Konspekt lekcji języka angielskiego klasa 6
Poradniki Wstecz.. Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.Scenariusz lekcji otwartej języka angielskiego „How to be healthy?. - Jak być zdrowym?". Konspekt lekcji .. Nauczyciel prowadzący zajęcia - Klasa - 6 A Cele ogólne lekcji: rozwijanie świadomości dotyczącej własnego zdrowia i zdrowego trybu życia; integracja międzyprzedmiotowa - połączenie poznawanych wiadomości z informacjami poznawanymi na innych lekcjach m.in. lekcje przyrody; ćwiczenie .Scenariusze lekcji i materiały pomocnicze dla edukacji wczesnoszkolnej do programu Ciekawi świata - język angielski (klasa 1) Materiał przygotowany w ramach projektu: „Innowacyjna Szkoła - Szkołą Przyszłości", nr WND-POKL.03.03.04-00-070/13What's the weather like?. Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:KONSPEKT LEKCJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Imię i nazwisko nauczyciela: Barbara Daniłowicz Klasa: III a BS Tygodniowy wymiar godzin: 1 Poziom: A1 Czas: 45 min.. Konspekt lekcji języka angielskiego dla 1 klasy gimnazjum - Wiosenne spotkanie na łące; Wielokrotności liczb - konspekt lekcji matematyki - Zabytki gotyckie w Nowym Mieście Lubawskim; Scenariusz lekcji języka angielskiego: Asking for and giving directions; Liczby parzyste i nieparzyste.. Twitter.. Temat lekcji: Selected body idioms (head, leg and hair).Wybrane idiomy związane z ciałem (głowa, noga i włosy)..

Konspekt lekcji języka angielskiego.

Temat: Poznajemy zwyczaje związane z Dniem Świętego Walentego 6.. LEKCJA: język angielski, konspekt na 2 jednostki lekcyjne.. Klasa: Va SP Data: 31.01.2018 r. Czas: 45 min Prowadzący: Renata Kudławiec Cel główny lekcji: Poszerzenie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego W. Brytanii, zachęcaniekonspekt lekcji jĘzyka angielskiego w klasie vi sosw w sanoku data: 23.09 2002r miejsce: sala lekcyjna czas trwania: 45 min.. Opracowanie : Ałła Ostapowycz 5.. Future & predictions- konspekt lekcji języka angielskiego w klasie 2 L.O Marta Nawrocka; Future plans.. Data hospitacji : 04.04.2018r.. Autor: Czytelnik Portalu Szkola Podstawowa - 18 marca, 2020.. Cele Cele edukacyjne:-Uczeń pracuje z nowym słownictwem - Uczeń czyta i słucha ze zrozumieniemKonspekt lekcji języka angielskiego w klasie 0.. I Założenia ogólne: Klasa : VI.. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane treści.Konspekt lekcji języka angielskiego dla klasy IV Jestem nauczycielem wspomagającym, pracującym od 9 lat w Zespole Szkół Integracyjnych.. Nauczyciel : Jadwiga Koguc.. Klasy 4-8; Konspekt lekcji języka angielskiego dla uczniów klasy VI szkoły specjalnej.. Małgorzata Renkiewicz.. Budynki i sklepy w moim mieście.. Nauczyciel: Jolanta Obst Klasa: 4 b,c, grupa 13 Temat: Describing yourself..

Twitter.Konspekt lekcji języka angielskiego.

Suwałki.. Cele lekcji:SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO.. TEMAT: New York - kultura amerykańska.. - scenariusz z języka angielskiego dla 5 i 6 latków Wszystkie materiały w tej zakładce to teksty przesyłane przez osoby niezwiązane z Przedszkola.edu.pl.. Rozróżnianie ubrań na gorącą i zimną pogodę.10.. W swojej pracy spotykam się z dziećmi o różnych dysfunkcjach rozwojowych m.in. upośledzeniem umysłowym, dysfunkcją ruchu czy dziećmi niedosłyszącymi.Publikacja zawiera konspekt lekcji języka angielskiego dla uczniów klasy 1 gimnazjum- zapoznanie uczniów z zasadami użycia i budową czasu Present Continuous.. Nauczyciel: Barbara Wewersowicz-Somszor Przedmiot : Język angielski Klasa: VI C Temat: Crazy detectives - praca z dialogiem.. KLASA: 5b CELE:Konspekt lekcji języka angielskiego Poziom nauczania: klasa VII Data: 05.04.2018 Temat lekcji: Unit 6 - Revision exercises (Rozdział 6 - ćwiczenia powtórzeniowe).. Scenariusz zajęć z języka angielskiego w kl.I NAUCZYCIEL: Mendalka Anna TEMAT: Utrwalanie słownictwa i struktur językowych z rozdziału siódmego.. CZAS: 45 min.. Czas trwania : 45 minut 4.. Użycie tablicy interaktywnej..

Scenariusz lekcji z języka francuskiego.

Białystok.. Uczeń słucha i czyta tekst, w celu zrozumienia ogólnego sensu, poznaje nowe słownictwo.Katalog Anna Morawiec, 2017-01-25 Pinczyn Język angielski, Scenariusze Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie VIStrona główna Klasy 4-8 Konspekt lekcji języka angielskiego dla uczniów klasy VI szkoły specjalnej.. Oddział przedszkolny; Klasa 1; Klasa 2; Klasa 3; Klasa 4; Klasa 5; Klasa 6; Klasa 7; Klasa 8; Lekcje archiwalne; Szkoła średnia: liceum i technikum Wstecz.. Temat lekcji: Wiosna muzyką, słowami i barwami malowana.. Użycie czasu Present Perfect.. Liceum 4 letnie (nowa podstawa .Odpowiedzi: 1-b, 2-a, 3-c, 4-d, 5-a, 6-c, 7-b, 8-d.. Poradnik dla dyrektorów; Poradnik dla nauczycieli; Poradnik dla rodziców; Zgłoś pomoc; Szkoła podstawowa Wstecz.. Data hospitacji : 14.02.2019r.. Cele zajęć: - Podsumowanie rozdziału oraz powtórzenie wiadomości, - Rozwinięcie umiejętności związanych z korzystaniem z technologii informacyjnej,KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO .. Typ lekcji: Lekcja kulturowa Temat: Historia i tradycje Święta Dziękczynienia.Thanksgiving.Friends - Module 1..

Konspekt lekcji Data : 04.03.2013r.

7.Zakończenie lekcji: gra Bingo!. Temat: Grammar - personal pronouns, "be" positive Cel główny: Uczeń zna zaimki osobowe oraz odmianę osobową czasownika „być", Cele operacyjne: - uczeń poznaje zaimki osobowe, - uczeń .Konspekt zajęć z języka angielskiego.. ZAŁOŻENIA OGÓLNE DATA: KLASA: POZIOM: LICZBA UCZNIÓW: PODRĘCZNIK: ROZDZIAŁ: TEMAT: CELE LEKCJI: - główny: 16.04.2013 .. Piotrków Trybunalski.Konspekt lekcji j. angielskiego dla klasy VI szkoły podstawowej (może być również dla klasy V) Temat lekcji: Trip around the world Proponowaną przeze mnie lekcję powinno poprzedzić wprowadzenie słownictwa dotyczącego środków transportu (bus, bike, plane, balloon, car, tram, underground, helicopter, boat, train) oraz zagadnienia gramatycznego dotyczącego użycia czasu Present .Konspekt lekcji języka angielskiego w klasie I.. Czas trwania : 45 minut.. Opracowanie : Ałła OstapowyczKONSPEKT LEKCJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNEJ Temat: London and its attractions (TIK).. KLASA: 6 CELE LEKCJI: Cel ogólny: Uczeń słucha piosenki, w celu uzupełnienia informacji, poznaje nowe słownictwo.. Metody: burza mózgów, TPR (Total Physical Response) - metoda całkowitego reagowania, metoda bezpośredniaZdalne lekcje MENU.. Podręcznik: Exam Challenges 1.Konspekt lekcji języka polskiego w klasie IV.. KONSPEKT LEKCJI OTWARTEJ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO TEMAT: Music time :) - the names of musical instruments.. Na koniec lekcji nauczyciel składa uczniom życzenia świąteczne „Merry Christmas and a Happy New Year.". Podziękowanie za udział w zajęciach.. Wszystko powinno być przejrzyste .Konspekt lekcji języka angielskiego I Założenia ogólne: 1.. Predicting the future.- Ćwiczenia w mówieniu i czytaniu.KONSPEKT LEKJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1.. Konspekt lekcji języka angielskiego.. Konspekt lekcji języka polskiego w klasie IV realizacja treści ponadprzedmiotowych na lekcjach j. polskiego oraz promocja twórczości własnej dzieci Temat lekcji: Wiosna muzyką, słowami i barwami malowana.. Czas: 45 minutCele lekcji:Cele ogólne: • Osłuchanie się z językiem angielskim • Kształtowanie motywacji do nauki języka poprzez zabawową formę zajęć Cele szczegółowe: • Uczeń umie nazwać kilkanaście zwierząt, poprawnie wymawia ich nazwy • Potrafi użyć poznane słowa w .Publikacje przesłane przez nauczycieli klas IV-VIII.. Pobierz (doc, 47,5 KB) Podgląd treści..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt