Różne oblicza miłości przedstaw na wybranych przykładach literackich
Różne oblicza miłości.. Obraz kobiety na tle wybranych utworów literackich epoki pozytywizmu 53: 4760Omów na wybranych przykładach z różnych epok.. Motyw szaleństwa z miłości.. Nic zatem dziwnego, że spełnia ona tak doniosłą rolę w naszej kulturze, zapładniając wyobraźnię twórców.Różne oblicza miłości.. Utopie i antyutopie w literaturze.. Dialog między człowiekiem, a naturą.. Literatura pokazuje nam różne obrazy, różne oblicza miłości.. Omów zagadnienie na 23.. Są tacy ludzie, którzy żenią się tylko, dlatego, że ich rodzice narzucili im swoją wolę.Różne oblicza miłości w literaturze.. To temat szeroki jak morze.. Temat miłości ma uniwersalną wymowę, łączy więc epoki, kultury i grupy społeczne.To właśnie miłość sprawia, że nasze życie ma sens, to miłość sprawia, że ludzie, pomimo tego, że są tak bardzo różni, mają ze sobą coś wspólnego, bowiem doświadcza jej każdy.. To z pewnością dlatego, że miłość jest jednym z najpopularniejszych tematów literackich, niezależnie od epoki.Ponownie przekonuje się, że miłość ma różne oblicza.. Przedstaw na wybranych przykładach różnorodne ujęcie motywu pracy w literaturze.. Na wybranych przykładach przedstaw jej najczęstsze konkretyzacje.. REKLAMA.Różne oblicza miłości w literaturze - przedstaw wybrane przykłady oceniając ich aktualność i wartość artystyczną.. Analizując wybrane utwory literackie, omów różne sposoby przedstawienia rewolucji..

Przedstaw na wybranych przykładach literackich.

Podróż i jej wersje w literaturze romantycznej.. Omów temat na wybranych przykładach.. Literackie portrety matek.. Tematy poruszane w zaprezentowanych utworach literackich na zawsze pozostaną ważne, gdyż miłość zawsze będzie ludziom towarzyszyła.. Przedstaw problem władzy na przykładzie wybranych utworów literackich.. Mój region - Łódź w literaturze.. Przedstaw literacki wizerunek anioła na przykładzie wybranych utworów z różnych epok.. Funkcja fantastyki literackiej.. poleca 85 % .. Przyjaźń, jako wartość.. Jest uczuciem bardzo osobistym i różnorodnym.. Przedstaw temat na wybranych przykładach literackich.Porównaj na podstawie wybranych utworów literackich.. Mimo, że każdy z nas odczuwa w życiu różne rodzaje miłości, jak na przykład miłość do swego partnera, miłość do rodziców, miłość przyjacielska, trudno jest znaleźć odpowiedź na pytanie na czym to uczucie dokładnie polega.Różne oblicza miłości na wybranych przykładach utworów epiki romantyzmu i modernizmu.. 42.Na wybranych przykładach omów funkcję brzydoty w literaturze i innych dziedzinach sztuki (np. film, malarstwo, muzyka…) Koncepcje piękna w literaturze, malarstwie i architekturze.. Porównaj je wykorzystując kreacje bohaterów literackich w XIX wieku..

Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.

Polacy w satyrze i karykaturze.. Omów na wybranych przykładach bohaterów literackich 122.. Przedstaw problem na wybranych utworach literackich.. Tragedia osobista twórcy kluczem do odczytania jego dzieł.. Moralne rozterki bohaterów.. Przedstaw zagadnienie na podstawie różnych .„Miłość jest największą słodyczą i największą goryczą na Ziemi" (Eurypides) - o różnych odcieniach romantycznej miłości.. Zaprezentuj obraz mieszczaństwa zawarty w dramatach Gabrieli Zapolskiej i prozie Bolesława Prusa.Różne ujęcia obrazu wsi polskiej w literaturze wybranych epok.. .Różne oblicza miłości w literaturze i sztuce - przedstaw wybrane przykłady, oceniając ich aktualność i wartość artystyczną .. Na podstawie analizy wybranych tekstów literackich przedstaw i porównaj funkcje motywów tyrtejskich.. MIŁOŚCI RÓŻNE OBLICZA - Różne oblicza miłości w literaturze.. Na wierzchołku Mont Blanc, odkrywa swoja drogę.Jak już wspominałam we wstępie, miłość jest jednym z najpopularniejszych tematów literackich, ze wszystkimi jej odcieniami.. Biografia poety romantycznego jako tworzywo literackie.. Twórcza i destrukcyjna siła miłości człowieka.. O miłości pisało się i pisać się będzie nadal, bo miłość to najważniejsza rzecz w życiu - a obliczy miłości tyle, co zakochanych.Różne oblicza miłości w literaturze - przedstaw wybrane przykłady oceniając ich aktualność i wartość artystyczną..

Omów na wybranych przykładach literackich.

Na wybranych przykładach z różnych epok porównaj literackie i malarskie ujęcia motywu tańca śmierci.Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015.. Definicji miłości możemy się dopatrzeć w jednym z najstarszych dzieł literackich, jakim jest Biblia Pozwolę sobie przytoczyć fragment 1 listu do Koryntian Hymnu o miłości Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.. 5: 11740 Kultura i obyczaje oczami Beaty Pawlikowskiej 44: .. Różne oblicza przyjaźni na postawie wybranych utworów 6: .. Przedstaw różne ujęcia problematyki holocaustu w literaturze polskiej, odwołując się do wybranych utworów.. Motyw wędrówki w literaturze.. Metafora świata teatru.. To pragnienie miłości wiąże się z pragnieniem założenia rodziny, ciepłem domowego ogniska.. Nie jest to uczucie łatwe, ale po prostu pozwala żyć.. Różne oblicza miłości.. Na przykładzie .Różne oblicza miłości w literaturze i sztuce - przedstaw wybrane przykłady, oceniając ich aktualność i wartość artystyczną.. Przedstaw na dowolnych przykładach.. Kordian, dochodzi do wniosku, że światem rządzi pieniądz, a wartości moralne i etyczne Kościoła, nie są jego zdaniem w pełni przestrzegane.. Przedstaw na wybranych przykładach literackich.. Różne oblicza miłości.. Przedstaw na wybranych przykładach.. Określenie problemu .66..

Omów temat, opierając się na wybranych przykładach z literatury.

Przedstaw na wybranych przykładach różne kreacje literackie tych postaci 121.. Przedstaw na wybranych przykładach literackich.. We wszystkich wymienionych tematach prezentacji uwagę zwrócić należy na to, co sugeruje jego sformułowanie.. Omów jego funkcje odwołując się do wybranych tekstów.. Przedstaw na wybranych przykładach literackich.. Stosunek do przeszłości szlacheckiej w literaturze polskiej romantyzmu i pozytywizmu.. Przedstaw oblicza samotności wybranych bohaterów literackich, analizującPrzedstaw na wybranych przykładach.. Biesiady, wese la, bale - przedstaw role motywu w wybranych utworach literatury .literackich.. Miłość bohaterów jest miłością spełnioną rozwija się i rozkwita mimo wielu przeszkód na drodze.. Omów temat w oparciu o wybrane przykłady literackie.. O miłości pisało się i pisać się będzie nadal, bo miłość to najważniejsza rzecz w życiu - a obliczy miłości tyle, co zakochanych.Temat mojego dzisiejszego wystąpienia brzmi: „Na wybranych przykładach literackich przedstaw różne ujęcia motywu przyjaźni.". „Kraj lat dziecinnych" jako inspiracja dla poetów i pisarzy różnych epok.. Przedstaw na wybranych przykładach literackich sposoby prezentacji miast i miasteczek.. Nie ulega wątpliwości, że człowiek od zarania swoich dziejów, swego istnienia potrzebował drugiego człowieka.Omów na wybranych 22.. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.. Rozwiń temat odwołując się do wybranych utworów.. MIŁOŚĆ BUDUJĄCA I NISZCZĄCA - Miłość jako siła budująca i niszcząca.. Wyjaśnij jak ona funkcjonuje w wybranych tekstach literackich.. Tułacz, pielgrzym, podróżnik jako bohater utworów literackich.. Przedstaw problem, analizując wybrane dzieła.. Czasami jest tak, że rodzice próbują narzucić swoim dziecią swoje zdanie na temat miłości.. Różne oblicza miłości.. Omów na przykładach utworów z różnych epok.. Rozważ problem na wybranych przykładach .LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 1.. To temat szeroki jak morze.. Motyw utopii w literaturze.. We Włoszech poznaje, Wiolettę, która darzy uczuciem głównie jego majątek.. Bardziej szczegółowo39.. Przedstaw sposoby kreowania portretów i ich .. Różne ujęcia cierpienia .. • Przedstaw różne wyobrażenia ludzi dotyczące śmierci w oparciu o wybrane dzieła literackie.. W oparciu o wybrane utwory literackie zaprezentuj różne kreacje zbrodniarza 1 123.90.. Może pojawić się wymóg sięgnięcia do różnych lub wybranych epok.. Omów funkcje i sposoby kreowania na wybranych .Omów na wybranych przykładach losów bohaterów literackich.. Przedstaw i porównaj różne typy tych relacji w wybranych tekstach kultury.. Przykłady, które podałam, dowodzą tego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt