Kartą charakterystyki olej napędowy orlen 2020

kartą charakterystyki olej napędowy orlen 2020.pdf

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSI ĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu.KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn.. OLEJ NAPĘDOW Y Ekodiesel Ultra B,D,F, Olej nap ędowy arktyczny klasy 2, EFECTA DIESEL B,D,F, VERVA ON B,D,F Data sporz ądzenia: 16.12.2005 Aktualizacja: 11.01.2018 Wersja: 1 Strona 1 z 11 KARTA CHARAKTERYSTYKI wg rozp.. NUMER TELEFONU ALARMOWEGOJesteśmy jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej.. Posiadamy największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw zlokalizowaną w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie.OLEJ NAPĘDOWY Karta charakterystyki Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 2015/830 14/06/2018 PL (polski) 5/11 W razie konieczności należy powiadomić odpowiednie władze zgodnie ze stosownymi przepisami W razie konieczności otoczyć produkt wałem ochronnym z suchej ziemi, piasku lub innego .Olej napędowy (pot.ropa) - paliwo przeznaczone do silników wysokoprężnych z zapłonem samoczynnym.. (UE) REACH SEKCJA 1.Jesteśmy jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej.. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: Adres: ORLEN Południe S.A. ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia Telefon/Faks: +48 24 201 00 00 / +48 24 367 74 14Karty charakterystyki środków czystości 2019/2021 Karty charakterystyki profesjonalnych środków czystości 2019_2021 (zip 5.4MB) Karty charakterystyki środków czystości 2019_2021 (zip 8,9MB)Lotos - karta charakterystyki - olej napędowy I Z-40 Pobierz plik Lotos - karta charakterystyki - benzyna 93 / 95 / 98Dodano: 2020-01-09Dostawa oleju napędowego w ilości ok. 45 000 litrów na potrzeby MGZGK w Żabnie - rok 2020; Dodano: 2019-12-31ZAKUP PALIW PŁYNNYCH - BENZYNA BEZOŁOWIOWA (95 OKTANÓW) ORAZ OLEJ NAPĘDOWY; Dodano: 2019-12-20Dostawa paliw na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym SączuOlej napędowy..

Zajmujemy się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne.

z dnia 23 października 2015 r., poz. 1679) 2015 r .Olej Napędowy.. Posiadamy największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw zlokalizowaną w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie.OLEJ NAPĘDOW Y Ekodiesel ULTRA B, D, F, Klasa 2; VERVA ON Data sporz ądzenia: 16.12.2005 Aktualizacja: 07.08.2012 Wersja: 2 Strona 1 z 25 KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporz ądzona zgodnie z Rozporz ądzeniem UE nr 453/2010 SEKCJA 1.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSI ĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu.Jesteśmy jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej.. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U.. zmianami Hydrol L-HM/HLP 22, 32, 46, 68, 100, 150 Data sporządzenia: 04.02.2015 Aktualizacja: 20.07.2020 Wersja: 6.0 CLP Strona 2 z 9 SEKCJA 3.. Olej napędowy Ekodiesel ULTRA zawiera pakiet dodatków uszlachetniających poprawiający smarność i odporność na utlenianie, zmniejszający zadymienie spalin, działający przeciwkorozyjnie i biobójczo, o działaniu deemulgującym oraz przeciwpiennym, może również zawierać znacznik, a dzięki zawartości w detergentów poprawia się czystość wtryskiwaczy paliwa.Transgear PE - karta charakterystyki (polski) 0.14 MB pobierz: Transol 68 100 150 220 320 460 680 1000 - karta charakterystyki (polski) 0.14 MB pobierz: Transol CLP 68 - 1000 - karta charakterystyki (polski) 0.14 MB pobierz: Transol SP 68 100 150 220 320 460 680 1000 - karta charakterystyki (polski) 0.15 MB pobierzOLEJ NAPĘDOW Y Ekodiesel ULTRA B, D, F, Klasa 2; VERVA ON Data sporz ądzenia: 16.12.2005 Aktualizacja: 01.06.2015 Wersja:1 Strona 1 z 11 KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporz ądzona zgodnie z Rozporz ądzeniem UE nr 453/2010 SEKCJA 1..

Posiadamy największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw zlokalizowaną w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie.Olej napędowy (Polska) 2020-10-15 - 2020-10-22.

SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 3.1.. Olej napędowy grzewczy Ekoterm Plus" oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie .Charakterystyka Olej napędowy Ekodiesel ULTRA zawiera pakiet dodatków uszlachetniających poprawiający smarność i odporność na utlenianie, zmniejszający zadymienie spalin, działający przeciwkorozyjnie i biobójczo, o działaniu deemulgującym oraz przeciwpiennym, może również zawierać znacznik, a dzięki zawartości w detergentów poprawia się czystość wtryskiwaczy paliwa.analiza jego tematy (karta charakterystyki olej napędowy, karta charakterystyki olej napędowy, olej napędowy grzewczy ekoterm plus) i głównych konkurentów (orlen.pl, e-petrol.pl, orlenpaliwa.com.pl)KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn.. (oznaczenie kodowe CN 2710 19 41) Olej napędowy jest mieszaniną węglowodorów parafinowych, naftenowych i aromatycznych, wydzielonych z ropy naftowej w procesach destylacyjnych.Destylaty oleju napędowego mają temperatury wrzenia znacznie wyższe (180-350 °C) niż destylaty, z których .Olej napędowy grzewczy jako paliwo do kotłów c.o. kotłów parowych, pieców przemysłowych i technologicznych..

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: Adres: Orlen Południe S.A. ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia Telefon/Faks: +48 24 201 00 00 / +48 24 367 74 14 E-Mail: [email protected] - Biuro Technologii i Rozwoju 1.4.

Produkty rafinowane są ze starannie dobranych komponentów, których jakość kontrolowana jest na wszystkich etapach produkcji.Olej spełnia wymagania Normy Zakładowej ZN-ORLEN-44 „Przetwory naftowe.. Posiadamy największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw zlokalizowaną w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie.OLEJ NAPĘDOW Y Ekodiesel ULTRA B, D, F, Klasa 2; VERVA ON Data sporz ądzenia: 16.12.2005 Aktualizacja: 07.08.2012 Wersja: 1 Strona 1 z 25 KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporz ądzona zgodnie z Rozporz ądzeniem UE nr 453/2010 SEKCJA 1.. Zajmujemy się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne.. Substancje - nie dotyczy 3.2. zmianami L-AN 22,32,46,68,100,150 Data sporządzenia:28.10.2008 Aktualizacja: 13.05.2020 Wersja:8.0CLP Strona 3 z 10 SEKCJA 5.. Jest przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celOlej bazowy do produkcji olejów smarowych.. Posiadamy największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw zlokalizowaną w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie.Jesteśmy jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej..

DANE DOTYCZ ĄCE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI Producent Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 09-411 Płock, ul. Chemików 7 Telefon: (+48 24) 365 00 00 Fax: (+48 24) 365 45 55 Telefon: (+48 24) 365 35 24 e-mail: [email protected] (e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę) 1.4.

Marka Mikrostacje.pl należąca do Ekopolu Górnośląskiego Holding SA oferuje paliwa PKN Orlen oraz Grupy Lotos S.A. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 5.1.. Zajmujemy się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne.. Zajmujemy się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne.. Zajmujemy się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne.. Środki gaśniczeSpółka wchodząca w skład grupy kapitałowej PKN ORLEN, zajmująca się produkcją i dystrybucją środków smarnych dla motoryzacji oraz przemysłu, płynów eksploatacyjnych i kosmetyków.. Zajmujemy się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne..Komentarze

Brak komentarzy.