Procesy endogeniczne prezentacja
Teoria tektoniki płyt, teoria ekspansji Ziemi.. Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.Procesy te dostarczają także ciepła, co umożliwia utrzymanie temperatury ciała na poziomie wyższym od temperatury otoczenia (termoregulacja).. Ruchy epejrogeniczne i izostatyczne.. Trzęsienia ziemi, ruchy epejrogeniczne i izostatyczneProcesy wewnętrzne (endogeniczne) - zachodzą dzięki działaniu sił wewnętrznych, których źródłem jest energia wnętrza Ziemi.Procesy te przekształcają powierzchnię naszej planety modelując jej rzeźbę.. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji.. Etap pierwszy Konkursu rozpoczyna się z chwilą nadesłania zgłoszenia (zgodnie z §1 pkt 4).. Problemy współczesnego świata (prezentacje 5 i 6)".- Prezentacja/projekt 2 - Sprawdzian (praca pisemna) z wykorzystaniem różnych źródeł informacji 3 - Sprawdzian/ test sprawdzający treści z działu 4 Nadto waga innych form wg ustaleń nauczyciela uczącego w danym oddziale.. Procesy zewnętrzne mogą być: erozyjne (niszczące) lub .Rozdział 5.. W procesach endogenicznych istotną rolę odgrywająGeologiczne procesy wewnętrzne i zewnętrzne Procesy wewnętrzne - ENDOGENICZNE Procesy zewnętrzne - EGZOGENICZNE Zlodowacenia w Polsce ZASIĘGI ZLODOWCEŃ OSADY I FORMY POLODOWCOWE na Niżu Polskim w Tatrach i Karkonoszach w strefie peryglacjalnej (na przedpolu lodowca)1..

Procesy endogeniczne" (poziom rozszerzony) 6.

Ruchom tego typu nie towarzyszą deformacje ani fałdowania warstw skalnych.Procesy endogeniczne i egzogeniczne.. Szczegółowe wymagania edukacyjne.Geologiczne procesy minerało- i skałotwórcze Geologiczne procesy minerało- i skałotwórcze mogą zachodzić w głębszych strefach skorupy ziemskiej, są to procesy endogeniczne (endon - wewnątrz) lub na jej powierzchni i są to procesy egzogeniczne (egzon - zewnątrz).. 'endon', wewnątrz; 'genos', pochodzenie) - procesy geologiczne wywołane energią wnętrza Ziemi.Procesy te powodują przemieszczanie materii w skorupie i górnym płaszczu Ziemi, wpływając na rozmieszczenie i przebieg plutonizmu i wulkanizmu, procesów sejsmicznych, lądotwórczych, górotwórczych itp.Procesy endogeniczne Procesy endogeniczne to: Ruchy lądotwórcze Epejrogeneza, ruchy lądotwórcze, ruchy epejrogeniczne, powolne ruchy wynoszące lub zanurzające w głąb litosfery znaczne fragmenty skorupy ziemskiej..

Procesy endogeniczne i ich relacja do innych dyscyplin nauk przyrodniczych.

Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe.§ 2.. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji.. Można je podzielić na: zewnętrzne (egzogeniczne) dążące do zrównana powierzchni.. Góry - jednostki morfologiczne o dużej wysokości względnej i bezwzględnej i dużym zróżnicowaniu rzeźby.GEOLOGICZNE PROCESY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE.. Miejscami największej koncentracji gór o najwyższych wysokościach, są obszary graniczne płyt litosfery, zwłaszcza te, których granice są zbieżne.Wietrzenie oraz ruchy masoweProcesy egzogeniczne (procesy zewnętrzne) to procesy geologiczne zachodzące na powierzchni Ziemi wywołane przez czynniki działające na skorupę ziemską od zewnątrz.. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe.Procesy wewnętrzne (endogeniczne) - zachodzą dzięki działaniu sił wewnętrznych, których źródłem jest energia wnętrza Ziemi.Procesy te przekształcają powierzchnię naszej planety modelując jej rzeźbę.. Procesy geologiczne a ukształtowanie terenu .. Test on-line zostanie uaktywniony 11 marca 2020 r. o godzinie 10.00 (test będzie uruchomiony pod adresem przesłanym dla szkół w e-mailu)..

Trudno dokładnie opisać budowę wnętrza Ziemi i kształtujące ją procesy.

Zajmuje się tym nauka zwana geologią geologią.Wiercenia, zwłaszcza te najgłębsze, dają nam mnóstwo informacji, ale tylko o budowie górnej części skorupy ziemskiej skorupy ziemskiej.Pozwalają wydobyć skały i zbadać je oraz zmierzyć ciśnienie i temperaturę .Rzeźba powierzchni Ziemi zmienia się pod wpływem oddziaływania na nią różnych sił rzeźbotwórczych.. Powierzchnia ziemi podlega działaniom tych dwóch przeciwstawnych sobie sił.Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli.. Procesy egzogeniczne (procesy zewnętrzne) to procesy geologiczne zachodzące na powierzchni Ziemi wywołane przez czynniki działające na skorupę ziemską od zewnątrz.. GEOGRAFIA FIZYCZNA ŚWIATA (ZAKRES ROZSZERZONY) - "5.. Etap pierwszy 1.. Gdyby na powierzchnię Ziemi nie wpływały geologiczne procesy wewnętrzne geologiczne procesy wewnętrzne, to wszystkie warstwy skalne byłyby ułożone poziomo - od najstarszych (usytuowanych głębiej) po najmłodsze.Siły wewnętrzne poprzesuwały jednak skały, powodując zmiany w ich układzie.Nowa aplikacja Da Vinci Kids jest już dostępna!. Pobierz teraz: Grunt pod naszymi stopami nie jest tak nieruchomy, jak .. Wpływają one na rozmieszczenie i przebieg plutonizmu, czyli przemieszczania się magmy w obrębie skorupy ziemskiej bez wydostania się jej ponad powierzchnię ziemi .Procesy wewnętrzne (endogeniczne) ..

Procesy endogeniczne, Rozdział V podręcznika Oblicza geografii 1, zakres rozszerzony dla Klasa II.

Prezentacja multimedialna z działu "V.. Wnętrze Ziemi.. Skąd czerpiemy wiedzę o budowie Ziemi?. Procesy wewnętrzne - ENDOGENICZNE Procesy zewnętrzne - EGZOGENICZNE _____ Powierzchnia Ziemi poddana jest ciągłemu działaniu procesów geologicznych kształtujących jej obraz.. Jest to skutek czynników endogenicznych, czyli związanych z działalnością wnętrza Ziemi.. Wnętrze Ziemi.. Do procesów egzogenicznych zaliczamy: wietrzenie;Procesy Egzogeniczne, test z geografii Test z zakresu procesów egzogenicznych.. Prowadzą do zrównania powierzchni Ziemi.. Na powierzchni Ziemi działają procesy geologiczne wewnętrzne - endogeniczne - i procesy geologiczne zewnętrzne - egzogeniczne.. A.6.Test Wnętrze Ziemi.. Procesy endogeniczne (prezentacje od 5 do 9)" 2. wewnętrzne (endogeniczne) pochodzące z wnętrza Ziemi, powodujące zróżnicowanie powierzchni.. Formowanie i ewolucja Układu Słonecznego, geologia planetarna.. Wpływają one na rozmieszczenie i przebieg plutonizmu, czyli przemieszczania się magmy w obrębie skorupy ziemskiej bez wydostania się jej ponad powierzchnię ziemi .Procesy poznawcze - procesy tworzące i modyfikujące struktury poznawcze (reprezentacje umysłowe) w systemie poznawczym (w umyśle), będące przedmiotem badań kognitywistyce i psychologii poznawczej.Można stwierdzić, że procesy poznawcze służą do tworzenia i modyfikowania wiedzy o otoczeniu, jaka kształtuje zachowanie (służą poznawaniu otoczenia).A.1.. Procesy zewnętrzne mogą być: erozyjne (niszczące) lub akumulacyjne (twórcze).. Źródłem tych procesów jest energia: - zewnętrzna - pochodząca od Słońca; - wewnętrzna - pochodząca z wnętrza Ziemi (jądra).Procesy endogeniczne, procesy wewnętrzne (gr.. Zewnętrzne i wewnętrzne geosfery Ziemi oraz ich wzajemne oddziaływanie.. Prezentacja projektu - „Człowiek w obronie krajobrazu" .. Litosfera - procesy endogeniczne , Część 1 , Geografia dla maturzysty ZR , Geografia , Szkoły ponadgimnazjalne , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plProcesy endogeniczne (wewnętrzne - wywołane energią z wnętrza Ziemi): - trzęsienia Ziemi - plutonizm - wulkanizm - ruchy górotwórcze - ruchy lądotwórcze RUCHY GÓROTWÓRCZE..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt