Sprawozdanie wychowawcy klasy 2 edukacja wczesnoszkolna
Ilość uczniów1.. Dokonywanie samooceny podczas lekcji wychowawczych.. Koniec roku szkolnego 2019/2020.. Musi to być osoba niezwykle ciepła, o miłym i przyjaznym usposobieniu, odpowiedzialna, zaangażowana, kontaktowa, współpracująca i stawiająca dobro swoich wychowanków, podopiecznych i ich sprawy na pierwszym miejscu.wychowawcy w klasach I-III.. Spotkanie w dniu 12.03.2013 r.-zapoznanie nauczycieli z ofertą edukacyjną wydawnictw: , Nowa Era, Juka; Prezentacje ofert przygotowane zostały przez przedstawicieli w/w wydawnictw.. Czynne uczestnictwo w obchodach świąt narodowych.. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki.. Udział w uroczystościach szkolnych, apelach.. Udział rodziców w uroczystościach klasowych i szkolnych.. E-podręczniki będą całkowicie bezpłatne dla wszystkich.Jimdo.. PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV ROK SZKOLNY 2014/2015 ZADANIA OGÓLNE FORMY REALIZACJI SPOSOBY DZIAŁANIA 1.. Bardziej szczegółowoEdukacja zdalna; Dla uczniów klas VIII.. Pedagogizacja rodziców.. § 8 ust.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Indywidualne rozmowy (też telefoniczne) na życzenie rodziców i nauczyciela.. Zaloguj si .Integralna edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim Halina Łosińska; .. 1.Plik Sprawozdanie wychowawcy klasa 3.doc na koncie użytkownika Lezli • folder oceny opisowe • Data dodania: 20 lip 2012Platforma, na której znajdują się 62 e-podręczniki do 14 przedmiotów i edukacji wczesnoszkolnej, w sumie 5195 lekcji..

Plan pracy wychowawcy klasy Elżbieta Sałata-Kucharczyk; ...

gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska.. Stan klasy: 8 uczniów (2 dziewczynki, 6 chłopców) Klasyfikowanych: 8.. Zebrania z rodzicami.. Jakie potrzeby uczniów konkretnego zespołu klasowego uwzględniono w działaniach wychowawczych realizowanych w II semestrze bieżącego roku szkolnego?Sprawozdanie wychowawcy kl. II SP na zakończenie roku szkolnego.. Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.Sprawozdanie wychowawcy klasy.. Wychowawca: .Sprawozdanie półroczne wychowawcy klas 0 - I Oddział przedszkolny i klasa I - wychowawca mgr Justyna Grabowska Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym i klasie I w I półroczu roku szkolnego 2012/2013.Sprawozdania 10.. Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym.. 2 pkt 2Teczka wychowawcy cz. I fot. R. Szymański .. awans chwyt czytanie diagnoza dorota dziamska dysgrafia dyskalkulia dysleksja edukacja matematyczna edukacja polonistyczna edukacja wczesnoszkolna elementarz grafomotoryka jagoda cieszyńska klasa 1 klasa 2 klasa 3 kontraktowy lektury literatura logika manipulacja metoda krakowska metoda sylabowa .Do nauczania dzieci w edukacji wczesnoszkolnej jest kierowany specjalnie przygotowany, wykwalifikowany specjalista, nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego..

Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012.

Informacja o realizacji programu nauczania.. Spotkanie w dniu 16.05.2013 r.-wybór podręczników i programów nauczania do klasy 0 i klasy I na rok szk.. W kontekście wielkiego RODO-stracha - nagle musimy wysyłać maile do rodziców.. Uczniowie kl.Plik SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY.doc na koncie użytkownika Dorotes36 • folder edukacja wczesnoszkolna • Data dodania: 16 gru 2012PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASY IV.. Inne.. Klasa włączyła się w przygotowanie teatrzyku dla dzieci z przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim.. Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem .Wychowawca: Renata Hyjek.. Rozwój wewnętrzny ucznia.. Narzędzia diagnostyczne.. Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców.. Zwolnionych z zajęć: nie ma.. Jak czytamy w Słowniku pedagogicznym wychowanie to „świadomie organizowana .. edukacja wczesnoszkolna w teorii i praktyce, red. Poradnik dla nauczycieli, Kraków 2010, s. 8.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docTitle: ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (I - III SP) Author: user Last modified by: user Created Date: 6/15/2010 11:02:00 AM Other titlesSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze..

Rodzice w życiu naszej klasy: 1.

Frekwencja 92,86.. Jana Kochanowskiego w Lublinie w roku szkolnym 2018/2019 .Sprawozdanie z pracy zdalnej to nowy dokument, z którym muszą zmierzyć się nauczyciele.. 10.Moją pracę docenił dyrektor szkoły i otrzymałam Nagrodę Dyrektora w 2008, 2009 i 2010 roku.. Informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów (arkusz obserwacji).. Udział .. Klasa Ic liczy 23 uczniów: 8 chłopów i 15 dziewczynek.. awans chwyt czytanie diagnoza dorota dziamska dysgrafia dyskalkulia dysleksja edukacja matematyczna edukacja polonistyczna edukacja wczesnoszkolna elementarz grafomotoryka jagoda cieszyńska klasa 1 klasa 2 klasa 3 kontraktowy lektury literatura logika manipulacja metoda krakowska metoda sylabowa metoda symultaniczno .Z klasą w marcu wybraliśmy się na spektakl „Alicja w Krainie Czarów" do Sędziszowa Młp.. 5. Wdrażanie do stałej troski o mienie społeczne.. Materiał tylko dla nauczyciela.. By prowadzić edukację zdalnie trzeba było poświęcić czas na to, aby zdobyć wiedzę z wielu zakresów.. Zasoby podzielone są na cztery główne bloki: edukacja wczesnoszkolna (klasy 1-3) szkoła podstawowa (klasy 4-6) gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna.. Wychowawca Uczniowie Rodzice III.. Współpraca z rodzicami uczniów przebiega prawidłowo, rodzice biorą udział w spotkaniach wywiadowczych i indywidualnych, telefonują.- Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna, 2008/2009 - Edukacja Przedszkolna, 2008/2009..

Nieklasyfikowanych: nie ma.

Opracowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. konsultacje z drugim .Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Program został zrealizowany z godnie z podstawą .2) wychowania fizycznego - po 3 godziny w każdej klasie; 3) edukacji językowej - języka obcego nowożytnego - po 2 godziny w każdej klasie.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.klasy i szkoły.. Dużo pytań i niewiadomych.. Wychowawcy: klasy VIII (karty klasyfikacyjne) klasy VII (karty klasyfikacyjne) .. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. W ciągu minionego półrocza uczyliśmy się współdziałania w grupie, przestrzegania praw i zasad współdziałania zbiorowego, zdrowia i aktywności ruchowej, estetyki i aktywności twórczej oraz poprawnej mowy i logicznego myślenia.SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (edukacja wczesnoszkolna) Rok szkolny 2014/2015, semestr I.. 2013/2014Nowe (aktualizacja 25.01.2014): Przykładowe zadania z matematyki: sprawdzian_z_matematyki_4 Przykładowe zadania z języka polskiego: sprawdzian_z_j_polskiego_4 Archiwum: Przykładowe zadania z matematyki: sprawdzian_z_matematyki Przykładowe zadania z przyrody: sprawdzian_z_przyrody Przykładowe zadania z j. polskiego: Sprawdzian_j_polski_4 Przykładowe zadania z matematyki: Sprawdzian_z .SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III „b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II „b" Szkoły Podstawowej im.. Kształtowanie postaw społeczno-moralnych i kologe icznych 1.. Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi: 1) w oddziale specjalnym - po 12 godzin na oddział; 2) w oddziale .Edukacja wczesnoszkolna, Klasa 1, Klasa 2, Klasa 3..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt