Typy genetyczne jezior prezentacja
2012-01-29 21:33:22 Podaj 3 przykłady jezior słodkich i 3 przykłady jezior słonych w Azji.. Wybrzeże to pas terenu po obu stronach linii brzegowej, na którym dostrzegalne są skutki aktualnie trwających procesów brzegowych (np. działalności fal morskich, przyboju, prądów przybrzeżnych).Typy genetyczne jezior.. Ukształtowanie pionowe litosfery na Świecie, w Europie, w Polsce.. Trudno znaleźć granicę pomiędzy jej składnikami, gdyż wzajemnie się przenikają.. Jeziora na Ziemi.. Wielkie Jeziora w Ameryce oraz jezioro Bajkał w Azji magazynują 40% światowych zasobów .. Mają nie tylko duże znaczenie krajobrazowe i biologiczne, ale coraz częściej wykorzystuje się je w gospodarce.metody aktywizujące (np. prezentacja multimedialna Typy genetyczne jezior Polski) praca z mapą ogólnogeograficzną Polski analizowanie jeziorności Polski na podstawie danych statystycznych i map tematycznych analizowanie ryciny dotyczącej wód subartezyjskich w niecce warszawskiejmetody aktywizujące (np. prezentacja multimedialna Typy genetyczne jezior Polski) praca z mapą ogólnogeograficzną Polski analizowanie jeziornościPolski na podstawie danych statystycznych ryciny dotyczącej wód subartezyjskich w niecce warszawskiej analizowanie rozmieszczenia wód mineralnych i termalnych w PolsceKlasyfikacja jezior •Stałe (misy jeziora stale wypełnione wodą) •Okresowe (wypełniają się wodą tylko w określonej porze roku) •Epizodyczne (istnieją bardzo krótko po obfitych opadach) Ze względu na ciągłość zasilania •Odpływowe (zasilają wypływające z nich rzeki)PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU GEOGRAFIA WAŻNA OD ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 IV ETAP EDUKACYJNY - ZAKRES ROZSZERZONY Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Dostrzeganie prawidłowości dotyczących środowiska przyrodniczego, życia i gospodarki człowieka orazTYPY WYBRZEŻY MORSKICH..

Główne typy jezior w Polsce.

Istnieje wiele klasyfikacji jezior.. Jezioro według E. Bajkiewicz-Grabowskiej i Z. Mikulskiego „jest naturalnym zbiornikiem śródlądowym.. Jeziora te charakteryzują się dużą przeźroczystością (>7 m).Pokrywa glebowa na świecie-wytworzyłasięw oparciu o różnetypy klimatu, w którychto zmienia siędopływ energii słonecznej,występująróżnetypy podłożaskalnego, organizmy roślinnei zwierzęce,ukształtowaniaterenu (warunkującpowstanie różnychtypówgleb).. 0.0 / 5 (0 głosów) Komentarze: Nie ma jeszcze żadnego komentarza.. • Powtórz procesy i formy polodowcowe • Pamiętaj o 2 podziałach a) na formy glacjalne i fluwioglacjalne .1.. Pobierz.. Nie zapomnij o mapie!. Edytuj pliki PowerPointa za pomocą Prezentacji.Zapoznanie się z materiałem ze strony 156-161 w podręczniku: JEZIORA · Notatka w zeszycie przedmiotowym, wyszczególnione dwa zagadnienia : 1.. Powierzchnia wszystkich jezior na Ziemi wynosi 2,7 mln km2, co odpowiada 1,8 % ogólnej powierzchni lądów.. Genetyczne typy jezior · Podanie odpowiedzi do pytań nr 1 i 2 ze strony 161 w podręczniku Test w aplikacji quizlet, proszę przećwiczyć materiał, zapoznać się z umiejscowieniem jezior na mapieJeziora oligotroficzne są to najczęściej głębokie jeziora o wąskiej strefie przybrzeżnej..

Warunki powstania jezior 2.

Zasoby wód słodkich zgromadzone w jeziorach są 100-krotnie większe niż w rzekach.. Dzielimy je na : • morenowe : powstały na skutek wypełniania wodą zagłębień na obszarach moreny dennej i czołowej, mają one rozwinięta .Jeziora morenowe Powstają wskutek zatarasowania odpływu wód przez materiał sfaudowany przed czołem lądolodu lub wytapiania się brył lodu pozostawionego przez cofający się lądolód w obrębie moreny dennej.. Wykazują ścisły związek z warunkami CzerwoneJezioro tektoniczne - typ genetyczny jeziora, które powstaje w wyniku wypełniania wodą głębokich rowów tektonicznych, ukształtowanych w wyniku ruchów płyt tektonicznych.Mają zróżnicowaną wielkość.. Celem niniejszej pracy jest przybliżenie, oraz scharakteryzowanie poszczególnych typów genetycznych jezior.. W różnych regionach świata występują także różne typy rolnictwa (np. intensywne i ekstensywne) oraz zaznacza się różnyetody aktywizujące (np. prezentacja multimedialna Typy genetyczne jezior Polski) praca z mapą ogólnogeograficzną Polski analizowanie jeziornościPolski na podstawie danych statystycznych i map tematycznych analizowanie ryciny dotyczącej wód subartezyjskich w niecce warszawskiej analizowanie rozmieszczenia wód mineralnych i termalnych w .• Powtórz typy genetyczne jezior na świecie i w Polsce..

...Genetyczne typy jezior - przykłady - geografia .

Zazwyczaj są głębokie, mają wydłużone kształty i strome stoki.. Jednym z najciekawszych zjawisk hydrologicznych w skali Pojezierza jest zlewnia Strugi Siedmiu Jezior.Plik typy jezior.ppt na koncie użytkownika grzopister • folder Prezentacje Geografia • Data dodania: 18 wrz 2014typy jezior.ppt.. Pracuj niezależnie od tego, czy masz połączenie z internetem.. 30 grudnia 2019 Napisał Bartłomiej K. Powierzchniowymi wodami stojącymi, które nie są jednocześnie morzami, są jeziora.. Ukształtowanie poziome litosfery na Świecie, w Europie, w Polsce.. !Obszar Parku jest wybitnie pojezierny.. Czym jest gleba?. Jezioro to naturalne zagłębienie lądu wypełnione wodą, które nie ma połączenia z morzem.. Aby dodawać komentarze musisz się zalogowa .Prezentacja na temat Typy jezior w Polsce Prezentację proszę mi przysłać na e-maila [email protected] Z góry dziękuje bardzo Pilnie potrzebuję Od 1 do 1 z 1 Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.Tag: typy genetyczne jezior.. Uwzględniając pochodzenie misy jeziornej (zagłębienia wypełnionego przez wodę) wyróżniamy jeziora: - tektoniczne, powstałe np. w zapadliskach i rowach tektonicznych (Bajkał, Titicaca, Tanganika),Typy jezior według częstości mieszania się wody Osobny artykuł: Typ miktyczny jeziora ..

Jest szereg kryteriów pozwalających wyróżniać typy jezior.

Jeziora są głównym dostawcą pary wodnej nad lądami.. Dla naszego kraju najbardziej charakterystyczne są jeziora powstałe podczas okresu zlodowaceń plejstoceńskich.. Wody tych jezior zawierają dużo tlenu, lecz mało substancji mineralnych.. Powszechne jest występowanie jezior o genezie tektoniczno-polodowcowej, takich jak Jezioro Górne w Ameryce .Dużo jezior znajduje się również na Pojezierzu Wielkopolskim i na Polesiu Lubelskim.. Biorąc pod uwagę pochodzenie misy jeziornej dzielimy je na: a) POLODOWCOWE powstały na skutek akumulacji i erozji lądolodów i lodowców górskich.. Gleba zawiera wodę i pokarm dla różnorodnych organizmów glebowych, które w niej żyją, a jednocześnie .Jakie typy jezior występują na Pojezierzu Mazurskim?. Gleba Gleba to około dwumetrowa warstwa składająca się z okruchów skał, powietrza, wody, obumarłych szczątków organizmów, a także żywych roślin, zwierząt i grzybów.. Jeziora polodowcowe - wypełniają zagłębienia terenu powstałe wskutek działalności lodowców i .Utwórz nową prezentację i edytuj ją razem z innymi osobami w tym samym czasie.. Dodaj go jako pierwszy!. Jest to wypełnione wodą zagłębienie terenu (misa lub czasza jeziorna), o brzegach ukształtowanych .Jeziora endogeniczne… 1 Jeziora tektoniczne - wypełniają rowy i zapadliska w skorupie ziemskiej - są długie i głębokie - Przykłady: Jezioro Bajkał, jeziora położone wW jeziorach gromadzi się ok. 280 tys. km3 wody.. Spotkać tu można prawie wszystkie typy genetyczne i limnologiczne jezior: rynnowe, wytopiskowe, lobeliowe, oczka, kotły i kociołki - w sumie 17 jezior większych od 1 ha.. Występują głównie na pojezierzach i w górach..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt