Wielkie rewolucje historia i społeczeństwo notatka
test > Wybuch Wielkiej Rewolucji Francuskiej.. Struktura i organizacja społeczeństwa .. Gospodarcze skutki wielkich odkryć geograficznych - Gospodarka zachodniej i wschodniej Europy - Handel w XV-XIX w - Rewolucja przemysłowa w Anglii - Rozwój .- My i historia - Historia i społeczeństwo czy ktoś pisał sprawdzian z historii kl.6 z rozdziału ,,polska złotego wieku \'\' - na dworze Zygmunta -,,Złoty wiek'' - społeczeństwo polski w XVI wieku -kto rządził w pol 2009-11-12 21:30:38My i historia , Historia i społeczeństwo , Szkoła podstawowa klasy 4,6 , Zasoby , strona 1 ./ Historia.. Społeczeństwo francuskie.. Rewolucja francuska i czasy napoleońskie w skrócie .. W czasie jej trwania doszło do wielu głębokich zmian polityczno-społecznych oraz .Pomysł na e-lekcje Cykl Historia Klasa 4 Lekcja: Powstańcy styczniowi i podziemne państwo WPROWADZENIE DO LEKCJI E-podręcznik: Historia, klasa 4, temat: Powstańcy styczniowi i podziemne państwo Przejdź na net.pl Scenariusz lekcji.. Zamieszczam materiały do podręcznika Wydawnictwa Nowa Era "Poznać przeszłość.Wiek XX" - autorzy Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow.Karta pracy „Wielkie rewolucje", plik: karta-pracy-wielkie-rewolucje.doc (application/msword) Poznać przeszłośćRewolucja (z wczesnośredniowiecznej łaciny revolutio - przewrót) - znacząca zmiana, która zazwyczaj zachodzi w stosunkowo krótkim okresie..

Rzeczpospolita w dobie Sejmu Wielkiego: W dobie Sejmu Wielkiego 1788 - 1792 - notatka.

Zaczęła się nowa epoka, okupiona ogromem ludzkiej krwi i cierpienia.. WIELKIE REWOLUCJE.. Powstańcy styczniowi i podziemne państwo Pobierz z ucze.pl UTRWALANIE WIEDZY - ĆWICZENIA E-ćwiczenia - zestaw do tematu dostępny pod linkiem .Historia na 6-tkę to profesjonalnie opracowane zagadnienia z historii.. Materiał został omówiony chronologicznie wg czterech epok.. Proszę pamiętać, że obowiązuje Was zarówno treść podręcznika jak i treści przekazywane przez nauczyciela podczas lekcji.. Ten duży naród miał wówczas nie lada problemy.. - Komisja Edukacji Narodowej [16.1] - Konfederacja barska [16.2] - Sejm Wielki zwany Czteroletnim [16.3, 16.4] - Oświecenie w Rzeczypospolitej [16.5] 17.Notatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.. (dział 15 " Wielka rewolucja we Francji" zaliczony jest do "Epoki XIX wieku") 16.. - dzieli się na trzy warstwy, z czego dwie pierwsze stanowią 4% ludności, ..

Przyczyny Portret króla Ludwika XVI Rewolucja francuska, która miała miejsce we Francji w latach 1789-1799, często określana bywa mianem wielkiej rewolucji.

Stare Liceum .. Ludwik XV prowadził nieudolne rządy, które doprowadziły do ciężkich powikłań gospodarczych, ekonomicznych, które musiała przez następne lata znosić Francja.. Ludwik XVI, który panował w latach 1774-1792 wsparł .Rewolucja francuska (nazywana też wielką rewolucją francuską lub wielką rewolucją) - okres w historii Francji w latach 1789-1799, w którym doszło do głębokich zmian polityczno-społecznych i obalenia monarchii Burbonów.. Za jej symboliczny początek uważa się zdobycie Bastylii przez paryskich mieszczan 14 lipca 1789 roku (nieliczni wskazują na przysięgę deputowanych Stanów .Notatka: U schyłku średniowiecza nasilił się kryzys w Kościele katolickim.. REWOLUCJA FRANCUSKA 1.. GENEZA:-kryzys ustroju państwa (monarchia absolutna) - Ludwik XIV, XV, XVI (1774-1792 z żoną Marią Antoniną z rodu Habsburgów)-kryzys systemu stanowego (stan pierwszy - duchowieństwo, stan drugi - szlachta miała pełnię władz urzędniczych cenzus pochodzenia, stan trzeci - reszta ludności (97%)) wewnętrzne zróżnicowanie pod względem majątkowym .Wybuch rewolucji francuskiej 1789 r. - notatka ; Etaby rewolucji francuskiej - tabela ; Temat 3.. I_Przeczytaj temat w podręczniku: Poznać przeszłość- Rządzący i rządzeni ..

Wiek rewolucji , Rządzący i rządzeni , Poznać przeszłość , Historia i społeczeństwo , Szkoły ponadgimnazjalne , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plTemat: Wielka rewolucja francuska.

IV_ Napisz krótką notatkę do punktu 3 i 4.Rewolucja francuska obaliła monarchię we Francji pod hasłem - wolność, równość i braterstwo, odparła też interwencji wrogiej wobec niej Europy.. Republika francuska: Temat 4. c. przyznawała prawa i wolności: - wolność słowa - wolność wyznaniaREWOLUCJA FRANCUSKA 1.. Dlatego warto notować.. b. zmiany na wsi angielskiej - powstanie wielkich majątków ziemskich - ruina drobnych gospodarstw - powstanie gospodarstw farmerskichd.. a. wprowadzenie nowoczesnych narzędzi i nowoczesnych metod uprawy ziemi.. Mają one Wam pomóc, ale nie zwalniają z obowiązku notowania czy czytania podręcznika.. Wielka Rewolucja Francuska tereny Francji objęła w latach 1789-1795.Notatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.. W Królestwie Polskim rewolucja łączyła postulaty społeczne z narodowymi.IV.. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.Rewolucja 1905 roku.. I LO Poziom Podstawowy - Nowa Era.. Temat 6.Przyczyny i skutki rewolucji Główne przyczyny: - anachroniczny ustrój, oparty na nierówności społecznej (stan I i II - duchowieństwo i szlachta - stanowiły zaledwie 2% społeczeństwa, ale nie płaciły podatków; stan III obejmował wszystkich pozostałych od bogatej burżuazji po biedotę, ale nie miał praw politycznych)Historia - notatki z lekcji..

Upadek polskiej państwowości: Upadek polskiej państwowości - notatka ; Geneza upadku państwa polskiego w XVIII w. zdobycie Bastylii uznaje się za początek Wielkiej Rewolucji Francuskiej .

Sytuację we Francji pod koniec wieku osiemnastego można nazwać kryzysem.. Strona zawiera materiały do nauki historii i wiedzy o społeczeństwie: (notatki, podręcznik, źródła, quizy) oraz tematyczną bibliografię artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"Strona zawiera materiały do nauki historii i wiedzy o społeczeństwie: (notatki, podręcznik, źródła, quizy) oraz tematyczną bibliografię artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"1.. Rewolucja przemysłowa .. GENEZA:-kryzys ustroju państwa (monarchia absolutna) - Ludwik XIV, XV, XVI (1774-1792 z żoną Marią Antoniną z rodu Habsburgów)Historia i społeczeństwo - notatki z lekcji .. HiS Notatki z lekcji Lekcja 10 Społeczeństwo wobec komunizmu .. HiS Notatki z lekcji Lekcja 37 Rewolucja i jej ideowe korzenieRewolucja przemysłowa - proces zmian technologicznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych, który został zapoczątkowany w XVIII wieku w Anglii i Szkocji.Był związany z przejściem od gospodarki opartej na rolnictwie oraz produkcji manufakturowej bądź rzemieślniczej do opierającej się głównie na mechanicznej produkcji fabrycznej na dużą skalę (przemysłową)Przyczyny, przebieg oraz skutki wielkiej rewolucji francuskiej.. b. ustanawiała równość wszystkich wobec prawa.. Gwałtowny wzrost liczby ludności.. Temat 5.. Przyczyny wybuchu rewolucji: - rewolucja amerykańska - idee równości wszystkich ludzi - filozofia oświeceniowa - podział społeczeństwa na część uprzywilejowaną i nieuprzywilejowaną .Historia - Nowa podstawa programowa.. Rzeczpospolita w dobie stanisławowskiej.. Zamieściłam tu krótkie notatki z lekcji.. I. Geneza rewolucji przemysłowej.. Zapraszamy do lektury części siedemnastej w serii naszego portalowego Vademecum!. Postęp w rolnictwie.. Rewolucja 1905 r., pierwszy ogólnorosyjski protest przeciw archaicznemu ustrojowi i stosunkom społecznym, podważyła podstawy władzy carskiej.. W sierpniu 1789 Konstytuanta uchwaliła Deklarację praw człowieka i obywatela, która: a. znosiła podział społeczeństwa na stany..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt