Adblue karta charakterystyki grupa azoty
poczt.. poczt.. WYMAGANIA 2.1.Title: Rysunek2 Author: Grzegorz Klimek Created Date: 10/6/2014 8:22:26 AMStrona głównaGrupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A.. Strona 1 z 26 1.. "AUTOS" Spólka z o.o. Unii Europejskiej 2B 860 50 Solec Kujawski, Poland +48 723 660 000 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.Azak.grupaazoty.comSpółka wchodząca w skład grupy kapitałowej PKN ORLEN, zajmująca się produkcją i dystrybucją środków smarnych dla motoryzacji oraz przemysłu, płynów eksploatacyjnych i kosmetyków.. wiedza z zakresu procesu logistycznego i produkcyjnego oraz ogromny potencjał Grupy Azoty to główne czynniki odpowiedzialne za stały dostęp do produktu.. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy.. AdBlue ® to chemiczny ciekły produkt, który jest nietoksyczny, bezwonny, bezbarwny, bezpieczny dla otoczenia i przyjazny dla środowiska.. STRONA 2 Z 10 KARTA CHARAKTERYSTYKI: DWUTLENEK WĘGLA, SKROPLONY Zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 wraz z późniejszymi zmianami Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla środowiska.. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia Bardziej szczegółowo Karta charakterystyki Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1..

Zagrożenia dla zdrowia człowiekaDane dotyczace dostawcy karty charakterystyki 1.3.

Grupa Azoty Zaktady Azotowe Kedzierzyn Spótka Akcyjna skr.. STRONA 3 Z 23 KARTA CHARAKTERYSTYKI: PULAN ® Zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 wraz z późniejszymi zmianami P337 + P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.. Grupa Azoty S.A. 33-101 Tarnów, ul. E. Kwiatkowskiego 8 +4814 633 07 81 ÷85 Fax +4814 633 07 18 kontakt do osoby odpowiedzialnej za kartę: [email protected] 1.4.. 163, ul. Mostowa 30A, 47-220 Kedzierzyn-Kožle 1+48 77/ 481 20 00 (centrala) ka [email protected] Policja Straž požarna .. aZOTY Karta Charakterystyki .. 163, ul. Mostowa 30A, 47-220 Kedzierzyn-Kožle 1+48 77/ 481 20 OO (centrala) [email protected] Policja Straž požarnaKARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1907/2006 wersja SDS-ZChP-014/13 02 .. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. Internet: grupaazoty.com ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police Telefon nr: + 48 91 317 1090NOXy ® to komplementarne rozwiązanie Grupy Azoty, oferujące AdBlue ®1 w najwyższej jakości.. Dzięki temu mamy pewność, że dystrybucja AdBlue® odbywa się z zachowaniem restrykcyjnych standardów dotyczących transportu oraz przechowywania produktu, zgodnie z normą ISO 22241-3 oraz ISO 22241-4 - w odpowiedniej temperaturze oraz w .Zarząd Spółki pod nazwą Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej „Spółka") na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U..

: +48 14 637 37 37 fax: +48 14 633 07 18 ...AdBlue Karta charakterystyki 20.02.2013 ZAK Kędzierzyn.

AdBlue przeznaczony jest do pojazdów zasilanych silnikami Diesla (szczególnie ciężarowych), które mają zainstalowany specjalny zbiornik na ten roztwór.Stawiamy wysokie wymagania firmom współpracującym z zakładami produkcyjnymi Grupy Azoty w Puławach, Kędzierzynie-Koźlu oraz Policach.. 163, ul. Mostowa 30A, 47-220 Kedzierzyn-Kožle /+48 77/ 481 20 00 (centrala) [email protected] Policja Straž poŽarnaGrupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A.. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 24-110 Puławy, Poland +48 (81) 886 34 31 +48 (81) 565 30 00 P.W.. Wysoka jakość oraz czystość AdBlue ® wymagane są zarówno na etapie produkcji, jak i podczas transportu oraz przechowywania.karta produktu produkt uszczelnienie mechaniczne uszczelnienie podwÓjnego dziaŁania przeznaczenie pompa wirowa pozioma medium o duŻej agresji chemicznej karta charakterystyki.. [email protected]ór saletrzano-mocznikowyMocznik.pl - karta charakterystyki - Police PDF (263.23 KB) Mocznik granulowany 46% - karta charakterystyki PDF (3.67 MB) .. Grupa Azoty S.A. jednostka dominująca Grupy Kapitałowej Grupa Azoty..

Nazwa Adres Telefon Osoba odpowiedzialna za kart€ charakterystyki (e-mail) Numer telefonu alarmowego 1.4. poczt.

poczt.. 163, ul. Mostowa 30A, 47-220 Kedzierzyn-KoŽIe /+48 77/ 481 20 OO (centrala) karta [email protected] PolicjaGrupa Azoty Zaklady Azotowe Kedzierzyn Spólka Akcyjna skr.. Nawet w przypadku polania rąk płynem AdBlue, wystarczy dokładnie umyć je wodą.Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A al.. NUMER TELEFONU ALARMOWEGO Służby ratunkowe: 112 Pomoc merytoryczna Grupy Azoty S.A.: +4814 637 21 00, 637 31 00 czynne całą dobęKARTA CHARAKTERYSTYKI SD zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1907/2006 S -ZChP 018/07 wersja 09 Roztwór mocznika 32,5% .. (inaczej AdBlue .. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. Internet: grupaazoty.com ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police .Co to jest AdBlue Jest to roztwór wodny mocznika o jego wysokim stężeniu - 32,5%.. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.Karty charakterystyki W tym dziale udostępniamy do pobrania zestaw kart charakterystyki produktów oraz specyfikacje techniczne do zastosowań w sektorze przemysłowym oraz sektorze produkcji pasz.. ul. Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnów, Polska tel.. Najwyższą jakość produktów potwierdzają aprobaty producentów: Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo, BMW, Siemens.Gustawa Eiffel a 14 tel..

charakterystyki (e-mail) Numer telefonu alarmowego Grupa Azoty Zaklady Azotowe Kedzierzyn Spólka Akcyjna skr.

Tysiąclecia Państwa PolskiegoGrupa Azoty jako producent AdBlue .. Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A. +48 81 565 23 25 Al.. uszczelnienie mechaniczne, kompaktowe podwÓjne, odciĄŻone.. poczt.. 163, ul. Mostowa 30A, 47-220 Kędzierzyn-Koźle Nr telefonu dostawcy /+48 77/ 481 20 00 E-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki [email protected] 1.4.Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki Nazwa Adres Telefon Osoba odpowiedzialna za kart?. Fespol ® 14 - Karta charakterystykiDane dotyczace dostawcy karty charakterystyki Nazwa Adres Telefon Osoba odpowiedzialna za karte charakterystyki (e-mail) Numer telefonu alarmowego Grupa Azoty Zaktady Azotowe Kedzierzyn Spótka Akcyjna skr.. Inne zagrożeniaAdBlue należy uzupełnić, gdy zasygnalizuje to odpowiednia kontrolka na desce rozdzielczej.. 163, ul. Mostowa 30A, 47-220 Kedzierzyn-Kožle /+48 77/ 481 20 00 (centrala) karta [email protected] Policja Straž požarnaKARTY CHARAKTERYSTYKI tel.. uszczelnienie niezaleŻne od kierunku obrotu.Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A.. PRZEDMIOT WARUNKÓW TECHNICZNYCH Przedmiotem Warunków Technicznych jest wodny roztwór mocznika o st ężeniu 32,5% i nazwie handlowej NOXy ® (inaczej AdBlue ® 1), o wysokiej czysto ści bez dodatku substancji obcych.. poczt.. Certyfikat jakości Kędzierzyn Kożle 09.08.2014.. Kiedy podda się go działaniu wysokiej temperatury, uwalnia się z niego amoniak, który pomaga zredukować szkodliwe związki w spalinach.. Nazwa Adres Telefon Osoba odpowiedzialna za karte charakterystyki (e-mail) Numer telefonu alarmowego Grupa Azoty Zaklady Azotowe Kedzierzyn Spólka Akcyjna skr..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt