Cechy języka polityki i jego współczesne oblicze

Charakterystyczne, specyficzne cechy poetyckiego języka Różewicza - rozbijanie skostniałych, dawnych znaczeń naszego języka, częste grupowanie wielu wyrazów na zasadzie ich wyliczeń.. Może się to wydać o tyle zaskakujące, że jeszcze niecałe sto lat temu1 Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Słowa na czasie cz. 2 Numer i temat lekcji Środki dydaktyczne Teksty i materiał ilustracyjny Zagadnienia Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Liczba godzin Odniesi…


Czytaj więcej