Podaj dwa przykłady zastosowania klonowania roślin w ogrodnictwie
3.7 22 głosy 22 głosy Oceń!. ( ile owiec wzięto do klonowania, jaką rolę pełniły poszczególne owce, do której z owiec była podobna Dolly) 5.. 6 Zadanie.. 1Kilka lat temu głośną sprawą w Polsce była identyfikacja szczątków Mikołaja Kopernika, a następnie wykonana na ich podstawie rekonstrukcja twarzy astronoma.. Natomiast faktem są badania prowadzone nad klonowaniem komórek macierzystych, które mogą mieć szerokie zastosowanie w medycynie, w terapii wielu nieuleczalnych obecnie chorób.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Klonowanie organizmów polega na tworzeniu ich identycznych genetycznie kopii.. 2009-03-21 12:56:00 Podaj 3 przykłady zastosowania wiedzy biologicznej w życiu 2015-09-08 17:05:32 przykłady zastosowania maszyn prostych w życiu codziennym 2010-10-20 20:30:42Klonowanie od dawna stanowi obiekt zainteresowania naukowców, a w zwykłych ludziach wzbudza wątpliwości, czy proces ten, który początkowo dokonywany był na zwierzętach, nie spowoduje tragedii, jeśli zastosuje się go do organizmu ludzkiego.. Klonowanie możliwe jest dzięki ogromnemu rozwojowi genetyki, która jest nauką stosunkowo młodą, ponieważ zaczęła rozwijać się dopiero w XX wieku.c) pobudzenie utworzonej komórki do rozwoju w nowy organizm, będący klonem dawcy jądra komórkowego 4. zad 6 str 42najwięcej kontrowersii wzbudza możliwość klonowania czławieka ..

zad 3 str.podaj dwa przykłady zastosowania klonowania roślin w ogrodnictwie .

To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodaćDotychczas klonowanie wykorzystywano w przypadku roślin użytkowych, aby osiągnąć lepsze rezultaty w rolnictwie.. Z torfu wysokiego otrzymuje się szereg produktów: np. wosk i koks torfowy.. Zjawisko to polega na uzyskiwaniu osobników, w których fenotypie uwidaczniają się cechy typowe dla określonej mutacji, mimo, że w ich materiale genetycznym nie dokonywano żadnych modyfikacji.🎓 kwas ABA stosuje się w rolnictwie celu wysuszenia roślin przed zbiorem.. Z podręcznika "Biologia na czasie" kl. 1 liceum, temat: Klonowanie - tworzenie genetycznych kopii.Podaj 2 przykłady zastosowania klonowania roślin w ogrodnictwie?. Klon stanowi wierną kopię żywego lub martwego organizmu, a istota klonowania polega na wszczepieniu jądra komórki (z informacją genetyczną) z dowolnej części ciała danego osobnika do pozbawionej jądra żeńskiej .Klonowanie jest techniką otrzymywania nowych organizmów z pominięciem procesu zapłodnienia..

podaj trzy argumenty przemawiające za i przeciw klonowaniu człowieka .

Przecież manipulowanie zapyleniem u roślin w celu osiągnięcia rośliny o konkretnych cechach nie jest niczym innym jak wzmacnianiem ekspresji genów odpowiedzialnych za daną cechę.To, jaki rodzaj torfu powinien być zastosowany w ogrodnictwie, zależy od celu użycia.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Dotychczas klonowanie wykorzystywano w przypadku roślin użytkowych, aby osiągnąć lepsze rezultaty w rolnictwie.. Małpy zostały sklonowane tą samą techniką, w wyniku której uzyskano owcę Dolly.. Ostatnio opracowano również metodę pozyskiwania tzw. fenokopii mutacji.. Dotyczy to plantacji rośli Odpowiedź na zadanie z Biologia na czasie 1.. Zadanie.. A - naturalne B - sztuczne 1. klonowanie DNA w celu zbadania genów 2. bliźnięta jednojajowe 3. bliźnięta dwujajowe 4. klonowanie roślin w celu uzyskania pożąda nej cechy 5. podział komórki 6. klonowanie zwierząt 7. pączkowaniePodaj przykłady klonów występujących w przyrodzie.. Wówczas, w ciągu pierwszych dwóch tygodni rozwoju zygoty, dochodzi do rozdzielenia się zarodka i niezależnego rozwoju każdej z jego części w odrębny organizm.Na przykład uzyskuje się hybrydy różnych gatunków roślin w postaci pojedynczych komórek, z których następnie drogą klonowania i oddziaływania hormonami uzyskać można całe rośliny..

Po gimnazjum ... Na podstawie dostępnych źródeł wskaż zastosowania fitohormonów w rolnictwie i ogrodnictwie.

Przykładami klonów wsytępujących w przyrodzie są:-organizmy rozmnażające się bezpłciowo przez podział komórki: u bakterii, grzybów jendokomórkowych np. drożdży, protistów np. eugleny.POdaj przykłady zastosowania substancji higroskopijnych w życiu codziennym.. 1. : zaznacz odpowiedzi, w których wymieniono cechy klona: a) ma taką samą zdolność adaptacji do zmieniających się warunków środowiska jak organizm macierzysty b) powstał w wyniku rozmnażania płciowego c) ma podobny, ale nie identyczny zestaw genów w chromosomach jak organizm macierzysty d) ma takie same cechy .W 2004 roku pojawiły się doniesienia o próbach klonowania ludzi prowadzonych przez grupę naukowców z Południowej Korei, ale okazały się one nieprawdziwe.. Normalnie, węzeł zarodkowy zawiązuje się jako pojedyncza grupa komórek.. Klon stanowi wierną kopię żywego lub martwego organizmu, a istota klonowania polega na wszczepieniu jądra komórki (z informacją genetyczną) z dowolnej części ciała danego osobnika do pozbawionej jądra żeńskiej .W warunkach naturalnych nie obserwuje się go jednak u ssaków.. 1 Zobacz odpowiedź 1 odpowiedź malgosi35 Zweryfikowana -szczepienie-sadzonkowanie-rozmnażanie przez rozłogi-rozmnązanie przez odrosty korzeniowe -bulwy, cebule, kłacza..

Znajduje ona od stuleci szerokie zastosowanie praktyczne - w hodowli roślin, zwierząt, medycynie.

W biologii mianem klonu określa się organizmy mające identyczny lub prawie identyczny materiał genetyczny.. Klonami są także bliźnięta jednojajowe, czyli dwa płody rozwijające się z jednej zapłodnionej komórki jajowej.. Poniżej znajduje się kilka faktów na temat samego klonowania i sukcesów tej dziedziny nauki.W rozumieniu potocznym klonowaniem określa się proces tworzenia identycznej kopii z oryginału.. 5 Zadanie.. 2) Pierwowzorem klonowania jest proces rozmnażania wegetatywnego, stanowiący jedną z form reprodukcji bezpłciowej.Klonowanie - tworzenie genetycznych kopii (ćwiczenia liceum) zad.. Klon stanowi wierną kopię żywego lub martwego organizmu, a istota klonowania polega na wszczepieniu jądra komórki (z informacją genetyczną) z dowolnej części ciała danego osobnika do pozbawionej jądra żeńskiej .Są one przykładem klonowania zachodzącego w świecie przyrody.. Klonowanie ma na celu otrzymanie osobnika identycznego pod względem genetycznym do osobnika rodzicielskiego.. W naturze taki proces ma niekiedy miejsce na przykład podczas rozwoju ludzkiego zarodka.. Klonami są więc organizmy powstałe w procesie rozmnażania wegetatywnego, takie jak kolonie bakterii, jednokomórkowców, odrośla i rozmnóżki roślin etc.1.. W medycynie ceniony jest pod postacią leczniczych borowin.. Przypomnijmy - w katedrze we Fromborku, w pobliżu ołtarza, którym Kopernik się opiekował, w 2005 r. odkryto szczątki starszego mężczyzny.Genetyka jest nauką zajmującą się organizmami i komórkami na poziomie molekularnym.. .Podaj po 2-3 przykłady roślin: a)będących źródłem pożywienia człowieka b) będących surowcem do wyrobu odzieży c)będących surowcem do wyrobu leków d) hodowanych w parkach lub ogrodach e)hodowanych w doniczkach .. Zakres rozszerzony.. Etapy klonowania roślin: a) umieszczenie fragmentu rośliny na specjalnej pożywceW roku 1997 poprzez klonowanie uzyskano dwa osobniki małpy należącej do rzędu naczelnych, tak samo jak gatunek ludzki.. Klonowanie w naturze .. zad 7 str 42 - obok podanych przykładów klonów dopisz do czego mogą zostać wykorzystane a) bakterie .Kliknij tutaj, 👆 aby dostać odpowiedź na pytanie ️ podaj 2 przykłady zastosowania klonowania roślin w ogrodnictwiePrzykłady zastosowania klonowania roślin w ogrodnictwie to m.in:- Gdy chcemy uzyskać identyczną genetycznie roślinę mozna to zrobić poprzez umieszczenie w glebie części korzenia lub pędu rośliny pierwotnej - Hodowla tkanek umożliwia uzyskanie idealnej kopii rośliny, ma również zaletę zwalcza wirusowe choroby roślinPodaj dwa przykłady zastosowania klonowania roślin w ogrodnictwie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt