Przyjrzyj się osi czasu następnie wykonaj polecenia zadanie 2 strona 68
A wybuch I .Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. 2011-12-05 17:06:17Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. 2019-11-21 19:30:27Po długich dyskusjach obie strony zgodziły się na podpisanie aktu unii lubelskiej.. 1600 rok 1650 rok 1700 rok 1750 rok Praca z osią czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem lata życia Ludwika XIV (1638-1715).Przyjrzyj się ilustracji.. Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenia.Kliknij prawym przyciskiem myszy oś czasu, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Zmień układ.. Kliknij pozycję proces, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:.. pytanie zadane 14 marca 2013 w Zadania domowe przez .. 2 odpowiedzi.. a) Zamaluj na osi czasu stulecie nazywane złotym wiekiem w dziejach Polski.1 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Aby uzyskać prostą, ale efektywną oś czasu, kliknij pozycję podstawowa oś czasu.. Aby pokazać postęp, oś czasu lub kolejne etapy w zadaniu, procesie lub przepływie pracy, kliknij .- wykonaj w zeszycie zadanie 2, podpunkty e, f, g ze str. 149.. Następnie wykonaj polecenia.. 2019-11-21 19:30:27; przyjrzyj się uważnie płaskorzeźbie na stronie 28 a następnie wykonaj polecenia a b i c 2013-09-29 12:58:51; Przyjrzyj się rysunkowi przedstawiającemu plan katedry w Chartres.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu..

Następnie wykonaj polecenia - wyszukiwanie 0 głosów.

Epoka oświecenia w Europie objęła XVIII wiek, czyli okresy oznaczone na osi czasu literami 1.. Jest ono dostępne tylko dla użytkowników wspierających stronę.. 🎓 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu - Zadanie 1: Wczoraj i dziś 6 - strona 88 🎓 a) Na pomarańczowo zaznaczono rok 1795, w którym doszło do trzeciego rozbioru Rzeczpospolitej.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.. b) Do pisz daty do podanych wydarzeń.. b) Zaz nacz na osi czasu rok koronacji Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla Polski.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Następnie wykonaj polecenia.. 2012-11-19 16:48:32 Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj zadania.. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Klasa V DZIEŃ DOBRY OSTATNI PIASTOWIE NA HISTORIO TRONIE POLSKI ZESZYT ĆWICZEŃ DO HISTORII2 Zapoznaj się z mapą, a następnie wykonaj polecenia.. Następnie wstaw odpowiadające im litery we właściwe miejsca na osi czasu.. a) Wpisz nazwy państw sąsiadujących z Polską.. - Zadanie 1: Wczoraj i dziś 5 - strona 642 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Wybuch I wojny światowej Bitwa Warszawska Odzyskanie przez Polskę niepodległości 2.zadanie docwiczenia.pl Kod: H6MSMR 2 Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji..

Przeczytaj informacje w ramce i wykonaj polecenie.

b) Umieść na osi rok uchwalenia pierwszej konstytucji na świecie.. 1700 rok 1750 rok 1800 rok Praca z osią czasu a) Wpisz na osi rok, w którym powstały Stany Zjednoczone Ameryki.. Następnie wykonaj polecenia.. Pierwsze tysi clecie trwało od I wieku do X wieku.. a) Zamaluj dowolnym kolorem na osi czasu okres życia Józefa Piłsudskiego.. Z dwóch krajów, Polski i Litwy, utworzono jedno nowe państwo, które nazwano Rzeczpospolitą Obojga Narodów.. Tysi clecie to dziesi wieków.. Następnie wykonaj polecenia.. c) Oblicz, przez ile lat Napoleon był cesarzem.. Następnie wykonaj polecenia.. Proszę o pomoc Portugalski podróżnik Bartłomiej Diaz w 1488 roku dopłyną do południowego krańca Afryki nazywanego przylądkiem dobrej nadziei.Historyk ustala, jak wygl dało miasto i ycie jego mieszka ców w okresie oznaczonym na osi czasu numerem ____ .. b) Otocz kołem nazwę państwa, z którym Kazimierz Wielki utrzymywał dobre stosunki.. b) Podkreśl nazwy miast, w których zawarto trójprzymierze i podpisano układ kończący formowanie trójporozumienia.. 2012-11-19 16:48:32; Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.. b) Umieszczone na osi czasu litery odpowiadające poszczególnym wydarzeniom, wstaw obok tych wydarzeń.. - przeczytaj rozdział 5, str. 122 - 127, - zapamiętaj daty przedstawione na osi czasu, - wypisz przyczyny i skutki wypraw krzyżowych, przyjrzyj się mapie str. 124, korzystaj z polecenia 1, 2, 3,KARTA PRACY KL 6 - Upadek Napoleona - str. 199-205 1. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu..

Następnie wykonaj polecenia .

Następnie wykonaj polecenia.. b) Oznacz na osi czasu datę założenia hołdu proskiego Proszę o pomoc, na jutro mam :x Klasa 6.Przyjrzyj się osi czasu i mapie ukazującej wyprawy żeglarzy na przełomie XV i XVI wieku.Następnie wykonaj polecenia.. 2011-09-13 17:26:13; Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.. On, jak i jego dwaj synowie Władysław IV i Jan Kazimierz, rządzili Rzecząpospolitą w latach 1587‑1668.Przez cały czas swego panowania starali się odzyskać szwedzki tron.Zadanie 10 ( .. / 1 pkt) Przyjrzyj się osi czasu.. b) Umieść na osi czasu litery odpowiadające poszczególnym wydarzeniom.. 3*8 do potęgi 3 B. 2 do Przedmiot: Matematyka / Szkoła podstawowa 0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań 1 rozwiązanie1.. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. a) Umieść na osi rok koronacji Napoleona.. Józef Piłsudski i niepodległa Polska 1 IV.Ku współczesnej Polsce Na dobry początek 1 Praca z osią czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem na osi czasu okres życia Józefa Piłsudskiego.. 2 Przyjrzyj się zamieszczonemu .Przyjrzyj się poniższej mapie i wykonaj polecenia.. 2. Przyjrzyj się fragmentowi obrazu Berezyna Wojciecha Kossaka i Juliana Fałata.Wazowie na polskim tronie .. Strona 27.. Na dobry początek Czasy stanisławowskie Praca z osią czasu a) Za maluj dowolnym kolorem na osi czasu okres życia Stanisława Augusta Poniatow-skiego..

Następnie wykonaj polecenia.

Historia: Temat: Wyprawy krzyżowe.. 2019-11-21 19:30:27 Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia .. Polecenie 3. Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj ćwiczenie.. M o r z e Ś r ó d z .Przyjrzyj się ilustracjom kobiecych ubiorów i wykonaj polecenia ''moja historia'' zadanie 2 strona 45 2 część pomocy na dzisiaj 2012-04-18 15:35:28; Przyjrzyj się XIX wiecznej karykaturze i wykonaj polecenia.. 2012-11-19 16:48:32 PRZYJRZYJ SIĘ ILUSTRACJI UKAZUJĄCEJ I WUKONJ POLECENIA 2014-01-09 18:44:22Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia.. 3 odpowiedzi.. c) Podkreśl nazwy państw zagrażających Polsce.. Następnie zaznacz poprawne dokończenie zdania.. b) Zaznacz rok, w którym cesarza zmuszono do abdykacji.. Zadanie 3.. Zygmunt III nie pogodził się nigdy z utratą szwedzkiej korony.. Na podstawie podręcznika oraz atlasu geograficznego wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. a) Zamaluj na osi czasu okres od koronacji Zygmunta I Starego do śmierci Zygmunta II Augusta w 1572 roku.. pytanie zadane 27 .Przyjrzyj się ilustracjom kobiecych ubiorów i wykonaj polecenia ''moja historia'' zadanie 2 strona 45 2 część pomocy na dzisiaj 2012-04-18 15:35:28 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu .. Od XI wieku do XX wieku trwało drugie tysi clecie.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Jeżeli chcesz je zobaczyć, wejdź na Link i aktywuj konto premium, .. Projekt i wykonanie: Software Mansion.Zadanie 1 Sześcian liczby 24 jest równy A.. 2018-10-20 16:46:48zadanie docwiczenia.pl Kod: H6WC22 1 Na dobry początek Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Zadanie 2.. 2019-11-21 19:30:27 Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia .. a) Zaznacz na mapie kolorem zielonym państwa, które utworzyły trójprzymierze, a kolorem czerwonym te, które należały do trójporozumienia.. A założenie Akademii Krakowskiej .Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.. 1300 rok 1350 rok 1400 rok Praca z osią czasu a) Oznacz dowolnym kolorem na osi czasu okres życia Kazimierza Wielkiego.. 🎓 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu - Zadanie 3: Wczoraj i dziś 4 - strona 39 🎓 a) Nad osią czasu zapisano właściwą nazwę epoki historycznej - ŚREDNIOWIECZE.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. wypisz trzy cechy klimatu.. na podstawie klimatogramu wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. Rozwiązanie tego zadania znajduje się już na odrabiamy.pl.. 🎓 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt