Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego wnioski
reorganizacja wyjazdu do „zielonej szkoły"Sprawozdanie z pracy Zespołu Wychowawczego.. W ciągu roku szkolnego 2006/2007 zespół samokształceniowy nauczania zintegrowanego spotkał się w swoim składzie 12 razy.. Choć podejmowane przez nas działania czasem różnią się od naszych codziennych obowiązków - są niezbędne.. Na dole znajdziecie konkretne przykłady, plik i film, który pokaże Wam jak z niego najlepiej skorzystać.. Armii Krajowej w Trzciannie w roku szkolnym 2006/2007.. Zespół nauczycieli z przedmiotu: Nazwisko i imię lidera zespołu przedmiotowego: Zespół przedmiotowy odbył … spotkań w terminach: Uczestniczyli w nim nauczyciele: Na zebraniach poruszana była tematyka: Potrzeby zespołu: Ustalone wnioski do pracy: 1SPRAWOZDANIE Z PLANU PRACY ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO w pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ W JELENIEWIE GIMNAZJUM W pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 Zespół Humanistyczny po-dejmował działania w celu wypełnienia założeń zawartych w planie pracy.. Tematyka spotkań: 1.. SPRAWOZDANIE LIDERA ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO.. Realizacja priorytetów pracy szkoły: Priorytet Poprawa efektów kształcenia ogólnego i zawodowego oraz wdrażanie wniosków z analizy egzaminów zewnętrznych oraz diagnoz wewnętrznych Uaktualniono regulamin na najlepszego sportowca szkoły.. Posiedzenia zespołu: - jedno posiedzenie zespołu humanistycznego dotyczące poprawy, opracowania i omówienia wyników diagnozySprawozdanie z pracy Zespołu Języków Obcych..

Wdrażanie do aktywnej i samodzielnej pracy.

Skład zespołu: mgr Andrzej Ziółkowski - przewodniczący mgr Agnieszka Szałajko mgr Agata Dzięciołowska mgr Anna Kloc Zespół pracował wg planu pracy opracowanego na początku roku szkolnego.. w roku szkolnym 2013 / 2014. reprezentowanie szkoły, wolontariat.. SEMESTR II ROK SZKOLNY 2018/2019.. Do kompetencji przewodniczącego należy: a) informowanie dyrektora szkoły i radę pedagogiczną o pracach Zespołu b) organizowanie szkoleń członków Zespołu 7.prowadzić działania związane z pedagogizacją rodziców.. Przejrzano wszystkie Przedmiotowe Systemy Oceniania pod kątem zgodności z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.. tabela na końcu dokumentu - w załączeniu.. W ciągu roku szkolnego 2006/2007 zespół samokształceniowy nauczania zintegrowanego spotkał się w swoim składzie 12 razy.. M. Zaborowska, p.. Wnioski na przyszły rok.. Opracowanie i uaktualnienie rozkładów materiału i kryteriów oceniania z poszczególnych .Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela wychowawcy świetlicy Dokumentowanie pracy psychologa i pedagoga SOSW Propozycje sprawozdań z pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli po I okresie roku szkolnego i z realizacji rocznego planu pracy zespołu przedmiotowego Wzór rocznego sprawozdania opiekuna Samorządu Szkolnego Wzór sprawozdania z rocznej pracy zespołu .Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego.język francuski obce za I semestr roku szkolnego 2013/2014..

Nazwa zespołu Miejsce i forma reprezentowania szkoły .

File Size: 13 kb: File Type: docx1 SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU PRZYRODNICZEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 SEMESTR I W ramach pracy zespołu przyrodniczego w pierwszym semestrze roku szkolnego 2014/2015, przeprowadzono następujące działania: 1.. Konkursy i olimpiady.. Armii Krajowej w Trzciannie w roku szkolnym 2006/2007.. Spotkanie w dniu 06.03.2013 r.sprawozdanie z realizacji planu pracy zespoŁu szkolno-przedszkolnego w brudzeniu duŻym na rok szkolny 2014/2015 zadania sprawozdanie z realizacji i. organizacja procesu dydaktyczno wychowawczego 1. pracaSprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych w I półroczu roku 2014/2015 - Anna Kiljańska W I półroczu roku szkolnego 2014/2015 zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych pracował w składzie 5 osób: Anna Kiljańska, Jadwiga Oczkowska, Elżbieta Jackowska, Patrycja Piskorowska-Wyka i Zbigniew Olszewski.4.. konkursy, olimpiady przedmiotowe przygotowanie uczniów do konkursów 1.Sprawozdanie z pracy Zespołu Humanistycznego Elżbieta Stefańska(N) Sprawozdanie z realizacji Planu Pracy Zespołu Humanistycznego w pierwszym semestrze roku szkolnego 2010/2011.. M. Majewska, p. Zaplanowanie pracy zespołu .Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego na rok szkolny 2012/2013 W skład zespołu matematyczno - przyrodniczego działaj ącego przy Zespole Szkól Publicznych nr 1 im..

By prowadzić edukację ...wynikające z pracy zespołu: konkursy szkolne.

Powiem coś oczywistego - piszmy prawdę!. 2.Zachęcać uczniów (mimo opłat, które należy ponieść) do udziału w zewnętrznych i wewnętrznych konkursach matematyczno - przyrodniczych.. Kwiecień 2015 Protokół z posiedzenia zespołu, sprawozdanie z konkursów/ wszyscy członkowie zespołu Realizacja celów szczegółowych 1-5 w oparciu o: 14.04.2015 konkurs matematyczny dla uczniów klas czwartych - M. GłodekSprawozdanie z pracy Zespołu Humanistycznego.. Dokonano analizy, wyciągnięto wnioski i przygotowano sprawozdania podsumowujące pracę zespołu.Sprawozdanie z pracy zespołu matematyków i informatyków w drugim semestrze roku szkolnego 2015/2016.. Cele pracy: uczniowie:Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym, ul .. Doskonalenie nauczycieli: formy doskonalenia zawodowego : Data temat szkolenia, kursu, warsztatów nazwisko biorącego udział w szkoleniu .7.12.2013 "Metody aktywizujące ; praca z piosenką" Cios Małgorzata, Mazurkiewicz .Sprawozdanie z planu pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli matematyki i fizyki na rok szkolny 2014/2015 semestr I Przewodniczący ZP: Janusz Osowiecki 1.. SPOTKANIA ZESPOŁU .. 1.Etap wojewódzki Przedmiotowego Konkursu Języka Polskiego-M.Nojszewska 2.Praca w jury ogólnopolskiego XIV Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży- A.Dzieszko, M.Nojszewska, E.Sak, U.Sierkowska, J.Wierzbicka, K.Smolej .z gazetą „Razem"..

Andrzej ZiółkowskiSprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale.

Prowadzono punktację w ciągu całego roku szkolnego.. Krótki opis Nauczyciel - opiekunSPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO 2013/2014 II SEMESTR .. Płocka 12, 09-414 Brudzeń Duży SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BRUDZENIU DUŻYM ZA ROK SZKOLNY 2016/2017Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli klas 0 -III w II semestrze w roku szkolnym 2012/2013 Opracowały: Jadwiga Filipowicz, Barbara Grabowska, Ewa Gutowska,Bożenna Kuć,Wiesława Zientara Białystok, 27.06.2013 r. Spotkania zespołu 1.. Tematyka spotkań: 1.Sprawozdanie z pracy Zespołu Przedmiotowego Matematyki w roku szkolnym 2008/2009 Author: CP Last modified by: CP Created Date: 1/21/2009 5:49:00 PM Other titles: Sprawozdanie z pracy Zespołu Przedmiotowego Matematyki w roku szkolnym 2008/2009Sprawozdanie z pracy zdalnej - co tam wpisać?. za pierwszy semestr roku szkolnego 2006/2007 W skład zespołu języków obcych wchodzą nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego: · Monika Franas - lider zespołu · Anna Kurzawa · Marlena Michalak · Barbara Stanisławska.Sprawozdanie z pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli nauczania zintegrowanego Szkoły Podstawowej im.. Przygotowanie i zatwierdzenie planu pracy na rok szkolny 2014/2015 (wrzesień 2014).. praca z uczniem zdolnym.. tabela na końcu dokumentu - w załączeniu .. konkursy pozaszkolne .. A. Walczak, p. J. Zielińska •Praca w zespole opracowującym książkę na 100 lecie szkołyh) praca z uczniem mającym trudności w nauce( zajęcia wyrównawcze) i) zatwierdzanie pytań na ustny egzamin dojrzałości z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 6.. 3.Aby uzyskać lepsze wyniki w .Sprawozdanie z pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli nauczania zintegrowanego Szkoły Podstawowej im.. Wnioski do pracy .Wnioski do dalszej pracy: 1.Opracować i wdrożyć metody pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce według indywidualnych potrzeb i możliwości.. Zreali-Praca związana ze stuleciem szkoły •Przygotowanie dekoracji - wykonanie toreb z kwiatami oraz lampionów i laurek p. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku .. (Sprawozdanie z pracy w Internacie) Z początkiem roku szkolnego nauczyciele rozpoczęli uczestnictwo w szkoleniach, kursach kwalifikacyjnych a niektórzy rozpoczęli studia podyplomowe które trwały cały rok.. przy Zespole Szkół im.. zacieśnienie współpracy zespołu kształcenia zintegrowanego i nauczycieli klas IV - VI w celu opracowania wspólnych działań dydaktycznych i wychowawczych mających na celu podnoszenie jakości pracy szkoły.. Nazwa przedsięwzięcia: Sprawozdanie z realizacji: Ewaluacja przedmiotowych systemów oceniania..Komentarze

Brak komentarzy.