Xvii wiek stulecie wojen prezentacja
Walka toczyła si ę ze zmienny szcz ęściem 11 lat.. Wojna o Inflanty.. Jednak XVII wiek był dla niej okresem ciągłych wojen, które w dużym stopniu przyczyniły się do upadku jej znaczenia.. Anna Austriaczka (1601-1666) - regentka Francji.. Nauczyciel przedstawia uczniom okoliczności wybuchu wojen z Turcją oraz opowiada o odsieczy wiedeńskiej.. Wojny polsko-szwedzkie w XVII w.. „Potop szwedzki" 1655-1660 r. - obrona Jasnej Góry.. Wojny z Rosją w XVII w. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.W wieku XVII Rzeczpospolita toczyła bardzo wiele wojen.. Wojna ta, będąca kontynuacją wojny polsko-szwedzkiej 1621-1626 , zakończyła się 6-letnim rozejmem altmarskim , zawartym 26 września 1629 r.Dlaczego wiek 19 nazywany jest wiekiem pary i elektrycznosci ?. - „odsiecz wiedeńska" Jana III Sobieskiego.. Rosja i .Wiek XVII - stulecie niekończącej się wojny - co powinieneś wiedzieć?. Materiał zawiera 16 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków).2.. Wojny polsko rosyjskie w XVII wieku.. Chętny uczeń odczytuje definicję odsieczy.14.. Więcej informacji.. a) Wymień państwa, z którymi Rzeczpospolita prowadziła wojny w XVII wieku.. Polska odniosła szereg porażek, zwłaszcza w polityce rosyjskiej w wyniku klęski w wojnie (1654-1667)..

Skutki wojen XVII wieku dla ziem polskich.

1600 - 1622 - walka o Inflanty .. W ten sposób na krótko Polska i Szwecja znalazły się w unii personalnej.Od początku XVII w. rywalizacja miedzy Rzeczpospolita i Szwecją miała za przedmiot nie tylko Inflanty w ramach rywalizacji o „dominium Maris Baltici", lecz także koronę szwedzką.. Pierre Bayle - francuski uczony, prekursor .XVII wiek-stulecie wojen DRAFT.. Dowiesz się, z kim wojny prowadziła wówczas Rzeczpospolita.. Wojny polsko-kozackie (powstanie Chmielnickiego) Wojny polsko-szwedzkie rozpoczęły się już w 1600 roku, gdy Zygmunt III Waza (król Polski) został odsunięty od tronu szwedzkiego.. B. Część zasadniczaW porównaniu ze złotym wiekiem XVI, wiek VXII wypada niekorzystnie i słabo.. Kto był głównym przeciwnikiem w XVII wieku, z którym Rzeczpospolita toczyła wojny?. r.Szwecja Potop szwedzki Przyczyny wojny: spór o panowanie w Inflantach 1611 - zawarcie rozejmu 14 VII 1683 - początek oblężenia Wiednia Wiek wojen Stefan Batory Wojna z Turcją Skutki ekonomiczne wojen w XVII w. były tak dotkliwe, że cofnęły gospodarkę Polski i doprowadziły doNotatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.. Najważniejsze wydarzenie: wojna trzydziestoletnia (1618-1648), ważna bitwa: pod Lützen (1632) Przyczyna wojny: walki pomiędzy protestanckimi państwami wchodzącymi w skład Rzeszy Niemieckiej (wspieranymi przez inne państwa Europy) a katolicką dynastią .Plik Wojny Rzeczpospolitej w XVII wieku.pptx na koncie użytkownika bouddicea • folder Prezentacje multimedialne - historia cz. II • Data dodania: 2 sty 2011Interwencja polska w Rosji i wojny polsko-rosyjskie w I połowie XVII wieku Wojna z Rosją w II połowie XVII wieku Powstanie Chmielnickiego..

Przyczyny i przebieg wojen z Turcją w XVII w.

Zrozumiesz, dlaczego zwycięstwo .Notatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.. Wojny ze Szwecją w XVII w.. Kultura baroku w Europie; Lekcja powtórzeniowa - poziom podstawowy - KLUCZ ; 22.. Dało to początek zmaganiom między tymi dwoma państwami.1.. 18.Przemiany wewnętrzne w Rzeczpospolitej w XVII w. Osłabienie RP po wojnach XVII w. Rekapitulacja pierwotna (5 min.). Andrzej Bobola - jezuicki męczennik.. 2011-01-08 21:24:47; Wyjaśnij w kilku zdaniach dlaczego XVI wiek został w historii Polski nazywany "złotym wiekiem ".. Podsumowanie- główne skutki wojen polskich w XVII w.:Skutki wojen w XVII-wiecznej Rzeczpospolitej, Terytorialne skutki wojen Maksymalny obszar terytorialny Rzeczpospolita Obojga Narodów miała po podpisaniu pokoju z Rosją w Polanowie w 1634 roku i wynosił on ok. 990 tysięcy km².Rzeczpospolita na początku XVIII wieku znalazła się w wielkim niebezpieczeństwie..

Przebieg wojen ze Szwecj ą w I połowie XVII w.

Rewolucja przemysłowa w Anglii w XVIII w. c. wojny polsko-szwedzkie - zwycięstwo wojsk polskich pod Kircholmem (1605 r.) - hetman Jan Karol .„XVII wiek - stulecie wojen" - karta pracy do scenariusza lekcji, plik: -xvii-wiek-stulecie-wojen-karta-pracy-do-scenariusza-lekcji.doc (application/msword) Wczoraj i dziśMateriał składa się z sekcji: "Europa zmierza ku nowoczesności", "Rzeczpospolita Jana III Sobieskiego".. Wojny polsko-szwedzkie 2.. Będziesz potrafił opowiedzieć o potopie szwedzkim i postaciach historycznych z nim związanych.. Po śmierci swego ojca - Jana III koronował się na króla Szwecji.. 2012-10-02 17:45:09; Wiek XVI nazywany jest złotym wiekiem.dlaczego?. 23.a.W XVI wieku Rzeczypospolita była silnym państwem.. 1609 1611 oblężenie Smoleńska przez wojska polskie.. Wojny polsko-tureckie 4.. Pocz ątkowo wojsko polskie dowodzone przez hetmana Jana Karola Chodkiewicza pokonało armi ę szwedzk ą w bitwie pod Kircholmem w 1605 .. Zygmunt III - elekcyjny król Polski był jednocześnie spadkobiercą dziedzicznej korony szwedzkiej.. W 1598 r. Zygmunt Waza utrącił tę koronę, zdetronizowany przez swego stryja, protestanta Karola IX Sudermańskiego.XVII wieku Wojna polsko-szwedzka (1626-1629) - ciąg starć polsko - szwedzkich w latach 1626-1629 o ujście Wisły , które przyniosły spustoszenie Pomorza i Kujaw ..

Wojny z Turcją w XVII w. XVII wiek-stulecie wojen DRAFT.

Bitwa pod Kłuszynem 1610.4.. Wojny polsko-szwedzkie w pierwszej połowie XVII w. a. elekcja szwedzkiego następcy tronu Zygmunta III Wazy na króla Polski - 1587 r. b. detronizacja Zygmunta III Wazy w Szwecji - na tronie szwedzkim zasiadł Karol IX Sudermański.. c) Przedstaw skutki gospodarcze i polityczne wojen XVII wieku.Plik Wojny Polski w XVII wieku.ppt na koncie użytkownika tefek • folder historyk1 • Data dodania: 14 maj 2012Indeks znanych postaci żyjących w XVII wieku A. Abbas I Wielki - szach Persji.. Cele dla ucznia: Zrozumiesz, dlaczego wiek XVII nazywany jest stuleciem wojen.. Wojny polsko-rosyjskie 3.. Po najeździe szwedzkim mocarska pozycja Polski została znacząco osłabiona.. Skutki wojen w XVII wieku Wojna z Turcją Wojny ze Szwecją -utrata ziem, zniszczenie kraju, Przyczyna atak Turków na Wiedeń 1683 r. -epidemie, walka o panowanie nad Morzem Bałtyckim "JAK CZARNIECKI DO POZNANIA, PO SZWEDZKIM ZABORZE" Mowa oczywiście o potopieAutor: Agnieszka Martowicz Przedmiot: historia Klasa: czwarta szkoły podstawowej Temat: Wiek XVII - stulecie wojen.. Karol Suderma ński zaatakował polskie Inflanty.. Szwecja i Turcja.. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.Temat: Wiek XVII - stulecie wojen .. (prezentacja portretu) - na jego polecenie wybudowano pałac barokowy w Wilanowie, gdzie zmarł (prezentacja fotografii)..Komentarze

Brak komentarzy.