Rozpad systemu kolonialnego notatka
Załóż konto.. Temat 7.. - dokument [*.rtf] TEMAT DO REALIZACJI DLA KLASY‭ ‬2C‭ ( ‬1.KWIECIEŃ‭ ) TEMAT DO REALIZACJI DLA KLASY‭ ‬2A‭ ( ‬2‭ ‬KWIECIEŃ‭ ) KLASA‭ ‬2B-NIE‭ Temat:‭ ‬ .. 1965 doszło do największego przyspieszenia tempa wyzwalania się narodów kolonialnych: aż 30 państw afrykańskich uzyskało w tym okresie niepodległość (w samym roku 1960 było to 17 państw, dlatego rok ten nazwano .21. rozpad systemu kolonialnego.. Rozpad systemu kolonialnego.. Świat po II wojnie światowej - chronologia wydarzeń 1.. Blok wschodni po śmierci Stalina 1.. Załóż konto Zaloguj si ę. Zaloguj się.. 25. przemiany spoŁeczne i kulturowe w ii poŁowie xx wieku.. Wychowanie przedszkolne .Dekolonizacja - proces wyzwalania się narodów z zależności kolonialnej i tworzenia niepodległych państw w dawnych terytoriach zależnych.Może następować za porozumieniem stron - w sposób pokojowy, lub na skutek powstania, rewolucji czy innego konfliktu zbrojnegoRozpad systemu kolonialnego.. Kraje Trzeciego Świata a) Ruch Państw NiezaangażowanychOrganizacja pracy szkoły od 19.10.2020 r. Szanowni Państwo, Rodzice i Uczniowie Od poniedziałku 19 października 2020 r. na.Proszę przeczytanie i zrobienie notatki do tematu:,, Rozpad systemu kolonialnego " Osoby które zrobiły poprzednie zadania i aktualne mogą przesyłać zrobione zadanie w formie dokumentu word i pdf do oceny na adres: [email protected]..

Rozpad systemu kolonialnego 1.

Dekolonizacja Afryki a) Algieria b) Rok Afryki c) Organizacja Jedności Afrykańskiej 3.. Kolonializm jest to polityka państw rozwiniętych gospodarczo polegająca na utrzymywaniu w zależności politycznej i ekonomicznej krajów słabo rozwiniętych, wykorzystywaniu ich zasobów ludzkich i surowcowych.Temat: Rozpad systemu kolonialnego.. Francuzi po porażce w Indochinach byli bardziej skłonni do siłowych rozwiązań i stosowali brutalne represje.. 2. walka niepodległość .Wybierz test z rozdziału Rozpad systemu kolonialnego lub podrozdziałów podręcznika Poznać przeszłość.. Teren, na którym rywalizowały bloki mocarstw to a) Bałkany b) Skandynawia.. Opór Algierczyków nie został jednakProces dekolonizacji, czyli likwidacji systemu kolonialnego, nabrał tempa po II wojnie światowej, ale jego początków można się dopatrywać już w okresie międzywojennym.. 1947 r. - powstanie: a) Indii - hindusi b) Pakistanu - muzułmanie .Etapy rozpadu systemu kolonialnego: 1) druga wojna światowa - która przyczyniła się do wzrostu świadomości społecznej i Narodowej ludności kolonialnej 2) powojenna rywalizacja między mocarstwami zachodnimi 3) współzawodnictwo między Wschodem a zachodem 4) działalność ONZ Bierny opór Gandhiego: To sprzeciw bez używania siły fizycznej lub bez większej aktywności.Główne przyczyny rozpadu kolonialnego Najważniejsze przyczyny: duży udział ludności kolonii w walkach w czasie II wojny światowej wzrost świadomości narodowej spowodowany lepszym dostępem do oświaty, deklaracja Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1960r, o przyznaniu niepodległości krajomDekolonizacja - proces rozpadu imperiów kolonialnych i przeobrażania kolonii w niepodległe państwa, zapoczątkowany zmianami na mapie świata w czasie II wojny światowej..

Rozpad systemu kolonialnego I Indie.

Mała stabilizacja; 7.. Przed wybuchem II wojny światowej niepodległość miały: Egipt, Etiopia i Liberia.. Pozdrawiam .. Nauka zdalna 2020.. Działalność Indyjskiego Kongresu Narodowy - Mahatma Gandhi - bierny opór 2.. Piotr Borkowiak.. 1947 r. - powstanie: a) Indii - hindusi.. Temat 6.. Dekolonizacja Afryki.. 27. poczĄtki wŁadzy komunistÓw w polsce tajemnice mienionego wieku- jak polacy zasiedlali .Rozpad północnoamerykańskiego systemu kolonialnego nastąpił dwiema drogami: rewolucyjną - wskutek buntów społeczeństw kolonialnych, jak to miało miejsce w przypadku Stanów Zjednoczonych i Meksyku.. Świat po ii wojnie Światowej - powtórzenie.. Geneza procesu dekolonizacji: powstanie świata dwubiegunowego - Wielka Brytania i Francja straciły swoją mocarstwowa pozycjęRozpad systemu kolonialnego KONIEC!. Przemiany społeczne i kulturowe lat 60. test > Rozpad systemu kolonialnego.. Wydarzenia na Wybrzeżu w grudniu 1970 r .Dekolonizacja nie została zainicjowana dopiero po 1945 r., lecz od tego momentu stała się zjawiskiem masowym.. Zrób notatkę o rewolucji przemysłowej, pięć zagadnień, a do każdego punktu 5 podpunktów rozwijających dany punkt..

Rozpad systemu kolonialnego.

Pierwszym etapem była próba zmiany sposobu zarządzania poprzez wprowadzenie systemu mandatowego.. Europa Zachodnia i ZSRR podczas zimnej wojny 1. ; ewolucyjną - wskutek stopniowych koncesji politycznych ze strony kraju macierzystego na rzecz mieszkańców kolonii, jak w Kanadzie .Temat 3. rozpad systemu kolonialnego Brytyjczycy przewidzieli, że po wojnie nie zdołają utrzymać kontroli na Indiami, dlatego zdecydowali się na przyspieszenie uniezależniania się tego państwa.. W momencie zakończenia II wo.Start studying Historia VI - 3.. Wideolekcja.Rozpad systemu kolonialnego / Rozpad systemu kolonialnego.. Pierwszą umową sankcjonującą podział świata był traktat z Torvesilas z 1494 r., zawarty pomiędzy Portugalią a Hiszpanią, dzielący zdobycze terytorialne tych państw, odkryte dzięki .7113651Rozpad systemu kolonialnego - notatka - dokument [*.docx] Rozpad systemu kolonialnego I Indie 1.. Temat 5.. Wiek XX dla Klasa I Liceum.Rozpad systemu kolonialnego System kolonialny funkcjonował od wielu wieków, a jego początków możemy upatrywać na przełomie XV i XVI wieku.. 23. zimna wojna i wyŚcig zbrojeŃ.. Konflikty na Bliskim Wschodzie.. Temat 4.. 24. droga ku wspÓlnej europie.. Daleki Wschód po II wojnie światowej 1..

Mała stabilizacja - notatka ; 7a.

Indie a) bierny opór - Mahatma Gandhi b) wycofanie się Brytyjczyków z Indii c) powstanie niepodległych Indii i Pakistanu 2.. O ile w .poprzednich okresach metropolie kolonialne traciły pojedyncze terytoria zamorskie, o tyle w ciągu kilkunastu lat po II wojnie światowej nastąpił całkowity rozpad systemu kolonialnego.Proces rozpadu systemu kolonialnego: Indie - Na czele ruchu wyzwolenia w Indiach stanął przywódca Indyjskiego Kongresu Narodowego - Mahatma Gandhi.W walce z kolonizatorami stosował bezkrwawą, a jednocześnie bardzo skuteczną formę walki, czyli - bierny opór.Całkowicie odrzucał przemoc.Scenariusz lekcji „Rozpad systemu kolonialnego.. Działalność Indyjskiego Kongresu Narodowy - Mahatma Gandhi - bierny opór.. 9.Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: HISTORIA> ROZPAD SYSTEMU KOLONIALNEGO.. b) Pakistanu - muzułmanie II.. 22. konflikt na bliskim wschodzie.. Ważne pojęcia: Dekolonizacja - likwidacja kolonializmu; proces ogłaszania niepodległości przez dawne kolonie1.. około 5 godzin temu.. Terytoria mandatowePrzyczyny rozpadu systemu kolonialnego po II wojnie światowej: Osłabienie imperiów kolonialnych (Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Holandii) w wyniku II wojny światowej.. Rozpad systemu kolonialnego.. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wojna w Algierii W 1954 r. dochodzi w Algierii do powstania ludności arabskiej.. 26.06, piątek Zakończenie roku szkolnego.Temat 3.. Rozpad systemu kolonialnego - scenariusz lekcji.. Blok wschodni w latach 60-ych i 70-ych.. Notatka.. Przemiany społeczne i kulturowe lat 60-ych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt