Rolnictwo danii i węgier notatka

Rolnictwo to ważny dział gospodarki państwa (inne działy to przemysł i usługi).. Proszę mam na jutro Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Temat : Rolnictwo Danii i Węgier.. Rolnictwo Węgier, charakteryzuje: answer choices .. Podstawą rolnictwa duńskiego jest hodowla bydła mlecznego i trzody chlewnej.. 3) Warunki rozwoju rolnictwa: a) przyrodnicze, np. klimat, gleby, b) pozaprzyrodnicze, np. mechanizacja rolnictwa .Napisz notatkę z geografii z tematu Rolnictwo Danii i Węgier.. Państwo Powie…


Czytaj więcej