Arkusz sprawdzający iii systematyka związków nieorganicznych
ZESTAW BSprawdzian Liceum/Technikum Przyroda-biologia 1 za.Chemia, Sprawdziany i testy Systematyka związków nieorganicznych - sprawdzian sumujący wiadomości i umiejętności w klasie I liceum profilowanego i technikum napisany w oparciu o program DKW-4015-43/01.. np.:Systematyka związków nieorganicznych; Systematyka związków nieorganicznych.. książka z serii Trening przed maturą, obejmuje materiał z zakresu systematyki związków nieorganicznych, przedstawiony w formie teoretycznego wprowadzenia, zadań i odpowiedziKlasyfikacja związków nieorganicznych.. Przygotowanie do matury z chemii, rozwiązywanie zadań, pomoc w zrozumieniu reakcji chemicznych, arkusze maturalne z chemiiPlik AS III systematyka związków nieorganicznych.pdf na koncie użytkownika uusia20 • folder Arkusze Sprawdzające • Data dodania: 18 sty 2013Systematyka związków nieorganicznych.. dwuwodoro-ortofosforan V wapnia.. Tlenki - związki nieorganiczne - zadania otwarte #3.TEST Systematyka związków nieorganicznych; Wersja A 1.Wskaż grupę tlenków kwasowych?. Reakcje w roztworach wodnych.. Izomeria optyczna.. Właściwości CuO opisują równania reakcji: CuO + H2O reakcja nie zachodzi CuO + HCl CuCl2 + H2O CuO + KOH reakcja nie zachodziArkusze ze STAREJ PODSTAWY znajdują się TUTAJ Nowa Podstawa od 2015 r. (wraz z maturami próbnymi CKE 2013 - 2014 przed pierwszą maturą)..

siarczan IV hydroksoglinu Systematyka związków nieorganicznych.

Przy ka¿dym zadaniu.1 KLASYFIKACJA ZWIAZKÓW NIEORGANICZNYCH NAZEWNICTWO i WŁAŚCIWOŚCI PODZIAŁ W zależności od obranego kryterium związki nieorganiczne można podzielić na: - związki dwuskładnikowe - związki wieloskładnikowe, lub na - związki poszczególnych pierwiastków.. III etap edukacyjny 2. kwas chlorowy I. siarczek ołowiu IV.. Związki wielofunkcyjne.. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.Systematyka związków nieorganicznych .. Model odpowiedzi na pytania zawarte w arkuszu podstawowym z chemii z 2011 r. Pobierz arkusz.. Model odpowiedzi do pytań zawartych w arkuszu rozszerzonym z chemii z 2011.. Pobierz arkusz.. Do podsta­wowych typów związków nieorganicznych należą tlenki, wodor­ki, wodorotlenki metali, kwasy i sole.cząsteczkach związków nieorganicznych […].. ( Podręcznik klasa pierwsza str .. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów.. Wodorotlenki - związki nieorganiczne - zadania otwarte #4.. ( Podręcznik klasa pierwsza str. 191-244) Arkusz III 1.. Wiązania chemiczne.. wodorotlenku z. answer choicesDuża różnorodność związków nieorganicznych spowodowała, że zostały podzielone na kilka typów.. Arkusz rozszerzony z matury z chemii z 2011 r.Kategoria: Chemia, Systematyka związków nieorganicznych; Napisane przez: Monika; Kwasy - związki nieorganiczne - zadania otwarte #1..

Zdający:Systematyka związków nieorganicznych wersja B 1.

Wewnętrzna budowa materii.. Napisz wzory podanych kwasów, zaznacz resztę kwasową i podaj jej wartościowość 3p a) kwas chlorowodorowy b .Dział 1.. ( Podręcznik klasa trzecia str. 9-80) 3.. „Systematyka związków nieorganicznych" - grupa B, plik: test-3-systematyka-zwiazkow-nieorganicznych-grupa-b.doc (application/msword) To jest chemia ZRWszystkimi znanymi metodami otrzymaj siarczan VI żelaza III.. 7 pkt Tlenki: NO, CrO, Al 2 O 3, K 2 O, ZnO, SO 3, Cr 2 O 3, N 2 O 5, CaO, CrO 3, CuO podziel na: .. test sprawdzający dla klasy III - zakres rozszerzony Created Date: 11/7/2014 12:01:57 AM .Z CHEMII NIEORGANICZNEJ DLA UCZNIÓW KLASY I Arkusz II POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 100 minut Instrukcja dla zdającego: 1.. Związki nieorganiczne dzielimy na pięć podstawowych grup: tlenki, wodorki, wodorotlenki, kwasy i sole.. Zadanie 1 Podziel podane kwasy na tlenowe i beztlenowe.. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.. ( Podręcznik klasa pierwsza str. 15-75) 2.. Biorąc pod uwagę charakter chemiczny związków dzieli się je na następujące grupy:Arkusze sprawdzające z -u.. Tlenki, nadtlenki, wodorki; Wodorotlenki; Kwasy; Nazwy związków nieorganicznych - trening; Wzory związków nieorganicznych - trening; Równania reakcji chemicznychPriorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, ..

... AS III Systematyka związków nieorganicznych KLUCZ z komentarzem.pdf.

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004, s. 648.3.. ( Podręcznik klasa druga str. 107-182) 3.. (tlen występuje zawsze na - II stopniu utlenienia).Węglowodory.. Zawiera 22 pytań.. Zbiór zadań maturalnych:systematyka związków nieorganicznych testsystematyka związków nieorganicznychzwiazki nieorganiczne zadania.. Wykorzystanie i tworzenie informacji.. Niestety bez odpowiedzi.. ( Podręcznik klasa trzecia str. 91-149) Arkusz IV Arkusz całościowy obowiązuje materiał podanySYSTEMATYKA ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH zadanie 1.. - Systematyka Związków Nieorganicznych Lekcja 1.1 - Podstawy chemii Lekcja 1.2 - Tlenki, Wodorki Lekcja 1.3 - Wodorotlenki Lekcja 1.4 - Kwasy i Oksokwasy Lekcja 1.5 - Sole Lekcja 1.6 - Hydroksosole, Wodorosole, Sole Kompleksowe Podsumowanie Działu 1.Pytania z chemii nieorganicznej, reakcje i właściwości substancji.. AS III - systematyka związków nieorganicznych - dokument [*.pdf] 1 ARKUSZ SPRAWDZAJ¥CY III SYSTEMATYKA ZWI¥ZKÓW NIEORGANICZNYCH Czas rozwi¹zania — 160 minut Maksymalna liczba punktów — 119 punktów Informacje: 1. .. Amfoteryczny charakter wodorotlenku żelaza(III) można potwierdzić, przeprowadzając reakcję tego..

Systematyka związków nieorganicznych i ich podstawowe właściwości.

IV etap edukacyjny -poziom rozszerzony 3.. Systematyka związków nieorganicznych i ich podstawowe właściwości.. Rozwiązania i odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonymTest 3.. Wykorzystanie i tworzenie informacji.. Kinetyka, termodynamika i równowaga chemiczna.. Określ typy reakcji chemicznych, których równania zapisano poniżej.. Ustal wzory sumaryczne związków znającwartościowość pierwiastków tworzących ten związek 4p a) N (III) i O (II) b) Fe (II) i Cl (I) c) Cu (I) i S (II) d) S (VI) i O (II) 2.. TLENKI - związki pierwiastków z tlenem o ogólnym wzorze: E n O m gdzie: E - dowolny pierwiastek, n, m - współczynniki.. kwas siarkowodorowy, kwas azotowy(III), kwas azotowy (V), kwas chlorowodorowy, kwas fluorowodorowy, kwas metakrzemowy .Publikacja wydana w ramach Projektu Akademia uczniowska ISBN 978-83-64602-59-7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Egzemplarz bezpłatny Centrum Edukacji Obywatelskiej to niezależna instytucja edukacyjna, działająca od 1994 roku.Barbara Pac, Agata Zegar ISBN: 978-83-7267-713-6 Ilość stron: 270 Rok wydania: 2018 Kod: TCHZN.. AS III Systematyka związków nieorganicznych KLUCZ.pdf.Systematyka związków nieorganicznych Zadanie 1.. Podział ten wynika zarówno z ich składu, budowy, jak i charakteru chemicznego.. Systematyka związków nieorganicznych , 1 , To jest chemia ZR , Chemia , Szkoły ponadgimnazjalne , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plSystematyka związków nieorganicznych.. 2 Mg + O 2 2 MgO Reakcja syntezy Reakcja analizy Reakcja wymiany pojedynczej Reakcja wymiany podwójnej A. III, V II I IVPlik AS III systematyka związków nieorganicznych M + komentarz.pdf na koncie użytkownika uusia20 • folder Arkusze Sprawdzające • Data dodania: 18 sty 2013Arkusz III 1..Komentarze

Brak komentarzy.