Cechy charakterystyczne dla lasów równikowych sawann pustyń
Żeby wyciąć jedno drzewo, niszczy się często wiele hektarów lasu.. 2009-12-29 16:06:02 Załóż nowy klubGłówne cechy klimatu lasów liściastych: - klimat umiarkowany ciepły - ciepłe lato - niezbyt mroźna zima z opadami śniegu i spadkami temperatur poniżej 0°C - lasy zmieniają wygląd wraz ze zmianą pór roku - drzewa są odporne na niekorzystne dla nich zjawiska (lato: kilka tygodni bez opadów, zima: znaczne spadki temperatury powietrza) Wiadomości zaczerpnięte z mojego podręcznika.typowe dla lasów równikowych oraz lasów liściastych i mieszanych wyjaśnia znaczenie terminów: sawanna, step wskazuje na mapie strefy sawann i stepów wymienia gatunki roślin i zwierząt charakterystyczne dla sawann i stepów wyjaśnia znaczenie terminu pustynia wskazuje na mapie obszary występowania pustyń gorących i pustyń lodowych .typowe dla lasów równikowych oraz lasów liściastych i mieszanych wyjaśnia znaczenie terminów: sawanna, step wskazuje na mapie strefy sawann i stepów wymienia gatunki roślin i zwierząt charakterystyczne dla sawann i stepów wyjaśnia znaczenie terminu pustynia Uczeń: wyjaśnia różnicę między pogodą a klimatem odczytuje z klimatogramu· rozpoznaje rośliny i zwierzęta typowe dla lasów równikowych oraz lasów liściastych i mieszanych · wyjaśnia znaczenie terminów: sawanna, step · wskazuje na mapie strefy sawann i stepów · wymienia gatunki roślin i zwierząt charakterystyczne dla sawann i stepów · wyjaśnia znaczenie terminu pustyniaCechą charakterystyczną krajobrazu stepów jest występowanie: answer choices ..

Najwyższe sumy opadów są charakterystyczne dla: answer choices .

Amplituda roczna temperatury wynosi 28 stopni Celsjusza.typowe dla lasów równikowych oraz .. omawia charakterystyczne cechy klimatu stref sawann i stepów •opisuje na podstawie ilustracji świat Uczeń: • wskazuje na mapie klimatycznej obszary o najwyższej oraz .. charakterystyczne dla pustyń gorących i pustyń lodowych .Warunki panujące na pustyni są skrajnie niekorzystne, a nawet niebezpieczne dla życia człowieka i większości organizmów.. Cechy klimatu to: - brak pór roku, - wysokie sumy opadów w ciągu roku (niemal codziennie padają ulewne deszcze - tzw. deszcze zenitalne), - panuje wysoka wilgotność powietrza, - wysoka temperatura powietrza w ciągu roku.. lasów równikowych.lasów równikowych oraz klimat strefy lasów liściastych i mieszanych • omawia na podstawie ilustracji warstwową budowę lasów strefy umiarkowanej • wyjaśnia znaczenie terminów: preria, pampa • omawia charakterystyczne cechy klimatu stref sawann i stepów • opisuje na podstawie ilustracji świat roślin i zwierząt pustyń gorących iklimat strefy wilgotnych lasów równikowych oraz klimat strefy lasów liściastych i mieszanych •omawia na podstawie ilustracji warstwową budowę lasów strefy umiarkowanej wyjaśnia znaczenie terminów: preria, pampa omawia charakterystyczne cechy klimatu stref sawann i stepów •opisuje na podstawie ilustracji Uczeń:typowe dla lasów równikowych oraz lasów liściastych i mieszanych wyjaśnia znaczenie terminów: sawanna, step wskazuje na mapie strefy sawann i stepów wymienia gatunki roślin i zwierząt charakterystyczne dla sawann i stepów wyjaśnia znaczenie terminu pustynia wskazuje na mapie obszary występowania pustyń gorących i pustyń lodowych .· rozpoznaje rośliny i zwierzęta typowe dla lasów równikowych oraz lasów liściastych i mieszanych · wyjaśnia znaczenie terminów: sawanna, step · wskazuje na mapie strefy sawann i stepów · wymienia gatunki roślin i zwierząt charakterystyczne dla sawann i stepów · wyjaśnia znaczenie terminu pustyniaWymagania edukacyjne z geografii dla klasy 5 oparte na Programie nauczania geografii w szkole podstawowej - Planeta Nowa autorstwa Ewy Marii Tuz i Barbary Dziedzic 18 Wymagania edukacyjne Wymagania na poszczególne oceny konieczne (ocena dopuszczająca) podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) dopełniające (ocena bardzo .1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z geografii dla ucznia klasy V oparte na Programie nauczania geografii w szkole podstawowej - Planeta Nowa autorstwa Ewy Marii Tuz i Barbary Dziedzic..

Strefa lasów równikowych zajmuje 9 % powierzchni lądów.Cechy charakterystyczne glonów ?

podzwrotnikowym.. okołobiegunowym.. Ze względu na to, że drzewostan jest wielogatunkowy, na jednym hektarze można znależć najwyżej kilka drzew poszukiwanego gatunku.. 2012-02-25 13:22:58; cechy charakterystyczne dla klasycyzmu 2010-01-26 13:22:27warstwową budowę lasów strefy umiarkowanej wyjaśnia znaczenie terminów: preria, pampa omawia charakterystyczne cechy klimatu stref sawann i stepów •opisuje na podstawie ilustracji świat roślin i zwierząt pustyń gorących i pustyń lodowych wymienia cechy charakterystyczne klimatu śródziemnomorskiego wymienia obiekty turystyczne w .Klimat równikowy jest to klimat, który panuje w strefie wilgotnych lasów równikowych.. Na pustyni można jednak przeżyć.. Oceną śródroczną objęte są wymagania zawarte w rozdziałach: I i II, a oceną roczną wymagania zawarte w rozdziałach: III i IV.Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 5 oparte na Programie nauczania geografii w szkole podstawowej - Planeta Nowa autorstwa Ewy Marii Tuz i Barbary Dziedzic DZIAŁ 1 Mapa Polski ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca wyjaśnia znaczenie terminów: mapa, skala, legenda mapyrozpoznaje rośl iny i zwierzęta typowe dla lasów równikowych oraz lasów liściastych i mieszanych wyjaśnia znaczenie terminów: sawanna, step wskazuje na mapie strefy sawann i stepów wymienia gatunki roślin i zwierząt charakterystyczne dla sawann i stepów wyjaśnia znaczenie terminu pustyniatypowe dla lasów równikowych oraz lasów liściastych i mieszanych • wyjaśnia znaczenie terminów: sawanna, step • wskazuje na mapie strefy sawann i stepów • wymienia gatunki roślin i zwierząt charakterystyczne dla sawann i stepów • wyjaśnia znaczenie terminu pustynia • wskazuje na mapie obszary występowania pustyń gorących .typowe dla lasów równikowych oraz lasów liściastych imieszanych • wyjaśnia znaczenie terminów: sawanna, step • wskazuje namapie strefy sawann istepów • wymienia gatunki roślin izwierząt charakterystyczne dla sawann istepów • wyjaśnia znaczenie terminu ..

DZIAŁ 1 - Odkrywamy tajemnice naszej planety ... wymienia cechy charakterystyczne krajobrazu alpejskiego.

we wszystkich strefach klimatycznych.. W szczególnych przypadkach np. długotrwała choroba na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów (adnotacja w zeszycie ucznia).równikowych oraz klimat strefy lasów liściastych i mieszanych w klimacie morskim i omawia na podstawie ilustracji warstwową budowę lasów strefy umiarkowanej wyjaśnia znaczenie terminów: preria, gorących i pustyń lodowychpampa omawia charakterystyczne cechy opisuje na podstawie ilustracji świat roślin i zwierząt pustyń gorących i .lasów równikowych oraz klimat strefy lasów liściastych i mieszanych •omawia na podstawie ilustracji warstwową budowę lasów strefy umiarkowanej • wyjaśnia znaczenie terminów: preria, pampa • omawia charakterystyczne cechy klimatu stref sawann i stepów Uczeń: • wskazuje na mapie klimatycznej: obszary o najwyższej oraz Niektóre rośliny i zwierzęta przystosowały się do warunków gorących pustyń..

Lasy równikowe inaczej nazywane tropikalnymi lasami deszczowymi lub lasami wiecznie zielonymi stanowią jedna trzecią powierzchni wszystkich lasów na świecie.

Lasy równikowe rosną na terenach gdzie jest bardzo wysoka temperatura i występują obfite opady deszczowe, dzięki takim warunkom atmosferycznym, lasy te bardzo szybko rosną i .Lasy równikowe, pustynie, sawanny - podstawowe informacje Lasy równikowe Na całej kuli ziemskiej w pobliżu równika występują LASY RÓWNIKOWE.. Występuje w nim wiele gatunków zwierząt np. hipopotamy, goryle, szympansy , słonie, okapi oraz najbardziej przystosowany do takich warunków lampart.Lasy równikowe eksploatuje się inaczej niż lasy europejskie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt