczniów, nauczycieli, rodziców, dane kontaktowe oraz galerie ze zdjęciami z wydarzeń szkolnych.. Ø Kształcenie umiejętności pracy w zespole.Plan Pracy Wychowawczej dla klasy VI d .. Nowy rok szkolny - Pogadanka, prezentacja siebie, oczekiwania i plany.. Plan zawiera 32 tematy.. -stosowanie form i zwrotów grzecznościowych, -zasady kulturalnego komunikowania .Witryna używa plików cookies.. Jakie mamy prawa i obowiązki 5.. Cele główne: Uczeń skutecznie komunikuje się z rówieśnikami w różnych sytuacjach.. Lekcje rozłożone są na poszczególne miesiące z uwzględnieniem świąt przypadających w danym czasie i zawierają treści następujących ścieżek edukacycjnych: edukacja prozdrowotna, edukacja ekologiczna, wychowanie patriotyczne, edukacja czytelnicza i medialna oraz edukacja regionalna.Tematyka godzin wychowawczych dla klas VII 2017/2018 Uwaga: Tematyka oparta jest na planie wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz na głównych kierunkach polityki oświatowej państwa..

Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych.

Ø Kształcenie poczucia odpowiedzialności za własną szkołę.. Dalsze korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację stosowania polityki plików cookies.. Kliknij tutaj, aby nie pokazywać więcej tego powiadomienia., aby nie pokazywać więcej tego powiadomienia.Plan pracy wychowawcy klasowego do realizacji w klasie IV Lp Jednostka tematyczna Cele i zadania Sposób realizacji Ścieżki WRZESIEŃ 1,2 Porządkujemy naszą pracownię.. wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych.. GODZINY WYCHOWAWCZE W KL. 604 SP- ROK SZKOLNY 2012/2013 wychowawca: .. 25.06.2013 Plan na podstawie: - pomysłów własnych - planu pracy grupy wiekowej kl. 6 SP - Programu Profilaktyki ZS nr 20 .plan pracy wychowawczej w klasie szÓstej Cel wychowania: Doskonalenie umiejętności współdziałania podczas nauki, zabawy oraz wypełniania przydzielonych obowiązków w domu i szkole, nawiązywania pozytywnych więzi i relacji w środowisku szkolnym i wobec członków rodziny.Plan godzin wychowawczych klasy VI Katarzyna Kosmalska Plan pracy do godziny wychowawczej dla klasy II gimnazjum Renata Wnukowska Plan pracy na lekcjach wychowawczych w kl.II gimnazjum Magdalena CzubaszekTematyka godzin wychowawczych powinna, więc być stale modyfikowana tak, aby odpowiadała stanowi wiedzy nauczyciela - wychowawcy o zespole klasowym oraz potrzebom uczniów.. wychowawcy wychowawcy wychowawcy wychowawcy SU wychowawcy wychowawcy SU SU,wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, wolontariat wychowawcyPlan godzin wychowawczych na rok szkolny 3. św. Jadwigi Królowej Polski.. Wybory Samorządu Klasowego.. Strona zawiera informacje z życia uczniów oraz nauczycieli szkoły.. • organizacja pracy i wypoczynku • właściwe oświetlenie biurka edukacja prozdrowotna (higiena na coPLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE CZWARTEJ Cel wychowania: Wzmacnianie poczucia swojej wartości, wyrabianie odpowiedzialności za własne i wspólnie podejmowane decyzje.. Oceniamy nasze .1.. Uczeń dba o dobro, bezpieczeństwo własne i innych.PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY 6 NA ROK SZKOLNY 2008/2009 WYCHOWAWCA: JUSTYNA IZAK Najważniejsze założenia planu: · jest powiązany z programem wychowawczym szkoły, który w swoich zadaniach preferujeprzewodniczącego klasy 2.. Plan wychowawczy dla klas IV / Joanna Łukasiewicz Plan pracy wychowawczej szkoły.. Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych.. Wybieramy samorząd klasowy.-uczeń zna umiejętności i postawy, jakie powinien nabyć w ciągu 3 lat nauki.6 2.3 Przewidywane rezultaty pracy wychowawczej Dla potrzeb efektywnego i czytelnego projektowania pracy wychowawczej zespół na-uczycielski posługuje si ę uproszczonym zestawem podstawowych dla naszej pracy wy- chowawczej umiej ętno ści, który: • jest podstaw ą do konstruowania narz ędzi oceny i opisu rozwoju umiej ętno ści naszychPlan pracy wychowawców klas VII na rok szkolny 2017/2018 .. Klasowy regulamin zachowania w klasie i szkole, przypomnienie praw i obowiązków ucznia..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt