Głoski litery sylaby sprawdzian klasa 2
Na trzy sylaby podzielisz wyraz: a/ kalafior b/ noc c/ jesień d/ odleciały 6.Głoski, litery, samogłoski, spółgłoski i sylaby - wszystkie te nazwy już znasz.. Uzupełnij tabelę(10p) Wyraz Ilość głosek Ilość liter Samogłoski Głoski bezdźwięczne fluor czekolada zmarznięty Szczebrzeszyn źródło 2.. PRZEDMIOT: język polski.. np. w wyrazie SIANO - "si" jest liczone jako jedna głoska, bo występuje przed samogłoską "a" (wyraz ten ma 2 sylaby, 4 głoski, 5 liter, 2 samogłoski).Więcej prezentacji i quizów na: Literą „i" zapisujemy: a) tylko zmiękczenie spółgłoski, b) tylko samogłoskę „i", c) dźwięczność głoski, d) zmiękczenie spółgłoski oraz samogłoskę.3.. 2.Podziel podane wyrazy na litery i głoski.. Głoska to: a) znak graficzny litery, b) część alfabetu, c) najmniejsza część wymawianego wyrazu, d) środek stylistyczny oddający dźwięki słyszane w naturze.. Litery- znaki graficzny charakterystyczny dla pism fonetycznych .. Cztery dwuznaki występują w wyrazie: a/ chrząszcz b/ krzaczek c/ dżem d/ chusteczka 5. sylaby, głoski, litery Połącz w pary.. PROWADZĄCY LEKCJĘ: dr Zuzanna Krótki.. W dwóch wersjach - grupa A i B.zi-m-a 3 głoski, 4 litery — żle.. wg Kamila88.Litera "i" zmiękczająca poprzedzające spółgłoski w wyrazach, a liczba GŁOSEK: Jeżeli litera "i" występuje przed samogłoską, nie oznacza ona głoski, lecz jest tylko znakiem zmiękczenia poprzedzającej ją spółgłoski..

Sylaba - sprawdzian w klasie IV 1.

Szkoła podstawowa.Zadanie: prosze o pomocw zadaniu policz sylaby,gloski i litery w Rozwiązanie:rzeczka gt 2 sylaby , 5 głosek , 7 liter płaszcz gt 1 sylaba , 7 liter komputer gt 3 sylaby , 7 głosek, 7 liter chrząszcz gt 1 sylaba , 9 liter czapeczka gt 3 sylaby , 7 głosek , 9 liter Pobierz (doc, 45,0 KB) Komentarze.. Przy każdym punkcie wpisz nazwę miasta, w której występuje podana liczba głosek.. CELE LEKCJI: I CELE W ZAKRESIE WIEDZY: Uczeń: zna definicję głoski i litery, potrafi odróżnić głoskę od litery, wie, czym jest język mówiony, a czym pisany, II CELE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI .4 Fonetyka praca klasowa.doc • Sprawdzian z fonetyki.. Wypisz wszystkie samogłoski występujące w języku polskim.. Zapisz podział oraz liczbę głosek i samogłosek.. 4.Policz sylaby w wyrazach z ramki, a następnie uzupełnij tabelę.zgrzyt: 1 sylaba zgrzyt 5 głosek z-g-rz-y-t 6 liter z-g-r-z-y-t Tu jest tylko jedna sylaba, bo pojawia się jedna samogłoska, a do tego różna ilość liter i głosek.. Znasz alfabet, potrafisz porządkować wyrazy zgodnie z kolejnością alfabetyczną,.. LICZBA UCZNIÓW: 23.. Zadanie 2.. Wypisz głoski nosowe(4p)Materiał dydaktyczny | orzeł - 2 sylaby, 4 głoski, 5 liter, pomnik - 2 sylaby, 6 głosek, 6 liter, muzeum - 3 sylaby, 6 głosek, 6 liter.26 października o 3:00 w nocy nastąpiła zmiana czasu z letniego na zimowy..

Podziel wyrazy na sylaby.

Podyskutuj o tym w klasie.. 5.SPRAWDZIAN Z FONETYKI grupa2 1.. Przestawiliśmy zegary o godzinę do tyłu.Sprawdzian wiadomości - „ Pogoda, zwierzęta i ptaki późną jesienią" kl II.. { imię i nazwisko } 1.Policz głoski, litery i sylaby w wyrazach: Wyraz Ile głosek?. Liczba wyników dla zapytania 'klasa 2 głoski sylaby litery': 10000+ Policz sylaby, głoski, litery Połącz w pary.. Narysuj rozwiązanie w ramce obok.. Poprawnie zapisuje w zdaniu wyrazy z h. (2 p. za każdy poprawnie użyty i napisany wyraz z h).. Po prostu w dwóch ostatnich podziałach popełniono elementarny błąd.. Powinno być: dź-i-k 3 głoski, 4 litery I nie ma tu żadnych wątpliwości ani różnic między podziałami.. Myślisz, że wiesz już, o co w tym chodzi?. Narysuj czerwonych koralików o 2 więcej niż jest żółtych, a niebieskich o 3 mniej niż jest żółtych.. W języku polskim jest osiem samogłosek .. w drugiej sylabie musi być chociaż jedna spółgłoska, np .2.. Litera i jest znakiem miękkości głoski oraz znakiem spółgłoski j w wyrazie: cień .. zmiana artykulacji głoski zależna od głosek z nią sąsiadujących opuszczanie niektórych głosek w wyrazie przy wymowie mniej starannej.owskie sprawdziany nie podobają mi się głównie ze względu na to, iż trzeba wydrukować je w kolorze.czytanie ze zrozumieniem klasa ii - wycieczka do lasu; opis pingwina adeli; minitest - klasa 2 - gramatyka - gŁoska, litera, sylaba, zdanie ; test czytania ze zrozumieniem - klasa iii - drzewa; test - czytanie ze zrozumieniem - klasa 1 .Głoski- najmniejszy element dżwiekowej formy wypowiedzi ..

... Podziel wyrazy na sylaby.

Beata Jasińska Iwona Jóźwik Moje sprawdziany Klasa 2 16 sprawdzianów zintegrowanych do krêgów tematycznych pakietu Gra w kolory Tabele osi¹gniêæ uczniów Teksty .Praca klasowa z fonetyki kl. V Zadanie 1.. Sprawdź, co już wiesz, przypomnij sobie wiadomości i poznaj nowe.. Język polski 4-6.. Wie, jak należy dbać o zdrowie.. Ile głosek i ile liter jest w wyrazie „dzwoneczek" a/ 10 głosek, 10 liter b/ 8 głosek, 10 liter c/ 10 głosek, 8 liter d/ 6 głosek, 8 liter 4.. Pokoloruj obrazki.. test, ola (odpowiedzi: 0) Lepiej byłoby gdyby można go było rozwiązać w komputerze, a nie drukować!Zadania sprawdzają wiadomości uczniów klasy IV z fonetyki (głoska a litera, samogłoski i spółgłoski, podział wyrazu na sylaby, alfabet).. TEMAT LEKCJI: Głoska a litera (45 min.). Narysuj tyle kwadratów ile słyszysz głosekNACOBEZU: 1.. Samodzielnie i do spółki ..

Policz głoski w poniższych wyrazach.

Układa wyrazy w kolejności alfabetycznej.. Sytuacja wygląda jeszcze inaczej, gdy w wyrazie występuje głoska i .głoska litera sylaba wyraz.. Ćwiczenie 2 Pokoloruj na czerwono w modelach głoskowych wyrazów miejsce w których słyszysz głoskę „i".. deszcz wichura chlapie kałuże 2.Podkreśl czasowniki w zdaniach: Deszcz bębni po szybach.. Potrafisz wskazać w wyrazie samogłoski, wiesz że w każdej sylabie jest samogłoska.Play this game to review Other.. Policz sylaby, głoski, litery Połącz w pary.. Wieje silny wiatr.Sprawdzian dla klasy IV "Głoska, litera, sylaba" 1.. (2 p. za każde poprawnie ułożone zdanie).. Powinno być: ź-i-m-a 4 głoski, 4 litery dzi-k 2 głoski 4 litery — źle.. Ćwiczenie 3 Z pierwszych głosek nazw obrazków utwórz wyraz.. Uzupełnij zdania: Pojedynczy dźwięk mowy ludzkiej, dający się wyodrębnić słuchem, nazywamy .Wyraz Sylaby Głoski Litery dżem dzwonek szkoła drożdże 6.. (1 p. za prawidłową kolejność według każdego z warunków).. P.Sprawdzian wiadomości - "Litery, głoski, sylaby" Wypisz wszystkie samogłoski występujące w języku polskim.. Sylaba- to podzielenie słowa na części np. ta-ta, ma-ma .KLASA: IV a.. Potrafisz dzielić wyraz na sylaby, litery i głoski..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt