Wydział środowiska urząd miejski w gdańsku referat przyrody i rolnictwa siedzibą wydziału
Adres: ul. Piekarnicza 16, 80-126 Gdańsk .. Dyrektor Wydziału - Maciej Lorek Zastępca Dyrektora, Kierownik Referatu Polityki Ekologicznej - Dagmara Nagórka-Kmiecik Sekretariat.. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 GdańskIV piętro, pokój nr 436tel.. Miejski Zespół ds .Naczelnik Alfred Sobczak.. NIECZYNNY jest punkt przy al.. Tryb odwoławczy:Godziny otwarcia pn-wt 8:00 - 16:00 śr 8:00 - 17:00 czw 8:00 - 16:00 pt 8:00 - 15:00 Referat Wymiaru Podatków i Referat Wymiaru Podatku od Nieruchomości Osób Fizycznych Wydziału Budżetu Miasta i Podatków nie przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 11:00-16:00.Szczegółowy Regulamin Organizacyjny Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.. Gdańsk, Kartuska 5.. Koordynator Radców Prawnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku.. 171 - geodezja, gospodarka nieruchomościami wew.. Karkonoskiej.. Gdańsk, Nowe Ogrody 8/12.. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej .Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku.. Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku.. Gdańsk, Nowe Ogrody 8/12.. : 58 768 82 33Departament Środowiska i Rolnictwa Gdańsk Urząd wojewódzki i marszałkowski Adres do korespondencji:ul. Okopowa 21/27,80-810 Gdańsk Departament Środowiska i RolnictwaWydział Środowiska Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Przyrody i Rolnictwa siedziba wydziału 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 16 pokój nr 2, 4, 5 (parter) tel..

Tryb odwoławczy: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk (ewentualnie innego organu II ...Miasto Gdańsk.

Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk.. Referat Przyrody i Rolnictwa.. Edukacja i Sport .. Środowisko .. Gdańsk, Nowe Ogrody 8/12 .. 32 28 36 135 i 195 [email protected] Godziny przyjmowania stron w Wydziale Komunikacji: Poniedziałek: 7.30 - 17.30 Wtorek: 7.30 - 15.00 Środa 7.30 - 12.00 - Wydział Komunikacji nie przyjmuje stron w środy w godz.: 12.00 - 15.00.. Urząd Miejski w Gdańsku.. +48 71 777 77 77 faks +48 71 777 86 55 e-mail: [email protected] W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. skrzynka podawcza: ePUAP /UMGDA/SkrytkaESPWydział Środowiska Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Przyrody i Rolnictwa siedziba wydziału 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 16 pokój nr 2, 4, 5 (parter) tel.. W strukturze Wydziału Gospodarki Gruntami, Architektury i .Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk NIP: 583-10-66-122 REGON: 000514242 tel.. 58 768 82 09, 58 768 82 33, 58 768 82 12, 58 768 82 34, 58 768 82 04, 58 768 82 03, Tryb odwoławczy: Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w .Wydział Środowiska Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Przyrody i Rolnictwa siedziba Wydziału 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 16. informacja i koordynacja sporządzania zaświadczeń pokój nr 11 (parter) tel.. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia tel (58) 66 88 000 Nazwę wydziału przygotowującego dane: Wydział Środowiska -koordynacja Współpraca: Referat Statystyki, Wydział Geodezji, Referat Promocji, Wydział Integracji Europejskiej, Referat Współpracy z Zagranicą., Biuro Inżynierii Transportu.Naczelnik Wydziału: Eugeniusz Malinowski Numery telefonów: 32 244 90 00 do 10, wew..

Realizowane funkcje: ochrona i kształtowanie środowiska, gospodarka wodna, ochrona przyrody, geologia i górnictwo, ochrona terenów leśnych, gospodarka energetyczna, kształtowanie postaw prośrodowiskowych.

Kierownik Referatu, wycinka drzew i krzewów.. Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku.. 58 323 6436e-mail: [email protected] Wydział Urbanistyki i Architekturyochrona przyrody i zwierząt, gospodarka leśna, łowiectwo oraz rolnictwo, gospodarowanie środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska, udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,Urząd Miasta Gdyni Al.. 2. p.o. Kierownik Referatu Przyrody i Rolnictwa .Wydział Środowiska Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Przyrody i Rolnictwa siedziba Wydziału 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 16 pokój nr 5 (parter) tel.. Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska.. Oferty pracy w urzędzie Aktualne oferty pracy w urzędzie .WYDZIAŁ KULTURY, TURYSTYKI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ: ul. Żeromskiego 3 45-053 Opole: 77 54 11 421 / 422 / 451 / 452: WYDZIAŁ LOKALOWY: ul. Ozimska 19 45-057 Opole: 77 44 35 742 / 743 / 744: WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA 77 45 11 940 / 77 46 61 084 - REFERAT OCHRONY ZASOBÓW NATURALNYCH I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ: ul.Krawiecka 13 .Wydział Urbanistyki i Architektury Gdańsk Urzędy miejskie Archiwum Wydziału Urbanistyki i Architekturyul..

Wiadomości, sport, kultura, edukacja, komunikacja, kalendarz wydarzeń, informacje urzędowe, mapa, kamery internetoweWydział Środowiska Gdańsk Urzędy miejskie Firmy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie - Katalog branżowy Gdańsk, Gdynia, Sopot.

numer wewnętrzny telefonu 170 Budynek ul. Nowakowskiego 10. wew.. Tryb odwoławczy:Wydział Środowiska Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Przyrody i Rolnictwa siedziba Wydziału 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 16 pokój nr 2, 4, 5 (parter) tel.. 58 768 82 23 wydawanie zaświadczeń pokój nr 11 (parter) tel.. Sprawy do załatwienia.. Zakres Zadań.. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Jak załatwić sprawę.. Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, będąca w posiadaniu jednostek .Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk w ciągu 14 dni od dnia doręczenia/odebrania decyzji, za pośrednictwem Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni.. Czwartek - piątek: 7.30 - 15.00Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator informacyjny, składający się z ujednoliconego systemu stron publikowanych w sieci teleinformatycznej Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.. 172 - rolnictwo, melioracjeWydział Komunikacji Naczelnik Wydziału Alina Staciwa tel.. Opis: Referat Infrastruktury Miejskiej - Kierownik mgr inż. Ewa Oszek pozwolenia oraz decyzje z zakresu gospodarowania odpadami: (32) 776-38-01 pozwolenia zintegrowane: (32) 776-38-01 kanalizacja deszczowa / rowy: (32) 776-38-05Jak załatwić sprawę w wydziale..

Zadania: prowadzenie spraw dotyczących kształtowania środowiska, w tym kształtowania i urządzania terenów zieleni;80-810 Gdańsk Godziny pracy urzędu 7.45-15.45 telefon +48 58 32 68 555 faks: +48 58 32 68 556 Internet www.pomorskie.eu e-mail: [email protected].

; Procesy: wydawanie zezwoleń, uzgodnień i opinii; prowadzenie, nadzór i kontrola prac związanych z .Urząd Miejski Wrocławia 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 tel.. Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej.. Gdańsk, Piekarnicza 16.. Podstawa prawna: Podstawa prawna dotycząca wydania zezwolenia na usunięcie lub przesadzenie drzew lub krzewów oraz naliczenia opłat za usunięcie lub przesadzenie drzew lub krzewów:Sprawy ochrony i kształtowania środowiska w tym ochrona wód, zieleni, jak również zadania z zakresu rolnictwa, leśnictwa, zwierząt, geologii.. Kancelaria Sejmiku .. Referat Przyrody i Rolnictwa pokój nr 2 tel.. Europejski Fundusz Społeczny .. Skowroński Zbigniew.. Zarządzenie Nr 2267/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 września 2020 roku w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału .Dyrektor przyjmuje interesantów: w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00.. Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku.. Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500 fax: +48 58 302 39 41 e-mail: [email protected] elek..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt