Pierwsze cywilizacje prezentacja
Pierwsze wzmianki o Chinach, pochodzące z 1600 p.n.e., dotyczą państwa plemiennego o ustroju niewolniczym (Szang In).. Usłyszeć epickie i legendarne opowieści, które miały miejsce w rzeczywistości?. Poznali też technikę tkactwa i wypalania naczyń była to rewolucja neolityczna, udomowienie zwierząt, zaczęto tworzyć pierwsze osady, potrzeba pewnej grupy która chroniłaby przez .Pierwsze miasta‑państwa .. Edytuj pliki PowerPointa za pomocą Prezentacji.Chcecie poznać życie prywatne czy erotyczne władców znanych ze szkoły?. Czas wielkich przemian - opisujemy zmiany w życiu człowieka, w neolicie.. Ważne pojęcia: Prehistoria - okres od chwili pojawienia się istot człowiekowatych (praludzi) do wynalezienia pisma; od wynalezienia pisma i początków organizacji państw rozpoczyna się historia starożytna Antropogeneza - pochodzenie i wczesne dzieje człowieka; kolejność ewolucji: australopitek - homo habilis - homo erectus - homo neanderthalensis - homo sapiens - homo .Zachęcamy do subskrypcji!. Wierzyli również w życie pozagrobowe.. Sprawdź.Witam,pilnie potrzebuję sprawdzianu do podręcznika dla gimnazjum kl.1,też nowa era,ale PWN (faraon na okładce) Pradzieje i pierwsze cywilizacje,czy dysponujesz czyms takim?. Jej has em jest nazwa zabalsamowanego cia a zmar ego.. Opis testu.. Na półwyspie panują zróżnicowane warunki naturalne - występują góry, wyżyny, niziny oraz pustynie.Analizujemy pierwsze stulecia cesarstwa w Rzymie; Analizujemy ustrój starożytnej Sparty; Charakteryzujemy Bizancjum; Co to jest historia?.

GRECJA - prezentacjaMezopotamia, gr.

Odpowiedz, w jakim staro ytnym kraju najcz Êciej post powano w taki sposób z cia ami po Êmierci.. Cywilizacje Indii 1.. Sprawdzian zawiera grupy A, B wraz z kartą odpowiedzi.. Cywilizacja Indii i Chin - wykład _____ I.. Początki pierwszych cywilizacji sięgają trzeciego tysiąclecie przed naszą erą.. Indyjski), który oblewa Ocean Indyjski.. Do III w. p.n.e. Chiny były rozbite na wiele wzajemnie zwalczających się państewek.Plik Pierwsze cywilizacje.pptx na koncie użytkownika michael967 • folder prezentacje • Data dodania: 28 lis 20115.. Swoim zasięgiem obejmowała Grecję kontynentalną, wyspy Morza Egejskiego oraz wybrzeża Azji Mniejszej.Badania antropologiczne wskazują, że pierwsi ludzie dotarli do Azji z Afryki.. Pozdrawiam.. Tags: Question 17 .Są drugą, obok Mezopotamii, kolebką najstarszej i do dziś przetrwałej cywilizacji światowej.. Najstarszà cywilizacj stworzyli Sumerowie.. Ludzie stopniowo porzucili koczowniczy tryb życia, osiedlając się w miejscach dogodnych dla rozwoju rolnictwa i hodowli.. Pierwsze miasta zakładano w .. Wynalezienie i upowszechnienie brązu było bardzo istotne dla rozwoju cywilizacji, dlatego okres historii Bliskiego Wschodu od V do II tys. p.n.e., który nastąpił po epoce kamienia, badacze nazywają epoką brązu.. Oryginalne materiały pochodzą z książki Wczoraj i dziś dla klasy 5..

Grecja - warunki naturalne i pierwsze cywilizacje Warunki naturalne.

Najbardziej znanym władcą był Hammurabi, który stworzył słynny kodeks składający się z 282 paragrafów.. Inne tryby testu.. Był to przypadek.. Państwem egipskim władał faraon, który sprawował rządy absolutne.. Nauka pisania trwająca wiele lat odbywała się w szkołach.. Pracuj niezależnie od tego, czy masz połączenie z internetem.. ; Egipcjanie wyznawali politeizm, a najwyższym bóstwem był bóg słońca Re.. Test z odpowiedziami Powtórzenie Fiszki Przeglądaj pytania z testu.. Fanpage na fb: cywilizacje rozwinęły się na Bliskim Wschodzie, w dorzeczach rzek, które zapewniały w dużej mierze ich istnienie.. Położenie geograficzne i ukształtowanie powierzchni Indie położone są na subkontynencie Dekan (Płw.. Odcinek 2 - Epoka żelaza.Możecie się z niego dowiedzieć kim były ludy morza, Fenicjanie i jak powstała i rozwijała się w I tys. p.n.e. potęga Aysrii.Utwórz nową prezentację i edytuj ją razem z innymi osobami w tym samym czasie.. Historia rodzaju ludzkiego znaczona jest stopniowym rozwojem wynalazczości i odkrywczości, jak też wydarzeniami mającymi gwałtowną naturę - rewolucjami - definiującymi epoki w rozwoju materialnym i duchowym ludzkości.MEZOPOTAMIA: W VI tysiącleciu pne na terenie Mezopotamii (dzisiejszy Irak) powstały pierwsze cywilizacje stanowiące początek imperiów Sumerów i Akkadyjczyków.Rzeźba na tych terenach wykonywana była z bazaltu, piaskowca i alabastru, a do niewielkich obiektów, a także do ozdabiania większych rzeźb wykorzystywano również miedź, złoto, srebro, lapis lazuli (lazuryt), fragmenty .a) cywilizacje starożytnego Wschodu: Mezopotamia - kraina leżąca na Bliskim Wschodzie w dorzeczu Tygrysu i Eufratu..

Sprawdzian ze znajomości działu "Pierwsze cywilizacje" z podręcznika Wczoraj i dziś.

Nad rzekami można było żywić się rybami.. Młodzież poznała zwyczaje artystyczne i kulturowe dawnych kultur, Omówione i zaprezentowane w formie multimedialnej .Historia świata zwyczajowo utożsamiana jest z historią gatunku ludzkiego, liczoną od momentu pojawienia się na świecie pierwszych Homo sapiens do czasów dzisiejszych.. Cywilizacja starożytnej Grecji rozwijała się w zupełnie innych warunkach niż te, których historię poznaliśmy do tej pory.. Ziemie nad rzekami były żyzne i zapewniały obfite plony.. W piśmie Sumerów zastosowano po raz pierwszy fonetyczne utrwalanie mowy poprzez użycie sylab i zgłosek.Pierwsze cywilizację - prezentacja multimedialna Dnia 11.05.2011 klasa 2 Publicznego Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu uczestniczyła w prezentacji multimedialnej pt:"Pierwsze cywilizacje : egipska, chińska, grecka i rzymska".. Pytania zawarte w teście.Wybierz test z rozdziału Pierwsze cywilizacje lub podrozdziałów podręcznika Zrozumieć przeszłość cz. 1 dla Klasa II Liceum.To, że pierwszy człowiek pojawił się w Afryce A. jest dziełem przypadku.. 7 Rozwià krzy ówk.. ; Osiągnięcia Egipcjan w starożytności to m.in. stworzenie pisma .Dlaczego pierwsze cywilizacje powstały w pobliżu wielkich rzek?.

Kalendarz, pismo, miasta, państwo.Pierwsze cywilizacje staro ytne rozwin y si nad wielkimi rzekami.

Liczne stanowiska archeologiczne pozwalają przypuszczać, że ok. 100 tys. lat temu człowiek rozumny (homo sapiens) zamieszkiwał już całą Azję.Na niektórych obszarach warunki środowiska przyrodniczego sprzyjały przejściu z koczowniczego do osiadłego trybu życia i wówczas pojawiło się rolnictwo .Chronologia nauka o czasie: - era długi okres w dziejach ludzkości zapoczątkowany ważnym wydarzeniem (np. narodzenie Jezusa), od którego liczy się czas - milenium tysiąclecie 1000 lat, - wiek stulecie 100 lat, - dekada dziesięciolecie 10 lat - epoka historyczna dłuższy okres czasu, w którym ludzie żyli w podobnych warunkach, mieli zbliżone poglądy i w podobny sposób patrzyli na .Przejęto je następnie w Azji Mniejszej, Fenicji, Syrii, zachodnim Iranie.. Na jej terenach znajdowały się kolejno różne państwa.. B. wiąże się z panującymi wówczas warunkami klimatycznymi.. Rzeki te wylewały nieregularnie i w sposób nieprzewidziany dla pierwszych ludzi, którzy zasiedlili tereny w dolnym biegu Eufratu - Mezopotamii.Były to pierwsze społeczności, zajmujące się głównie rolnictwem.Klasa 5, dział 1 - Pierwsze cywilizacje.. Materiały służące do weryfikacji stopnia opanowania zagadnień przez ucznia, dostępne w formacie PDF przygotowane do wydrukowaniaInne cywilizacje Bliskiego Wschodu - wykład Polecam film dokumentalny BBC Starożytne cywilizacje.. Pisano na glinianych tabliczkach tzw. rysikiem, czyli ostro zakończoną trzciną.. Cywilizacja Sumerów.. ‏ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ‎ Bet-Nahrain) - starożytna kraina na Bliskim Wschodzie leżąca w dorzeczu Tygrysu i Eufratu.Na obszarze tym w starożytności rozwijał się szereg kultur, państw i imperiów, których twórcami były różne ludy (Sumerowie, Akadyjczycy .2.. Najwa niejszy wynalazek Sumerów.Cywilizacja - jest to stan rozwoju społeczeństwa ludzkiego w danym okresie historycznym, ze szczególnym uwzględnieniem kultury materialnej, przeciwstawiany stanowi dzikości i barbarzyństwa.. Dokonał się wówczas wielki postęp w życiu ówczesnych ludzi.PIERWSZE CYWILIZACJE I ICH TWÓRCY.. Ponieważ były to miejsca dogodne do obrony.. Dlaczego Ateńczycy uważali demokrację za najlepszą formę rządów?.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt