Cechy języka współczesnej młodzieży matura ustna
Pytania są przesłane przez maturzystów.Cechy języka współczesnej młodzieży na podstawie fragmentu tekstu.. - media a reklama (zwięźle - cechy reklam w różnych środkach przekazu), - co znaczą poszczególne sformułowania w reklamach- analiza.. Omów .. Można tu wyliczyć wyrazy super, ekstra, mega lub na maksa.. Funkcja impresywna języka w reklamach adresowanych do młodzieży.Matura ustna - język polski - Chasm - 23.09.2006 - Forum dyskusyjne gry filmy gra sprzęt fotografia PC onlineMATURA egzamin ustny z języka polskiego Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu I. Arkadia, Eden, Raj, Wyspy Szczęśliwe.. Porównaj obrazy miejsc szczęśliwych zawarte w utworachJ.. Pojawiają się też zapożyczenia z języka różnych subkultur, np. młodzieży .8.. Zadanie 2.. Język współczesnej młodzieży znacznie różni się od języka znanego dawniejszym pokoleniom, często również ł.Cechy języka współczesnej młodzieży na podstawie fragmentu tekstu.. Ten praktyczny kalendarz pozwoli Ci zaplanować naukę na 100 dni przed egzaminem.. Uczniowie losują zadanie oparte na jednym z trzech tekstów kultury, są to: - teksty literackie (najczęściej fragment lektury lub wiersz) - teksty językowe (najczęściej artykuł pisany przez językoznawcę)Na stronie znajdują tematy maturalne, które pojawiły się na maturze ustnej z polskiego w dniu 09.05.2019 do 22.05.2019 - OKE Jaworzno..

Tabu językowe we współczesnej polszczyźnie.

G. Krasowicz - Kupis, Język, czytanie i dysleksja, Lublin 2001.. - definicja reklamy, jej współczesne pojecie.. PLAN PREZENTACJI: 1.. 50.Uzasadnij pogląd, że literatura współczesna towarzyszy wiernie ludzkim dążeniom, niepokojom, zwątpieniom.Język polski pisemna matura od 2015 r. Test: Koniec pseudotradycji Test: zadania Zadanie 1.. Jeżeli nie możesz czegoś znaleźć skorzystaj z poniższych linków.MATURA USTNA JĘZYK POLSKI 2018: [TEMATY, PYTANIA] Maturalne egzaminy ustne z języka polskiego odbywać się będą w 2018 roku od 9 maja do 22 maja (bez niedziel).Od poniedziałku, 09.05.2016 r., trwają ustne matury z języka polskiego!. Temat 22.. Skracają, wymyślają zwroty, nowe określenia.. w sumie to też świadczy o swojego rodzaju kreatywności.A oto kilka przykładów : (na planszy) Takie słownictwo określamy mianem języka potocznego, używanego w codziennych kontaktach z przyjaciółmi, znajomymi.. Ogólny wstęp, dlaczego wybrałeś taki temat.. Taka tendencja .12 responses to " Siema, lol, git - czyli język współczesnej młodzieży " aleksmadness.. Odwołaj się do własnych doświadczeń i tekstów kultury (temat 21) 22.. Dokonaj charakterystyki słownictwa, jakim posługuje się współczesna młodzież.. A. Markowski, Sprawozdanie o stanie ochrony .LISTA TEMATÓW NA MATURĘ USTNĄ ..

Testy i arkusze ... z języka współczesnej młodzieży.

Rodzaje skrótów Przykłady z tekstu Skróty wyrazów i wyrażeń polskich zachowujące polskie brzmienie1 MATURA USTNA Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013/2014 LITERATURA 1.Kobiece portrety w literaturze różnych epok.. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów 2.. Matura 2015.Przykładowe zadania egzaminacyjne na maturę ustną z języka polskiego od 2015Cechy języka współczesnej młodzieży na podstawie artykuły i piosenek hip-hop.. Język potoczny jest tą odmianą, z którą mamy kontakt najwcześniej.. M. Grochowski, Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów, Warszawa 2001.. A. Markowski, Sprawozdanie o stanie ochrony języka polskiego za lata 2003 - 2004, Warszawa 2005.. Przedstaw zjawisko, analizując zgromadzony materiał językowy.. Egzamin maturalny z .Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015.. Komunikując się w sytuacjach nieoficjalnych, codziennych, używamy właśnie języka potocznego.MATURA USTNA: ZESTAW 1 16 .. Zaprezentuj wnioski.. Matura ustna - Czym charakteryzuje się język współczesnej młodzieży - dokument [*.doc] Czym charakteryzuje się język współczesnej młodzieży?.

... Matura ustna: tekst ikoniczny Matura.

(0-1) Przepisz zdanie, w którym Jan Miodek zawarł główną tezę swojej wypowiedzi.. Medytacja nad słowem, nieufność wobec języka, konwencji, parodia banalnych fraz, klisz językowych, czyli językowe poszukiwania w polskiej literaturze.. Prosi Cię o podstawowe informacje, które mógłby/mogłaby zamieścić w swojej prezentacji.. Literackie obrazy społeczeostwa polskiego w wybranych utworach Przeanalizuj sposoby ich tworzenia oraz wymowę, odwołując się do wybranych utworów 3.Analiza języka reklam na wybranych przykładach.. Można używać go w bardzo różnych sytuacjach np: w porządku, dziękuję, nie ma sprawy, nic się nie stało, to żaden kłopot, dobrze, super, oczywiście.Cechy języka potocznego.. Wszystkie ustne matury próbne z języka polskiego.Kolejną cechą charakterystyczną dla języka młodzieży jest istnienie słów, które nie zawierają żadnej konkretnej treści.. Scharakteryzuj język poetycki Bolesława Leśmiana.. Odwołaj się do własnych doświadczeń i tekstów kultury Matura ustna z języka polskiego.. Oczywiście jest także język oficjalny którego uczymy się już od najmłodszych lat w szkole.. Szukaj w wierszach: zabaw językowych, neologizmów, wykorzystania dźwięku i dwuznaczności słów,Tematy na maturę ustną z języka polskiego str. 5 49.Przedstaw i oceń stosunek jednostki do społeczeństwa w ujęciu pisarzy epoki romantyzmu i pozytywizmu..

Ludzie pracy w tekstach literackich.Matura ustna: 30 min.

- do zdobycia 40 pkt.. (0-2) Znajdź w tekście i wpisz do odpowiednich rubryk tabeli po 3 przykłady skrótów z języka współczesnej młodzieży.Młodzież czerpie inspirację do tworzenia nowych słów nie tylko z kultury hiphopowej czy reklam telewizyjnych.. Pełne rozwiązania i odpowiedzi.. Cele, jakie stawia sobie reklama.. Strona, która pomoże zdać ci maturę ustną z języka polskiego, a także języków obcych.. Wskaż przykłady wykorzystania tej odmiany języka w literaturze współczesnej.. Porayski - Pomsta, Komunikacja językowa (w:)Nauka języka polskiego dla polonistów, Warszawa 1998.. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych przykładów.. Punktacja wypowiedzi ustnej Odpowiedź maturalna, film CKE Matura ustna, procedury, film CKE Jak się przygotować Polski ustny pytania 2017Zacznij skuteczną powtórkę do matury z języka polskiego!. Rok szkolny 2016/2017 język, komunikacja, człowiekBardzo widocznymi określeniami, których nadużywają ludzie młodzi, są wyrazy mające podkreślać natężenie jakiejś cechy.. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym.. 2. a) Inną nazwą języka młodzieżowego, którą będę się posługiwała jest slang.Matura ustna z języka polskiego.. Jest ona wspólna wszystkim Polakom i najbardziej swobodna.. Idealnym przykładem jest bardzo modne ostatnio: spoko.. Zadanie 1 3 minuty Twój kolega/Twoja koleżanka z Irlandii musi przygotować prezentację o polskiej młodzieży.. Mass media jako źródło frazeologizmów.. 25 Maj 2012 at 16:22 .. język współczesnej młodzieży znacznie różni się od języka reszty społeczeństwa.. 2.Cechy twórczości: wykorzystanie możliwości języka, mowy w poezji, zabawa neologizmami - tworzenie własnego języka, odwołanie się do peryferii kultury, do świata rupieci, przedmieść, jarmarku itp..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt