Cechy krajobrazu wysokogórskiego w himalajach
Wpisz nazwy pięter roślinności w Himalajach, wysokości, na których się znajdują, i charakterystyczne dla tych pięter gatunki roślin i zwierząt.. W obrębie Himalajów znajduje się najwyższy szczyt Ziemi Mount Everest (8848 m.Himalaje - najwyższy łańcuch górski na Ziemi.. NaCoBeZu: (cele lekcji) wskazuję na mapie świata najwyższe góry łańcuchy górskie, w tym Himalaje; charakteryzuję zmienność warunków klimatycznych w Himalajach; omawiam cechy krajobrazu wysokogórskiego; wymieniam formy rzeźby wysokogórskiej; opisuję świat roślin i zwierząt w Himalajacha) Uzupełnij tabelę.. 2.Podaj przykłady zwierząt występujących w Himalajach.. wymienia formy rzeźby wysokogórskiej.. Zeszyt Ćwiczeń str. 87-89 (uzupełniamy na lekcji - Messenger).. Himalaje oddzielają .Himalaje - roślinność, zwierzęta, himalaiści.. Dla ochrony niespotykanej nigdzie indziej przyrody powołano Tatrzański Park Narodowy.Klimat górski - rodzaj klimatu cechujący się zmienną pogodą, dużym natężeniem promieniowania słonecznego, obniżeniem temperatury powietrza wraz ze wzrostem wysokości (tj. o 0,6°C co 100 metrów).Wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza coraz surowszy, a roślinność uboższa aż do zniknięcia roślin (pustynia lodowa).-Jak zmieniają się warunki klimatyczne w Himalajach.-Zapisz cechy krajobrazu wysokogórskiego.-Zapisz formy rzeźby wysokogórskiej.-Zapisz przykłady ze świata roślin i zwierząt w Himalajach.-Wymień i opisz piętra roślinności w Himalajach na podstawie ilustracji.-Jak żyją i czym się zajmują ludzie zamieszkujący Himalaje?Lekcja: Krajobraz tajgi i tundry..

Cechy krajobrazu wysokogórskiego ...Temat: Krajobraz wysokogórski Himalajów .

Strefy krajobrazowe a piętra roślinne Po lekcji powinniście: wskazać na mapie świata najwyższe góry łańcuchy górskie, w tym Himalaje charakteryzować zmienność warunków klimatycznych w Himalajach omówić cechy krajobrazu wysokogórskiegoHimalaje to najwyższe góry świata, których obszar jest ponad trzy razy większy od powierzchni Polski.. Ta lekcja w wersji e-learning TUTAJ Wybierz formę swojej notatki do zeszytu (możesz przepisać ją w punktach lub w formie grafonotki) Lekcja: Krajobraz śródziemnomorski i wysokogórski Himalajów.. 10 znajduje się w Himalajach, 4 w Karakorum.. Wieją tam silne wiatry i występują częste opady.W wysokich partiach gór, bez względu na porę roku, leży gruba warstwa śniegu.Cechy krajobrazu wysokogórskiego: Charakterystyczne wiatry fenowe( ciepłe, suche, porywiste i silne) Bardzo wysoka amplituda dobowa temperatur Im wyżej tym niższa temperatura( na 100m w górę spadek temp.. Przeczytać temat lekcji z podręcznika ze stron 149-154..

Himalaje - najwyższe góry świata, cechy charakterystyczne.

Wykonam ćwiczenia 1-4 str.87-88 (zeszyt ćwiczeń) •Wskażę na mapie świata najwyższe góry łańcuchy górskie, w tym Himalaje • charakteryzuję zmienność warunków klimatycznych w Himalajach • omówię cechy krajobrazu wysokogórskiego • wymienię formy rzeźby wysokogórskiejwymienia cechy krajobrazu wysokogórskiego omawia cechy pogody w górach wymienia atrakcje turystyczne Tatr Wymagania na poszczególne oceny rozszerzajace (ocena dobra) przedstawia wptyw ladolodu na krajobraz pojezierzy omawia cechy krajobrazu przeksztatconego przez cztowieka na Nizinie Mazowieckiej przedstawia najwažniejsze obiekty1.Zapisz temat w zeszytach i bardzo dokładnie zapoznaj się z tematem w podręczniku (str.149/154) 2.. Łańcuch Himalajów leży w południowej Azji, ma ponad 2,5 tys. km długości i około 250 km szerokości.Cechy charakteryzujące krajobraz wysokogórski: - duże różnice wysokości - strome, urwiste granie - wieją tam silne wiatry - występują częste opady - w wysokich partiach gór, bez względu na porę roku, leży gruba warstwa śniegu - tereny te są często bardzo trudno dostępne dla człowieka - im bliżej szczytów, tym niższa panuje temperatura i tym silniejsze wieją wiatry .Himalaje to najwyższy łańcuch górski na Ziemi oraz rozciągające się na ponad 2,5 tys. km długości i około 250 km szerokości pasmo górskie w południowej Azji..

W Tatrach występują formy typowe dla krajobrazu wysokogórskiego, jak piargi, żleby i granie.

Należy zwrócić szczególna uwagę na:-położenie na mapie świata najwyższe łańcuchy górskie, w tym Himalaje;-charakterystykę zmienność warunków klimatycznych w Himalajach;-Omówienie cech krajobrazu wysokogórskiego; 3.Wyjaśnij, czym zajmują się Szerpowie.. Wyprawy wysokogórskie wymagają zaopatrzenia w odpowiednia sprzęt:Na dzisiejszej lekcji poznasz charakterystyczne cechy krajobrazu Himalajów oraz dowiesz się jak żyją Szerpowie, którzy na tych obszarach mieszkają.. Warto zapamiętać!. Klimat- W Himalajach przebiega wyraźna granica klimatyczna.. Życie mieszkańców Himalajów 7.. Zapisz w zeszycie temat lekcji: Krajobraz wysokogórski Himalajów.. Ponieważ zwierzęta często się przemieszczają, ich nazwy mogą się powtarzać w sąsiadujących ze sobą piętrach roślinności.omawia cechy krajobrazu wysokogórskiego.. Pod wpływem działania monsunów znajdują się stoki południowe.. Łańcuch Himalajów leży w południowej Azji, ma ponad 2,5 tys. km długości i około 250 km szerokości.Rozciąga się na terenach należących do Pakistanu, Indii, Chin (), Nepalu i Bhutanu.W Himalajach znajduje się aż 10 z 14 ośmiotysięczników świata.. Himalaje to najwyższe góry świata.. Zapoznaj się z notatką, przepisz ją do zeszytu przedmiotowego.Temat: Krajobraz wysokogórski Himalajów..

Szczyty przekraczające 8000 m n.p.m. tworzą Wielkie Himalaje, w których ...Cechy krajobrazu wysokogórskiego:.

Najwyższym szczytem jest Mont Everest o wysokości 8848m n.p.m. Na świecie jest 14 ośmiotysięczników (góry mające ponad 8000 metrów wysokości).. Himalaje są położone w południowej Azji.WYSOKOGÓRSKI KRAJOBRAZ HIMALAJÓW Opracowali: Mariusz Hajda, Patryk Łaczek i Paweł Sandulski HIMALAJE Himalaje - najwyższy łańcuch górski na Ziemi.. Działanie monsunów w tym obszarze powoduje wysokie opady w okresie letnim.. przedstawia życie i zajęcia ludności zamieszkującej Himalaje.omawia cechy krajobrazu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na podstawie ilustracji wymienia dwa przykłady roślin charakterystycznych dla Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej wskazuje na mapie najwyższe szczyty Tatr wymienia cechy krajobrazu wysokogórskiego omawia cechy pogody w górach wymienia atrakcje turystyczne Tatr• wskazuje na mapie świata najwyższe łańcuchy górskie, w tym Himalaje • charakteryzuje zmienność warunków klimatycznych w Himalajach • omawia cechy krajobrazu wysokogórskiego • wymienia formy rzeźby wysokogórskiej • opisuje świat roślin i zwierząt w Himalajachwymienia cechy krajobrazu wysokogórskiego omawia cechy pogody w górach wymienia atrakcje turystyczne Tatr charakteryzuje czynniki wpływające na krajobraz rolniczy Wyżyny Lubelskiej charakteryzuje na podstawie ilustracji rzeźbę krasową i formy krasowe Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej opisuje na podstawie ilustracjiinnych niż Himalaje charakteryzuje krajobraz wysokogórski w Himalajach opisuje świat roślin i zwierząt w Himalajach • charakteryzuje na podstawie ilustracji krajobrazy sawann i stepów • omawia klimat stref pustyń gorących i pustyń lodowych • omawia rzeźbę terenu pustyń gorących • omawia cechy krajobrazuPrzeczytam tekst w podręczniku.. opisuje świat roślin i zwierząt w Himalajach.. Ta lekcja w wersji e-learning TUTAJ Jak powstały Himalaje zobacz TUTAJ Zapisz notatkę do zeszytu: Cechy krajobrazu śródziemnomorskiego: - klimat .5.Piętrowość roślinna w Himalajach 6.. Zróżnicowana rzeźba terenu ze szczytami górskimi, głębokimi dolinami i stromymi stokami; 2.Krajobraz wysokogórski występuje na wielu obszarach kuli ziemskiej.. Czy kojarzysz na jakim kontynencie się znajdują?Klasa V, Temat: Krajobraz wysokogórski Himalajów.. o 0,6°C) Mała wilgotność powietrzaTatry są jedynymi górami wysokimi w Polsce; większa ich część znajduje się na terenie Słowacji.. Charakterystyczne dla niego są duże różnice wysokości oraz strome, urwiste granie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt